Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

11-15 marca 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wtorek (12 marca 2024)

Program TJK 2024 Rejestracja na wydarzenia

Tryb spotkania: [S] – stacjonarnie; [Z] – zdalnie; [H] – hybrydowo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Osoba prowadząca: mgr Jakub Będkowski – Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE2ODg3N2EtNmMxMS00YjI2LWEzZWMtODUwZWQ2YWQ0M2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie możliwości kształcenia studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR), na przykładzie zajęć z segregacji medycznej w warunkach zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych dla studentów SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku ratownictwo medyczne w Zakładzie Ratownictwa Medycznego UJ CM w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Celem pokazu jest zaprezentowanie możliwości VR.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 9:00-10:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, ul. Medyczna 7, sala 01 (AKWARIUM)

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 200 zdalnie / 30 stacjonarnie

Osoba prowadząca: Aneta Uhruska – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Podczas prezentacji zostanie omówiona instrukcja korzystania z usługi Tłumacz Migam, która jest dostępna dla całej społeczności UJ oraz praktyczne wskazówki dotyczące komunikowania się z osobami g/Głuchymi.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 9:00-10:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 30

Osoby prowadzące: lic. Sandra Soldatova; lic. Michał Robak; lic. Iga Chmielewska; lic. Mariia Kovbel; lic. Marcin Czekaj; lic. Małgorzata Durmaj – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

 

Forma wydarzenia: konferencja

 

Odkryj fascynujący świat mediów na Studenckiej Konferencji Naukowej "Zmediatyzowana Rzeczywistość: Rola Mediów we Współczesnym Świecie"! Dołącz do nas, aby zgłębić tajemnice oddziaływania mediów społecznościowych, manipulacji informacją i roli mediów w formowaniu opinii publicznej. Studenci z całego świata podzielą się najnowszymi badaniami, otwierając dyskusję na temat zmediatyzowanego stylu życia. To nie tylko konferencja, to podróż przez fascynujący świat mediów, którą chcesz przeżyć!

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 9:00-18:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 0.101

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 200 zdalnie / 100 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Justyna Palmowska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Komunikacja, czyli proces porozumiewania się między ludźmi, który ma na celu dzielenie się informacjami za pośrednictwem sformułowań charakterystycznych dla każdej z kultur, towarzyszy nam w życiu codziennym, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Jak to jest między nami medykami? Jak możemy słuchać i być słuchani pracując w zespole? A najważniejsze, co my dydaktycy możemy dostrzec obserwując pracę naszych studentów podczas symulacji medycznej. W trakcie prezentacji postaram się przedstawić Państwu narzędzia, które możemy wykorzystać w pracy dydaktycznej, aby efektywniej zachęcić studentów do otwartości i refleksyjności w porozumiewania się.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 10:00-11:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 50

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Waszkielewicz; mgr Katarzyna Brezdeń – Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, Katedra Chemii Organicznej

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Zajęcia rozpoczyna 20. min. prelekcja, po której uczestnicy pod opieką prowadzących sprawdzają w bazach internetowych funkcje składników kosmetycznych.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 10:00-11:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, sala 01/18

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 15

Osoba prowadząca: dr Łukasz Hajduk – Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Podczas warsztatu bardzo konkretnie zaprezentowane zostanie działanie następujących programów: WordWall, LearningApps, Blooket. Po spotkaniu każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie konstruować różne quizy w wymienionych programach. Zaprezentowane zostaną podstawowe możliwości, a także pomysły na nieoczywiste inspiracje. Na warsztaty zapraszam przede wszystkim osoby, które nie znają omawianych programów.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 10:00-12:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 30

Osoba prowadząca: dr Michał Pałasz – Rada Klimatyczna UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJiYzdlNTgtYmM3Zi00MzUwLWJmODUtNzMyNjNiODUwMmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Choć przyzwyczailiśmy się myśleć, że to co wirtualne, to nie materialne – jest to niebezpieczne uproszczenie. Istnieje nie tylko ślad węglowy, ale również cyfrowy ślad węglowy. Sztuczna inteligencja już teraz drastycznie spotęgowała zużycie wody do chłodzenia niezbędnej jej infrastruktury, serwery, na których przechowujemy niepotrzebne nam już treści, jak niezliczone ilości nieaktualnych, ciężkich załączników do poczty pracowniczej (w tym np. grafiki zawarte w stopce!), konsumują ogromne ilości energii, zaś prowadzenie zajęć zdalnych – choć może stanowić pozornie sposób na oszczędzanie energii przez uczelnię, de facto przenosi koszty na pracowników i studentów. Zapytanie w wyszukiwarce internetowej generuje 20 mg dwutlenku węgla na sekundę, zaś sam Google można obciążyć emisjami porównywalnymi z emisjami niewielkiego kraju. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące cyfrowego śladu węglowego w kontekście dydaktyki i pracy uczelni, także w optyce postulatów “Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”. Uczestniczki_cy zachęcani są do zadawania pytań i zabierania głosu zarówno w trakcie części spotkania poświęconej prezentacji treści, jak i w czasie przeznaczonym na dyskusję. Proponowana konwencja komunikacji to komunikacja niehierarchiczna (bez tytułów i stopni naukowych, pan/pani lub ty).

Program:

1. Otwarcie i wprowadzenie

2. Cyfrowy ślad węglowy

3. Aspekty cyfrowej (r)ewolucji w dydaktyce i pracy uczelni w perspektywie troski o klimat i przyrodę

4. Aspekty cyfrowej (r)ewolucji w “Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”

5. Dyskusja

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 10:30-12:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 400

Osoba prowadząca: mgr inż. Joanna Dzięglewska – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Mają Państwo treści materiałów w Wordzie lub PowerPoincie. Czy uważają Państwo, że każda osoba będzie mogła się z nimi zapoznać?

Czy na pewno? Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak stworzyć dostępny dokument typu Word lub PowerPoint, który będzie mogła odczytać każda osoba, to zapraszam na warsztaty.

W ich trakcie każdy stworzy krótką notatkę we wspólnym dokumencie. Po zapoznaniu się z zasadami tworzenia dostępnych treści, będą Państwo poprawiać swoje fragmenty dokumentu tak, by były dostępne. Omówimy również dostępność dokumentów PowerPoint.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 11:00-13:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
pracowniczki_cy administracyjne_i

 

Limit miejsc: 20

Osoby prowadzące: lic. Natalia Szymańska; lic. Alicja Boryń; dr Żaneta Kubic – Biuro ds. obsługi programu strategicznego ID w UJ; Biuro Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa; Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

[PL Version Below] The Future UniLab invites you to embark on a virtual odyssey towards the University of the Future🚀. As we blend reality with the virtual, this micro-challenge 💡gives you space to unleash your creativity and showcase innovative ideas that could shape the future of education 🌐 Your solutions won’t just stay on paper – they’ll be influencing how universities embrace the digital era.🎓 This challenge is your ticket to build connections!🤝Boost your practical skills by tackling real-world challenges while networking with fellow students and experts in digitalization. Are you ready to revolutionize higher education?🤔 Show us your vision for the next frontier in education!💻

Future UniLab zaprasza Cię do wzięcia udziału w wirtualnej podróży ku Uniwersytetowi Przyszłości🚀. Ten micro-challenge💡 to połączenie świata wirtualnego i rzeczywistości, dające Ci przestrzeń do rozwijania kreatywności i innowacyjnych pomysłów, które mogą kształtować przyszłość edukacji🌐. Wypracowane rozwiązania nie pozostaną na papierze - wpłyną na sposób, w jaki uczelnie wyższe adaptują się do ery cyfrowej.🎓✨ Micro-challenge daje Ci szansę na zbudowanie relacji!🤝 Rozwijaj praktyczne umiejętności, stawiając czoła prawdziwym wyzwaniom i nawiązując kontakty zarówno ze studentami, jak i ekspertami w dziedzinie digitalizacji. Czekamy na Twoją wizję (r)ewolucji w edukacji!💻✨

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 11:00-14:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala 0A – 24, parter (sala PKW)

 

Język: angielski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 20

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Struzińska; dr Michalina Szafrańska – Wydział Prawa i Administracji, Zakład Socjologii Prawa

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać najważniejsze informacje z zakresu negocjacji, w szczególności fazy negocjacji, strategie oraz wybrane techniki negocjacyjne, a także zastosować zdobytą wiedzę w praktyce podczas symulacji negocjacji.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 11:00-14:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Rynek Główny 34, Zakład Socjologii Prawa - Projekty (III piętro), pok. 34
*Z uwagi na to, że część budynku, w której znajduje się sala nie jest ogólnie dostępna, po przybyciu na miejsce prosimy o poczekanie na prowadzące na III piętrze obok windy.

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 16

WYDARZENIE ODWOŁANE

Osoba prowadząca: mgr Marcin Kapka – Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Prezentacja możliwości rozwoju kompetencji studentów we współpracy z członkami Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na bazie sali szkoleniowej Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii NSSU w Krakowie.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 12:00-13:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: mgr inż. Marek Magryś – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQyN2UxMmItNWU3Yy00MTViLTk0NzYtOWRjNzY2MzdkMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Co takiego - i jak - Naukowcy z UJ mogą policzyć w Cyfronecie? Czy trzeba być komputerowym geekiem i posiadać magiczne moce, aby puścić obliczenia na najszybszych komputerach w Polsce i to całkowicie za darmo? Jak założyć konto, uruchomić skrypt i pobrać wyniki? Wykład, który otworzy oczy na nowe możliwości - i krok po kroku zaprezentuje społeczności Uniwersytetu, jak tego dokonać w prosty sposób. Już teraz możesz zadać tematyczne pytanie: https://forms.office.com/e/Mg4TqqDWQy, na te najbardziej interesujące podczas prelekcji odpowie zespół specjalistów z Cyfronetu pod kierownictwem Marka Magrysia.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 12:00-13:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala 52

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 400 zdalnie / 80 stacjonarnie

WYDARZENIE ODWOŁANE

Osoba prowadząca: dr Krystian Mokrzyński – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Wprowadź elementy magii do swoich zajęć, zrewolucjonizuj swój kurs i doceń indywidualność swoich studentów. Jak wprowadzić elementy grywalizacji do swoich zajęć? Chcesz zamienić swój kurs w grę? W ramach prezentacji połączonej z warsztatem dowiesz się jak stworzyć scenariusz zajęć, jak opracować punktację i wykorzystać nowoczesne narzędzia dydaktyczne w swoich kursach.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 12:00-14:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 15 zdalnie / 30 stacjonarnie

Osoba prowadząca: dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYxN2IxNTUtNjc3Yi00YWQ2LTgwYzctOTgzMDRkYTJiMDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Zarządzanie dorobkiem naukowym składa się z wielu procesów m. in. tworzenia, gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizacji, promocji, popularyzacji osiągnięć naukowych. W projektowaniu systemów umożliwiających efektywne gospodarowanie zasobami naukowymi trzeba mieć na względzie rozwiązywanie wielu problemów organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych i innych. W swoim wystąpieniu przedstawię, w jaki sposób zorganizowane jest zarządzanie dorobkiem pracownika UJ na przykładzie repozytoriów rozwijanych przez Bibliotekę Jagiellońską we współpracy z innymi jednostkami UJ i uczelniami krakowskimi.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 12:30-13:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: mgr Arkadiusz Klej – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Metody z obszaru prognozowania wykorzystywane są przez rządy oraz największe firmy na świecie do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących ich rozwoju. Te same narzędzia (w mniejszej skali) można zastosować na poziomie osobistym. Warsztat ma pomóc studentom i doktorantom w zmapowaniu kluczowych dla ich rozwoju kompetencji. Wychodząc od marzeń i zmiany, do jakiej chcielibyśmy się przyczynić, określimy kompetencje i zasoby, które są potrzebne. Przechodząc przez cztery etapy:

Marzenia (why) → kompetencje (how) → interesariusze (who) → działania (what)

uczestnicy określą kluczowe dla ich celów priorytety, organizacje związane z tymi celami oraz potencjalne działania.  Warsztat potrwa około 2.5 godziny. Wydarzenie prowadzi mgr Arkadiusz Klej - absolwent UJ.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 13:00-15:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), sala 0.29

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci;
doktorantki_ci;
nauczycielki_le akademickie_cy;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 10

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Dariusz Kosiński – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: wykład

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFhY2Y4ZWYtMzc0NS00YTM0LWE1MzEtMWQ0MDU5ZDM0MTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

W roku 1960, dokładnie 13 kwietnia (w Wielkim Tygodniu!) odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu premiera "Fausta" stworzonego na bazie poematu Johanna Wolfganga Goethego przez Jerzego Grotowskiego. Wywołała gorące dyskusje, niemal skandal ze względu na bezceremonialne podejście dramaturga i reżysera w jednej osobie do kanonicznego tekstu. O ile z dzisiejszej perspektywy te dawne spory wydają się anachroniczne, o tyle dylematy, z jakimi mierzył się w 1960 roku Grotowski, w dobie Internetu i AI wcale nie wydają się przestarzałe. Wykład przypomni tę inscenizację, rozwiązując przy okazji kilka przeoczonych dotąd zagadek.

Wydarzenie z cyklu "Wykłady Mistrzowskie Wydziału Polonistyki UJ".

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 13:30-14:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.
 

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200 zdalnie / 45 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Wojciech Pudło; mgr Andrzej Filip – Centrum Wsparcia Dydaktyki, Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Wewnętrzne spotkanie dla osób zaangażowanych w swoich jednostkach UJ w rozwijanie infrastruktury m.in. do tworzenia treści dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem nagrań, transmisji online oraz e-learningowych narzędzi multimedialnych) oraz prowadzenia zajęć hybrydowych (część osób w sali, część zdalnie – jest to model szczególnie atrakcyjny dla studentów, których przytłaczają koszty życia w Krakowie).

 

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, pracujesz na Uniwersytecie Jagiellońskim i Twoja działalność jest związana z ww. zakresem, a dotychczas nie włączyłeś_włączyłaś się w sieć współpracy – zapraszamy do kontaktu z zespołem Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia CWD UJ. 

Kontakt: elearning@uj.edu.pl

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 13:00-15:00

 

Język: polski

Grupa docelowa:

pracowniczki_cy administracyjne_i

pracownicy techniczni

kierownicy jednostek

Osoba prowadząca: mgr Jacek Mańko – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQxZWJhNTEtNDMyNC00YjYwLWExODgtZWYzMDM3NDNhYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Od czasu opublikowania pod koniec 2022 roku modelu ChatGPT w mediach nasiliły się narracje o przemożnym, wręcz rewolucyjnym wpływie sztucznej inteligencji na wiele dziedzin życia. Jednocześnie odświeżone zostały istniejące już wcześniej apokaliptyczne narracje o tzw. „egzystencjalnych ryzykach” związanych z tą technologią, jak również prognozy masowej automatyzacji wielu profesji.

W wystąpieniu przyjrzymy się takim narracjom i zastanowimy się, skąd one pochodzą i co wyrażają. Celem będzie nabranie krytycznego acz szerokiego spojrzenia na tę technologię i rolę, jaką odgrywa w pracy.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 14:00-15:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: mgr Aneta Bilnicka – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Podczas spotkania poznamy innowacyjne rozwiązania, które znacząco wpływają na poprawę dostępności turystyki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym podczas podróży służbowych.  Prezentacja będzie dotyczyć  narzędzi, aplikacji i rozwiązań technologicznych, które umożliwiają pełniejsze korzystanie z atrakcji turystycznych, zarówno wirtualnych, jak i rzeczywistych.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 14:00-15:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 25

Osoba prowadząca: dr Paweł Czarnecki – Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Niezależnie od tego czy jesteś studentem, czy nauczycielem, zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że metody aktywizacyjne to zestaw narzędzi i technik edukacyjnych, które mają nie tylko przyciągnąć uwagę słuchaczy, ale też zaangażować ich w proces dydaktyczny. Ułatwią zatem opanowanie ze zrozumieniem wiedzy teoretycznej, tak aby można było wykorzystać ją w praktyce. W tym celu doskonale sprawdzają się metody z wykorzystaniem kształcenia na odległość, ale można je również wykorzystać w czasie zajęć stacjonarnych. Rozwój technologii sprawił, że dzięki metodom cyfrowym przekazywania wiedzy łatwiej również zintegrować grupę słuchaczy. Podczas warsztatów uczestnicy niezależnie od dyscypliny będą mogli pod okiem prowadzącego poznać szereg łatwo dostępnych narzędzi i platform dydaktycznych, które w ciekawy sposób ułatwiają zdobywanie wiedzy, ubarwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych, ułatwiają weryfikację wiedzy, ale przede wszystkim sprawią, że twoje zajęcia pozostaną na długo w pamięci słuchaczy. W czasie spotkania dowiesz się również, że chociaż metody aktywizacyjne mają pewne ograniczenia, ale jest kilka sposobów, aby je niemal zniwelować niemal do zera. Serdecznie zachęcam Cię do zapisania się na warsztaty.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 15:00-16:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Olszewskiego 2, sala 302


Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością. 

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 25

Osoba prowadząca: mgr Arkadiusz Klej – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhhMDFjZWEtZTZjNS00MTc3LWI3ZjQtYTc4ZGU0ODcxNmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Nie pytaj, co kosmos zrobił dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić w kosmosie!

Podczas warsztatu w zgrywalizowany sposób zostaną przytoczone ciekawostki dotyczące koncepcji edukacji w momencie, gdy ludzkość będzie już gatunkiem międzyplanetarnym. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania prowadzą ośrodki związane z popularyzacją kosmosu. To spotkanie to idealny pierwszy krok, aby dowiedzieć się, komu w PL/EU można zadawać pytania dotyczące projektów i współpracy.

Następnie wspólnie przejdziemy symulację, gdzie wcielimy się w Rektora pierwszej uczelni na księżycu, który tonie w dokumentach i trudnych decyzjach.

Spotkanie stawia na lekki, popularyzatorski ton. Osoby o zamiłowaniach socjologicznych dostrzegą wykorzystanie narzędzi z obszaru prognozowania (forecastingu).  Spotkanie potrwa około dwie godziny i odbędzie się on-line. Wydarzenie prowadzi mgr Arkadiusz Klej - absolwent UJ.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 16:00-18:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: dr Paweł Czarnecki –  Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Przekazywanie wiedzy za pomocą filmów to bezsprzecznie przyszłość dydaktyki. Filmy dydaktyczne od kilku zyskują na popularność przede wszystkim w wymiarze dydaktyki asynchronicznej, gdyż sprawiają że w sposób ciekawy można w krótkim czasie przekazać bardzo wiele informacji, a co więcej uczestnik zajęć może powtarzać je nieskończenie wiele razy. Dzięki temu przy wykorzystaniu nowoczesnych platform można skutecznie zwiększyć liczbę odbiorców, którzy uzyskują dostęp do wyjątkowej wiedzy, tym samym jako nauczyciel możesz stworzyć społeczność edukacyjną. Filmy dydaktyczne to możliwość nie tylko samorealizacji w nowej dziedzinie, sposób na uatrakcyjnienie zajęć, ale także szansa na dostosowanie do zróżnicowanego stylu pracy twoich słuchaczy. W czasie warsztatów nauczysz się w jaki sposób założyć i prowadzić dalej kanał dydaktyczny, jak przygotować, nagrać i zmontować film, a następnie udostępnić go proponowanej grupie odbiorców. To naprawdę nic trudnego – przełam bariery. Wystarczy posiadać smartfon z dostępem do internetu i możesz przynajmniej posłuchać, jak zostać dydaktycznym youtuberem. Poczuj się jak multimedialny twórca treści dydaktycznych! Do zobaczenia ;-)

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 16:45-18:15

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Olszewskiego 2, sala 302

Platforma online: nie dotyczy

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 25

Osoby prowadzące: Robert Żuk; Aleksandra Krzywoń; Julianna Dąbrowa – Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki / SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Warsztaty zrealizowane zostaną w małych 6-osobowych grupach i będą polegać na nauce anatomii ludzkiego ciała z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli oglądanych za pomocą gogli Microsoft HoloLens2.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 17:00-18:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki, ul. Kopernika 7E, Lab. 3D

 

Język: polski

Grupa docelowa:

uczestniczki_cy studiów podyplomowych;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
doktorantki_ci;
studentki_ci;
nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 6

Osoba prowadząca: dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ – Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Zakład Filologii Węgierskiej

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Wydarzenie zorganizowane zostanie przy udziale Koła Naukowego Hungarystów przede wszystkim dla studentów filologii węgierskiej. Nawiązuje do takich obligatoryjnych i fakultatywnych kursów prowadzonych w naszym Zakładzie, jak "Ćwiczenia translatorskie", "Analiza semantyczna przekładów literackich", "Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej"). Na spotkanie zaproszeni zostaną tłumacze literatury oraz tłumacz przysięgły języka węgierskiego. Dwie osoby z nich to pracownicy naszego Zakładu, trzecia zaś - absolwent, tłumacz ze znaczącym dorobkiem.

 

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 17:00-18:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 11, sala 0.3

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 42