Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałek (8.04.2019)

Seminarium otwierające:
Zmiany w zakresie funkcjonowania systemów doskonalenia jakości kształcenia

10:00-16:00, aula w Collegium Novum (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem i doskonaleniem systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach wyższych do udziału w seminarium, którego tematyka skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z nowymi regulacjami prawnymi i zasadami akredytacji kierunków kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Program seminarium (do pobrania)

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do programu wynikających z przyczyn od niego niezależnych.

Plan wydarzenia

9.00-10.00 Rejestracja, kawa powitalna
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie: prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor ds. dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński
I blok: Systemy doskonalenia jakości kształcenia – nowe przepisy – nowe pomysły
10.15-10.40 Wykład wprowadzający: dr hab. inż. Justyna Bugaj, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Uniwersytet Jagielloński
Podczas wykładu wprowadzającego do pierwszego panelu dr hab. inż. Justyna Bugaj odniesie się do zagadnień, które w najwyższym stopniu oddziałują na systemy doskonalenia jakości kształcenia, m.in.: w jaki sposób procesy oceny i rozwoju kompetencji dydaktycznych są połączone z systemem doskonalenia jakości kształcenia; w jaki sposób ścieżka awansu nauczyciela akademickiego w dydaktycznym obszarze jego działalności staje się częścią systemu jakości kształcenia.
10.40-12.30 Panel dyskusyjny (moderuje: dr hab. inż. Justyna Bugaj)
W panelu dyskusyjnym wezmą udział:
 • prof. dr hab. Jerzy Kornaś -  Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM -  Prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Jacek Tarasiuk - Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Podczas dyskusji Paneliści będą poproszeni o:
 • odniesienie się do dotychczas funkcjonujących na uczelniach systemów doskonalenia jakości kształcenia oraz przedstawienie pozytywnych i negatywnych konsekwencji ich działania, jako przykładów polecanych i niepolecanych praktyk,
 • odniesienie się do projektowanych zmian w strukturze organizacyjnej uczelni i przedstawienie zmian w systemach doskonalenia jakości kształcenia w kontekście tych zmian i Ustawy 2.0,
 • przedstawienie nowych pomysłów dotyczących systemów doskonalenia jakości kształcenia oraz organizacji procesu kształcenia na uniwersytetach w kontekście kształcenia na I i II stopniu, czy też w szkołach doktorskich.
12.30-13.30 Lunch
II blok: Nowe kryteria oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
13.30-14.00 Wykład wprowadzający: dr hab. Maria Próchnicka, Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński; sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Podczas wykładu wprowadzającego do drugiego panelu dr hab. Maria Próchnicka przybliży zmiany w procesie akredytacji będące konsekwencją wejścia w życie nowego statutu PKA. Omówione zostaną szczegółowe kryteria oceny programowej PKA, standardy jakości kształcenia, warunki wydawania oceny programowej przez PKA, a także przebieg samego postępowania oceniającego (raport samooceny, wizytacja zespołu oceniającego, raport zespołu oceniającego, stanowisko uczelni, opinia zespołu działającego w ramach dziedziny lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, uchwała Prezydium PKA). Dodatkowo zaprezentowana zostanie koncepcja Certyfikatów Doskonałości Kształcenia oraz zasady ich przyznawania.
14.00-16.00 Panel dyskusyjny (moderuje: mec. Piotr Szumliński, Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
W panelu dyskusyjnym wezmą udział:
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko - Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum
 • dr hab. Grzegorz Bubak - Kierownik Zakładu Filologii Węgierskiej, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny
 • dr hab. Maria Próchnicka - Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sekretarz PKA
 • dr hab. Radosław Rybkowski - Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Paweł Adamiec - Koordynator Zespołu Ekspertów ds. studenckich PKA
Podczas dyskusji Paneliści będą proszeni o przedstawienie swoich opinii i pomysłów w zakresie przygotowania się do ocen według nowych kryteriów PKA, w szczególności:
 • realizacji programu studiów,
 • weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
 • kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwoju i doskonalenia kadry,
 • wsparcia studentów.
16.00-17.00 Pożegnalna kawa
   

 

Zapis konferencji znajduje się na kanale You Tube - Jakość kształcenia UJ: link