Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13-17 marca 2023

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wtorek (14 marca 2023)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Celem wykładu będzie ukazanie utrwalonego w zasobie leksykalnym mieszkańców wsi sposobu konceptualizacji zwierząt i roślin ze względu na fazę ich życia/cykl rozwojowy. Analiza słownictwa zebranego w wyniku przeprowadzonych badań terenowych na obszarze wybranych wsi małopolskich wykazała, że parametr wieku w znacznym stopniu determinuje sposób oglądu i wartościowania zarówno zwierząt, jak i roślin. W aktach wartościujących silnie zaznacza się pragmatyczny punkt widzenia wiejskiej społeczności, która ocenia zwierzęta i rośliny przez pryzmat ich użyteczności, często uwarunkowanej wiekiem. Wpływ czynnika temporalnego szczególnie widoczny jest w kategorii ‘nazw zwierząt młodych’, która jest wewnętrznie zróżnicowana. Współtworzy ją kilka różnorodnych podkategorii odpowiadających poszczególnym fazom rozwoju istot niedorosłych. Szczegółowe dookreślenie wieku młodych zwierząt wiąże się z potrzebą wyznaczenia cezury, która niejednokrotnie decyduje o zmianie przeznaczenia zwierzęcia. 
W przypadku świata flory wartościowanie in minus uwidacznia się w słownictwie nazywającym rośliny, które odbiegają od przyjętej na wsi normy. Roślinność niespełniająca wymogów wynikających z pragmatyzmu mieszkańców wsi jest kwalifikowana do kategorii roślin bezużytecznych, co jest równoznaczne z osiągnięciem przez nią ostatniej fazy życia.

Prowadząca: dr Beata Ziajka (Wydział Polonistyki)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 10:00-11:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 200

Tematem warsztatu będzie przegląd najczęstszych wyzwań studentów i studentek z dysleksją. Omówione zostaną studia przypadków i możliwe sposoby wsparcia.


Prowadząca: mgr Magdalena Ziemnicka (Centrum Dostępności)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja z elementami warsztatu
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 1
Limit górny: 25

Podczas posiedzenia Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania odbędzie się debata prowadzona przez Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia - dr hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ. 

Część posiedzenia będzie transmitowana na platformie MS Teams

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 10:30-11:30
Tryb spotkania: posiedzenie stacjonarne z transmisją
Miejsce: MS Teams, LINK (dostęp tylko dla osób posiadających adres w domenie @uj.edu.pl)
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 0
Limit górny: 200

Podczas spotkania pracownicy Instytutu Historii podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na zachodnich uczelniach. Po wystąpieniach prelegentów przewidziana jest dyskusja z udziałem nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów.

Prowadząca: dr Aleksandra Arkusz, Pani Magdalena Szymanek (Wydział Historyczny)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 10:00-12:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Instytut Historii, ul. Gołębia 13, Aula Tischnera, sala 116
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci
Limit dolny: 0
Limit górny: 167

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące w sekretariatach i dziekanatach zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i rozwojem kompetencji w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.  
W trakcie spotkania przybliżone zostaną rodzaje niepełnosprawności a także przykłady szczególnych potrzeb, które mogą wynikać z danej niepełnosprawności w kontekście obsługi administracyjnej.  
Celem prezentacji będzie również przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących savoir vivru wobec osób z niepełnosprawnościami podczas kontaktu w sekretariacie czy dziekanacie uczelni oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność obsługi osób z tej grupy.  
Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w spotkaniu, Państwa świadomość szczególnych potrzeb studentów wynikających z niepełnosprawności zwiększy się, co podniesie jakość obsługi tych osób oraz zapewni im komfort w kontakcie z pracownikami uczelni.

Prowadzące: mgr Justyna Wasłowicz-Marczak, mgr Ewelina Marć (Centrum Dostępności)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 10:00-12:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Dostępności, Collegium Paderevianum II, IV piętro, sala 411
Forma: prezentacja z elementami warsztatu
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 4
Limit górny: 12

Platformy zdalnego nauczania gromadzą dane, zarówno wprost podawane przez studentów, jak i informacje o aktywności uczących się i ich wynikach. Pozwala to np. analizować poziom trudności poszczególnych pytań testowych lub zainteresowanie udostępnionymi materiałami.
Na spotkaniu zaprezentujemy możliwości analizowania danych o studentach dostępnych na platformie Pegaz w celu zrozumienia i poprawy efektów nauczania.

Prowadzący: mgr Wojciech Pudło, mgr Damian Marchewka (Centrum Zdalnego Nauczania)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 11:00-11:45
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: ZOOM
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit dolny: 5
Limit górny: 30

Podczas spotkanie omówione zostaną podstawowe kwestie związane z uczeniem się i nauczaniem przyjaznym mózgowi (brain based learning and teaching) oraz możliwościami wykorzystania tej wiedzy w praktyce dydaktycznej. Proces uczenia się przedstawiony zostanie z perspektywy neurobiologicznej wraz z czynnikami wpływającymi na jego efektywność, co z kolei będzie stanowiło punkt wyjścia do dyskusji na temat form i metod kształcenia.

Prowadząca: dr Adriana Prizel-Kania (Wydział Polonistyki)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 11.30-12.30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 20
Limit górny: 200

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia Biblioteka Jagiellońska umożliwia bezpłatne zwiedzanie budynku. Program wycieczki obejmuje: 

  • wizyty w: Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Dokumentów Audiowizualnych, Czytelni Głównej oraz Bibliotece Austriackiej, 
  • zwiedzanie przestrzeni magazynowych Biblioteki i prezentację nowoczesnego systemu transportu książek - Telelift, 
  • poznanie kulis powstawania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (omówienie technicznych aspektów dygitalizacji, zwiedzanie pomieszczeń reprograficznych wraz z prezentacją wybranych skanerów oraz pokaz szczególnie ciekawych dokumentów cyfrowych dostępnych w JBC). 

Prowadząca: dr Barbara Krawczyk (Biblioteka Jagiellońska)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 12:00-13:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 15

Spotkanie ma na celu przedstawienie projektu wprowadzenia do programu turkologii praktyk studenckich i wymianę opinii na ten temat. Chcemy przekazać to, czego dowiedzieliśmy się z gromadzonych danych i analiz oraz wskazać cele, które nam przyświecają. Do rozmowy zapraszamy wszystkie chętne osoby z grona studentów i wykładowców. W trakcie debaty przedstawimy też wnioski z krótkiej ankiety, która zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed spotkaniem. Wydarzenie będzie miało formę stacjonarną.

Prowadząca: dr Barbara Podolak (Wydział Filologiczny)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 13.00-14.30
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Instytut Orientalistyki, al. Adama Mickiewicza 9, sala 210
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 0
Limit górny: 40

Celem spotkania jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania literatury terapeutycznej w pracy z osobami dorosłymi oraz wypracowanie skutecznych metod wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak przy pomocy biblioterapii i bajkoterapii świadomie i skutecznie łagodzić napięcia emocjonalne, bezpiecznie konfrontować się z problemami, budować poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 13.00-14.15
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 10
Limit górny: 200

Spotkanie, w którym uczestniczyć będą chętni studenci studiów I i II stopnia IEiAK oraz Dyrekcja i koordynator ds. jakości kształcenia, ma na celu umożliwienie studentom przekazania opinii na temat oferty dydaktycznej, jakości kształcenia w Instytucie oraz zaproponowanie ewentualnych pomysłów wpływających na poprawę jakości kształcenia.

Rejestracja zewnętrzna jednostki.

Prowadząca: dr Małgorzata Roeske (Wydział Historyczny)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 14.00-16.00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Gołębia 9, sala 9
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 10
Limit górny: 50

W tym roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, znakomitej poetki, laureatki literackiego Nobla z 1996 roku. Analizę fenomenu jej poezji, przetłumaczonej na ok. 50 języków, zostawiam specjalistom. Mnie będzie interesować jej osoba i jej wizerunek, społeczne oczekiwania wobec niej oraz jej „życie pośmiertne”, czyli „Szymborska jako marka”.

Prowadzący: dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ (Wydział Polonistyki)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 14:30-15:30
Tryb spotkania: hybrydowo
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42, MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci
Limit dolny: 1
Limit górny: 30 stacjonarnie + 200 online

Wyeksponowane w tytule pytanie może być rozumiane na różne sposoby. Z jednej strony, jako kwestia natury praktycznej, z którą musi się mierzyć niemal codziennie nie tylko badacz literatury, ale każdy gorliwy czytelnik: jak rozsądnie podzielić krótką dobę na czas dla książki (w fotelu czy przy biurku) i czas na aktywność fizyczną (spacer czy przebieżka). Z drugiej natomiast, prowadzić ono może do rozważań bardziej ogólnych: z pogranicza kultury i natury, słowa i rzeczy, poznania i działania. Niezależnie od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest ani łatwa, ani oczywista. I choćby dlatego warto przyjrzeć się pewnym podpowiedziom, które dawali w tej sprawie znani pisarze i zarazem niestrudzeni wędrowcy: Aleksander von Humboldt, Wincenty Pol, Henry David Thoreau, Stanisław Vincenz, Edward Stachura i inni. Nie zabraknie też miejsca na wytłumaczenie się z użytego w tytule i brzmiącego być może niepokojąco słowa „literaturożerca”.

Prowadzący: dr Jan Zięba (Wydział Polonistyki)

Termin: 14 marca (wtorek), godz. 16:30-17:30
Tryb spotkania: hybrydowo
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42, MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: studenci
Limit dolny: 1
Limit górny: 30 stacjonarnie + 200 online