Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK)

Na wydarzenie zaprasza Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) to wyjątkowe wydarzenie, organizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim cyklicznie już od 2012 roku. Celem TJK jest tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu świadomości znaczenia działań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również dostrzeganiu różnorodnych czynników, które wpływają na ocenę jakości kształcenia w naszej Alma Mater. Tydzień Jakości Kształcenia to czas zintensyfikowanego, wspólnego działania wszystkich jednostek uczelni. Członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach TJK biorą udział w warsztatach i szkoleniach, konkursach, debatach i wykładach poświęconych jakości kształcenia. Tydzień Jakości Kształcenia to dla Uniwersytetu Jagiellońskiego święto jakości.

Tydzień Jakości Kształcenia jest także ukierunkowany na poprawę komunikacji w obrębie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i wzmocnienie współpracy między jednostkami UJ. TJK to szczególny moment, gdy możliwe jest pogłębienie wiedzy w zakresie działania uczelni, a także możliwości kooperacji i wzajemnego wsparcia w jej ramach. Uniwersytet Jagielloński to organizacja, w której zachodzą różnorodne, złożone procesy i która musi się rozwijać, by sprostać nieustannie zmieniającym się uwarunkowaniom zewnętrznym. TJK jest płaszczyzną dyskusji o tych wyzwaniach i ich wpływie na funkcjonowanie środowiska akademickiego UJ.

Tydzień Jakości Kształcenia to uniwersyteckie przedsięwzięcie, które cieszy się znaczącym i ciągle rosnącym zainteresowaniem jako inspirujące forum wymiany doświadczeń. TJK stwarza możliwość dyskusji i budowy sieci kontaktów w świecie uniwersyteckim. Oferta Tygodnia Jakości Kształcenia jest zawsze bogata, a w jej tworzenie angażują się członkowie wszystkich grup społeczności akademickiej UJ: pracownicy naukowi, pracownicy administracyjni, dydaktycy, studenci i doktoranci – oferta TJK dedykowana jest zarówno im, jak i wszystkim osobom, którym bliskie są cele i tematyka Tygodnia Jakości Kształcenia.