Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie edycje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie edycje

Termin

21-25 marca 2022 roku

Program wydarzeń

Termin

12-16 kwietnia 2021 roku

Program wydarzeń

Edycja została odwołana w związku z wprowadzeniem działań zapobiegającym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Termin

30 marca – 3 kwietnia 2020 roku

Program wydarzeń

Termin

8-12 kwietnia 2019 roku

Program wydarzeń

 • PDF (duży plik)

Organizatorzy i patroni

Głównym organizatorem Tygodnia Jakości Kształcenia UJ jest Biuro Doskonalenia Kompetencji, wraz z innymi jednostkami Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz szereg jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzących program wydarzenia. 

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biuro Karier
 • Centrum Zdalnego Nauczania
 • Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
 • Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
 • Dział Rekrutacji na Studia
 • Dział Spraw Studenckich
 • Inspektorat BHP UJ
 • Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Instytut Historii 
 • Instytut Judaistyki 
 • Instytut Studiów Międzykulturowych
 • Jagiellońskie Centrum Językowe
 • Muzeum UJ Collegium Maius
 • Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotron SOLARIS
 • Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Ogród Botaniczny UJ
 • Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ
 • Projekt ZintegrUJ
 • Rada Kół Naukowych 
 • Rada na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej Ars Docendi
 • Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Studium Pedagogiczne
 • Winnica Nad Dworskim Potokiem
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii 
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Filologiczny 
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji 
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
 • Zakład Bromatologii Collegium Medicum
 • Zakład Psychologii Zdrowia

Patroni medialni

Alma Mater

Radio UJOT FM

Pismo Studentów WUJ

Sprawozdanie

Sprawozdanie z oceny wydarzeń realizowanych w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim – skrót

 

Program

Pobierz

Organizatorzy

 • Centrum Wsparcia Dydaktyki
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Biuro Prasowe
 • Biuro Sportu
 • Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
 • Centrum Zdalnego Nauczania
 • Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
 • Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
 • Fundacja Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
 • IFMSA Poland – oddział Kraków
 • Jagiellońskie Centrum Językowe
 • Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – oddział Kraków
 • Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM w Krakowie
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Studentów UJ CM
 • Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
 • Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
 • Studium Pedagogiczne
 • Towarzystwo Doktorantów
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Geografii i Geologii
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
 • Zakład Psychologii Zdrowia UJ CM

Patroni

Media

Głównym celem piątej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia była otwartość  na liczne propozycje wydarzeń zgłaszane z całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W porównaniu do ubiegłych lat, program TJK w roku 2016  był najbardziej rozbudowany. Na szczeblu centralnym zorganizowano  93 wydarzeń, w których wzięło udział 1108 uczestników.

Ze względu na dużą różnorodność, program TJK 2016 został podzielony na pięć głównych grup tematycznych dotyczących:

 1. dydaktyki;
 2. kwestii informacyjnych związanych z organizacja pionu dydaktycznego UJ;
 3. inspiracji;
 4. przedsiębiorczości;
 5. zdrowego życia.

Najwięcej wydarzeń zgłoszonych zostało w grupie inspiracji, w której dominowały wykłady i warsztaty o tematyce związanej  z popularyzacją nauki, ciekawostkami z historii Krakowa oraz codziennymi aspektami życia. W tym obszarze tematycznym zorganizowane zostały również wycieczki do Winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum UJ Collegium Maius, a także konkurs Best UJ Presentation, organizowany już po raz drugi w ramach TJK przez Jagiellońskie Centrum Językowe.
Zupełną nowością w programie były wydarzenia, które znalazły się w grupie tematycznej związanej ze zdrowym życiem w ramach, której uczestnicy mogli skorzystać zarówno z wykładów jak i zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy, właściwego odżywiania się oraz sprawności ruchowej i psychicznej.

Bardzo ciekawym pomysłem dla studentów okazały się wydarzenia poświęcone pomocy w odnalezieniu się w rzeczywistości uniwersyteckiej, natomiast dla pracowników Uniwersytetu seminaria związane z regulacjami obowiązującymi w zakresie szkolnictwa wyższego.

Szczegółowy program piątej edycji TJK dostępny jest do pobrania tutaj.

Pełna lista organizatorów wydarzenia dostępna jest tutaj.

Media

Program

Celem czwartej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia było rozszerzenie programu o nowe wydarzenia dedykowane jeszcze szerszej grupie odbiorców. Organizatorzy przygotowali ponad pięćdziesiąt wydarzeń: warsztatów, szkoleń, wykładów, czy paneli dyskusyjnych przeznaczonych dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, absolwentów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nowością w ramach TJK 2015 był między innymi cykl czterech wykładów przygotowanych przez dydaktyków i naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem spotkań było ukazanie tradycyjnego oblicza uniwersytetu - nastawienia na niezależny rozwój ludzkiej wiedzy. Prezentując najnowsze odkrycia filozofii, matematyki, historii i biologii, badacze pokazali, że refleksja akademicka może być znakomitym źródłem inspiracji. Kolejną nowością w ramach Tygodnia był konkurs na najlepszą prezentację w języku angielskim, "Best UJ Presentation 2015", organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Możliwe było także zwiedzenie Winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego połączone z degustacją oraz wykładem dotyczącym rozwoju winiarstwa w Polsce.

Szczegółowy program czwartej edycji TJK dostępny jest do pobrania tutaj.

Pełna lista organizatorów wydarzenia dostępna jest tutaj.

Media

Szczegółowy program trzeciej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia dostępny jest do pobrania tutaj.

Wykaz organizatorów wydarzenia dostępny jest tutaj.

Szczegółowy program drugiej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia dostępny jest na stronie archiwalnej dostępnej tutaj.

Wykaz organizatorów wydarzenia dostępny jest tutaj.

W 2012 r. zorganizowano pierwszą edycję Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ (26-29 listopada 2012). Inicjatorem wydarzenia była Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ.

Sekcja ściśle współpracuje z szeregiem jednostek UJ realizujących autonomiczne programy wybranych z TJK dni, zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym. Wydarzenie ma na celu odpowiedzieć na potrzeby informacyjne społeczności akademickiej UJ w zakresie działań projakościowych, usprawnianie pracy, dostarczanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami.

Program pierwszej edycji wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron