Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

11-15 marca 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady Mistrzowskie

Wykłady Mistrzowskie stanowią cykl, do którego zapraszani są nauczyciele akademiccy wyróżnieni na podstawie wyników Oceny Zajęć Dydaktycznych. Listy nazwisk naszych Mistrzyń i Mistrzów Dydaktyki zamieszczane są na stronie jakosc.uj.edu.pl > Nagrody > Wyróżnienia: link. W tej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia prezentujemy ich wykłady dostępne w formie online, przygotowane specjalnie dla TJK lub w ramach innych projektów.

Przedstawiamy wykład prof. Piotra Krasnego pt. "O problemach ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego dworów polskich. Rozważania w dworze w Modlnicy". Wykład ten odbył się 26 lipca 2021 r. w Modlnicy w ramach "Śniadania Profesorskiego". W wykładzie Pan Profesor porusza problematykę dworu polskiego w perspektywie historycznej i kulturowej. 

Wykład prof. Piotra Krasnego dostępny jest tutaj

Jakie przeszkody stoją na drodze realizacji Agendy 2030 w Chinach, jakie działania są podejmowane w celu zwalczenia problemów środowiskowych i czego może nauczyć się od Państwa Środka, Polska w kwestii zrównoważonego rozwoju, na te pytania odpowiedział dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ - Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor publikacji zajmujących się kwestią zrównoważonego rozwoju w Chinach.

Wykład dr. hab. Łukasza Gacka dostępny jest tutaj

Zapraszamy na wykład dr. hab. Marcina Starzyńskiego, prof. UJ pod tytułem "Cięcie przez czas – fotografia jako źródło historyczne". W wystąpieniu tym Pan Profesor przedstawia problem źródeł historycznych w perspektywie fotografii.

Wykład dr. hab. Marcina Starzyńskiego dostępny jest tutaj

Do czego odnosi się awangarda w kontekście historycznym, a co oznacza dla nas dziś i co może oznaczać w przyszłości? Czy zasadne jest mówienie o awangardzie w liczbie pojedynczej, czy raczej powinniśmy traktować ją jako ogólne określenie szeregu rozmaitych, często konkurujących ze sobą, zjawisk w kulturze, sztuce i praktyce społecznej? Jak ma się Wielka Awangarda międzywojnia do późniejszej sztuki konceptualnej i szeroko rozumianego eksperymentalizmu? Jakie relacje łączące awangardy zachodnioeuropejskie i awangardy krajów naszego regionu?

Na te i inne pytania w swoim wykładzie "Awangarda dla opornych" odpowiada dr Jakub Kornhauser z Wydziału Filologicznego.

Wykład dr. Jakuba Kornhausera dostępny jest tutaj

Literackie biuro nawróceń

dr Barbara Kaszowska-Wandor: Literackie biuro nawróceń

Tematem wykładu będą historycznie zmienne sposoby rozumienia mechanizmów działania tekstu literackiego, przede wszystkim jego zdolności przekształcania odbiorcy. Będą nas przy tym interesować zarówno dawne stanowiska filozoficzne jak i nowe tezy neurokognitywistyki.

Wykład poświęcony tematyce odległych galaktyk wygłoszony przez dr. Błażeja Nikiel-Wroczyńskiego z Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w ramach cyklu Bliżej Nauki.

Podcast nagrany przez dr Karolinę Rak poświęcony problematyce aktywizmu feministycznego w kulturze arabskiej i obrazu orientu.

Jaki wpływ mają przypadki na bieg historii? O zdarzeniach, które możemy nazwać przypadkami, wyobrażeniach i ludzkim doświadczeniu opowiada prof. Krzysztof Zamorski w krótkim wykładzie zrealizowanym w ramach działalności Copernicus College.