Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wtorek (9.04.2019)

Szkolenia i warsztaty

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

8.00-19.00 - Zajęcia otwarte na Wydziale Chemii

Wydział Chemii zaprasza swoich studentów do uczestnictwa w zajęciach, na które nie są zarejestrowani. Dzięki temu zyskają możliwość zobaczenia zajęć, które w przyszłości chcieliby wybrać. Udział w zajęciach w miarę pojemności sal i przepisów BHP. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie: harmonogramy na stronie.

 

Termin: 09.04.2019, godz. 8.00-19.00

Miejsce: ul. Gronostajowa 2, sale Wydziału Chemii

Forma: inne

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: w zależności od pojemności sali

Na zajęcia nie obowiązuje rejestracja

9:00-16:00 - "Box - evaluation" na Wydziale Chemii

Nieelektroniczna forma uzyskania informacji na temat zajęć, programu, organizacji zajęć, działalności biblioteki, dziekanatu i infrastruktury na Wydziale Chemii.

 

Termin: 09.04.2019, godz. 9.00-16.00

Miejsce: ul. Gronostajowa 2, hol

Forma: inne

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 75

Wydarzenie nie wymaga rejestracji

9:45-11:15 - Warsztaty. "Blackout poetry" w nauczaniu literatury o II wojnie

Uczestnicy warsztatów przećwiczą amerykańską metodę analizy i interpretacji trudnych w odbiorze tekstów dotyczących II wojny światowej. Wyniki pracy zostaną przedyskutowane. Na koniec będzie można poznać bliżej założenia projektu "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja", realizowanego na Wydziale Polonistyki od roku 2019/2020.

 

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Termin: 09.04.2019, godz. 9:45 - 11:15

Miejsce: ul. Ingardena 3, s. 206

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 15

10:00-11:15 - Workshops. Creative writing workshop

Are you a fan of mystery crime stories? If you like black humour mixed with a pinch of macabre and some stylish writing, this is the workshop for you! Try your hand at creative short story writing! Hitchcock style!

 

Prowadząca: mgr Dorota Lubińska-Pyla

Termin: 09.04.2019, godz. 10:00 - 11:15

Miejsce: ul. Krupnicza 33a, s. 12 (Wydział Prawa i Administracji)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B2/C1

Limit miejsc: 20

 

10:00-11:00 - Warsztaty. Transmisje na żywo w dydaktyce

Zajęcia są kierowane do nauczycieli akademickich, którzy chcą prowadzić dydaktyczne transmisje na żywo do internetu. Podczas zajęć pokażemy szereg narzędzi umożliwiających transmisję, od przeprowadzenia transmisji z własnego komputera (lub telefonu), po użycie specjalistycznego sprzętu transmisyjnego, używanego przez CZN. Pierwsza część zajęć (demonstracyjna) będzie transmitowana na żywo na stronie CZN, druga (warsztatowa) będzie przeznaczona tylko dla osób obecnych stacjonarnie.

 

Prowadzący: dr Jacek Urbaniec, Andrzej Filip

Termin: 09.04.2019, godz. 10:00 - 11:00

Miejsce: Rynek Główny 8, I piętro (Centrum Zdalnego Nauczania UJ)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 10

 

 

 

11:30-13:00 - Warsztaty. "Praktyki studenckie pierwszym krokiem do kariery"

Statystyki nie kłamią. Odbycie ciekawych praktyk podczas studiów znacznie zwiększa szanse na rynku pracy. Przyjdź na spotkanie, a dowiesz się, co o praktykach sądzą  pracodawcy współpracujący z Biurem Karier. Jak skutecznie przygotować się do poszukiwania i odbycia rozwojowej praktyki? Jakie korzyści płyną z realizacji praktyki studenckiej? Na te i inne pytania odpowiemy na podstawie opinii zebranych od prawie dwustu pracodawców w badaniu „Praktyki realizowane przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

Prowadząca: Paulina Hojda

Termin: 09.04.2019, 11:30 - 13:00

Miejsce: ul. Grodzka 52, s. 79

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, absolwenci 

Limit miejsc: 40

 

12:00-14:00 - Warsztaty. Czas - zjawisko psychologiczne

Celem warsztatu jest ukazanie roli czasu psychologicznego w życiu człowieka i indywidualnych różnic w jego doświadczaniu oraz poznanie wybranych technik efektywnego wykorzystania czasu teraźniejszego. Podczas warsztatu będę poruszane zagadnienia: indywidualnego wartościowania czasu i kryjące się formułowania priorytetów i celów długo oraz krótkoterminowych, tworzenia planów dla wybranych celów, przeciwdziałanie zjawisku odwlekania, rozpoczęcia i zakończenia zadań.

 

Prowadzący: dr n. hum. Maciej Załuski

Termin: 09.04.2019, godz. 12:00 - 14:00

Miejsce: ul. Kopernika 25, s. 7 (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 15

12:00-13:50 - Warsztaty. Stres w miejscu pracy

Wykład na temat negatywnych skutków działania stresu oraz przedstawienie technik relaksacyjnych.

 

Prowadzący: mgr Karolina Duniec

Termin: 09.04.2019, godz. 12:00 - 13:50

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s. 0009 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

12:00-12:50 - Wykład. Głos twoim narzędziem pracy - zadbaj o niego

Omówienie czynników wpływających na stan narządu głosu oraz z zasadami higieny pracy głosem. Nauczyciele akademiccy mają prawo do dalszych zajęć w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy: nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą), konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu (zabiegi inhalacyjne). 

 

Prowadzący: mgr Jadwiga Frankiewicz

Termin: 09.04.2019, godz. 12:00 - 12:50

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s. 0004 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: wykład

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 50

12:00-15:00 - Seminarium: Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę i racjonalność ewaluacji

Celem seminarium jest odwołanie się do rozwojowych, animacyjnych i dialogicznych wartości uspołecznionego procesu ewaluacji w warunkach kultury organizacyjnej uniwersytetu w kontekście wymogów Ustawy 2.0, szczególnie w relacji do procesu parametryzacji. Do seminarium zaproszonych jest grono ekspertów w zakresie ewaluacji edukacyjnej o randze krajowej i międzynarodowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych polskich uczelni. Seminarium organizowane będzie we współpracy w Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Koordynatorem jest prezes honorowy PTE, pracownik naukowy UJ. Wydarzenie ma być ukazaniem możliwości rozwojowych ale i zagrożeń zredukowaną formą para-ewaluacji oraz okazją do podjęcia dyskusji nad przyszłością dobrze rozumianej, uspołecznionej i praktykowanej ewaluacji, która jest w stanie przełamać technokratyczne konsekwencje parametryzacji, mylnie utożsamianej z ewaluacją.

W seminarium wezmą udział zaproszeni goście:

- prof. dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Jak uratować pedagogiczny sens ewaluacji – czyli warunki brzegowe jakości kształcenia na uniwersytecie

- dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

O potrzebie aksjologii ewaluacji, czyli o walorach dialogu w refleksji nad wartością edukacji

- dr hab. Maria Groenwald, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Etyczne aspekty decyzji nauczycieli akademickich podejmowanych w odpowiedzi na „ewaluację” reformowanego systemu szkolnictwa wyższego

- dr hab. Krysztof Szewior (Uniwersytet Warszawski)

Ewaluacja a akredytacja w szkolnictwie wyższym państw niemieckojęzycznych. Ku środowiskowej współodpowiedzialności

- dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Eskalacja czy kryzys ewaluacji. Pytanie o metodologię jakości kształcenia

- dr Sylwia Jaskuła (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Działania pozorne w ewaluacji jakości kształcenia i działalności naukowej w obszarze szkolnictwa wyższego

- dr hab. inż. Justyna Bugaj, pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia (Uniwersytet Jagielloński)

System Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Jakub Wróblewski (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne)

Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Prowadzący: dr hab. Leszek Korporowicz

Termin: 09.04.2019, 12:00 - 15:00

Miejsce: al. Mickiewicza 22, aula (Biblioteka Jagiellońska)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 100

 

12:00-14:00 - Debata. Sejmik studencki WBBiB - "Student też człowiek"

W trakcie spotkania studentów z przedstawicielami władz Wydziału i pracownikami dydaktycznymi poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Jak wygląda wykład doskonały?
  • Blaski i cienie studiowania na WBBiB
  • Nasza strefa pracy i relaksu na WBBiB
  • Integracja mniejszości narodowych

 

Termin: 09.04.2019, godz. 12:00 - 14:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s. 1.01.13 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 100

13:00-13:50 - Warsztaty. Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze

Wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych.

 

Prowadzący: mgr Magdalena Tomera

Termin: 09.04.2019, godz. 13:00 - 13:50

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s. 0004 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 50

 

 

14:00-14:50 - Warsztaty. Wypalenie zawodowe

Wykład na temat przyczyn, przebiegu procesu i konsekwencji wypalenia zawodowego. Zapoznanie z metodami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

Prowadzący: mgr Karolina Duniec

Termin: 09.04.2019, godz. 14:00 - 14:50

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s. 0004 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 50

14:00-15.00 - Debata. Jak przygotować i przeprowadzić dobry egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i kompetencje?

Otwarte spotkanie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia pt. ”Jak przygotować i przeprowadzić dobry egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i kompetencje”.

 

Prowadzący: prof. dr hab. Jadwiga Mirecka, dr hab. Janusz Fyda

Termin: 09.04.2019, godz. 14:00 - 15.00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s. 1.0.1  (Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 60

14:00-18.00 - Szkolenie. Trening rozmów rekrutacyjnych dla studentów WBBiB, gr. 1

W wyniku zajęć uczestnicy stają się świadomi procesów zachodzących podczas rozmów o charakterze zawodowym, potrafią też lepiej opisać własne umiejętności.

Korzyści dla uczestników: Podczas zajęć naukowcy mierzą się ze stereotypami dotyczącymi zachowań zarówno rekruterów, jak i kandydatów na stanowisko pracy. Szczególny nacisk położony jest na przeanalizowanie celów, jakie przyświecają poszczególnym stronom (rekrutowany, rekruter, przyszły przełożony lub współpracownik) rozmowy rekrutacyjnej. Omawiane są również konstruktywne postawy, jakie warto przybrać w kontekście takiego spotkania, aby zaprezentować się jako profesjonalista.

 

Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska, trener nauki, ekspert z zakresu strategii zarządzenia karierą

Termin: 09.04.2019, godz. 14:00 - 18.00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s. 1.01.13 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 15

15:00-18:00 - Warsztaty. Laboratorium lidera w pigułce

Zapraszamy na rozwojowe warsztaty kompetencji liderskich skierowane do wszystkich, którzy: - chcą rozwijać się jako liderzy i koordynatorzy grup - planują swoją karierę zawodową w rolach managerskich - są zaangażowani w prowadzenie projektów lub działań, gdzie liderowanie jest nieodłącznym elementem ich pracy W trakcie warsztatów będziemy: - zastanawiać się, kim jest idealny lider - odkrywać sposoby, aby skutecznie kierować swoim zespołem marzeń - podejmować wyzwania, pojawiające się w pracy lidera.

 

Prowadząca: Katarzyna Zielina

Termin: 09.04.2019, godz. 15:00 - 18:00

Miejsce: ul. św. Anny 6 (Strefa Studencka UJ)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 12

 

16:30-18:00 - Warsztaty. ABC współczesnego języka hebrajskiego dla początkujących

Warsztaty pozwolą uczestnikom na zapoznanie się z alfabetem hebrajskim, podstawowymi zwrotami, a także z historią tego języka. Szczególnie zapraszamy osoby, które nie miały wcześniej żadnego kontaktu z językiem.

 

Prowadząca: Wiktoria Jaros

Termin: 09.04.2019. godz. 16:30 - 18:00

Miejsce: ul. Józefa 19, s. 21

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni oraz Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Limit miejsc: 20

18:00-20:00 - Debata. Jakość Kształcenia na Wydziale Chemii

Spotkanie społeczności studenckiej z dziekanem ds. dydaktyki, kierownikami kierunków, członkiem rady szkoły doktorskiej oraz pełnomocnikami dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia. Przed wydarzeniem planowane jest zebranie za pomocą formularzy elektronicznych i pogrupowanie pytań do ww. osób.

 

Termin: 09.04.2019

Godzina: 18:00 - 20:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 2, s. A0-25

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy

Limit miejsc: 25

18:00-20:00 - Prezentacja. Ustawa 2.0 a studia na UJ - spotkanie z Samorządem Studentów UJ

"O co chodzi z tą Ustawą 2.0 i jakie to ma znaczenie dla mnie - studenta UJ? Na spotkaniu zostanie przedstawiony szerszy kontekst wprowadzania w życie zapisów Ustawy 2.0 oraz  na jakim etapie realizacji zapisów Ustawy jest nasza uczelnia. J Zastanowimy się, aką rolę w tym wszystkim odgrywają studenci. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem studentów UJ."

 

Prowadząca: Marcelina Kościołek

Termin: 09.04.2019, godz. 18:00 - 20:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka UJ)

Forma: prezentacja

Grupa docelowa: studenci

Limit miejsc: 35