Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

11-15 marca 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałek (11 marca 2024)

Program TJK 2024 Rejestracja na wydarzenia

Tryb spotkania: [S] – stacjonarnie; [Z] – zdalnie; [H] – hybrydowo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Temat przewodni tegorocznej, już jedenastej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim to (R)ewolucja cyfrowa w dydaktyce i pracy uczelni. W dniu inauguracji TJK 2024 wraz z zaproszonymi przedstawicielami władz rektorskich polskich uczelni i zarazem ekspertami w dziedzinie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do rozmowy w ramach seminarium otwierającego, będziemy zastanawiać się nad pilnie potrzebnymi planami na najbliższą przyszłość – i nad długofalowym wpływem,​ jaki wywiera na nas rozwój e-learningu, sztucznej inteligencji oraz cyfrowych narzędzi administrowania uniwersytetem i wspierania procesu dydaktycznego. ​

​Czyli o zjawiskach, które dla wielu osób kształcących się bądź pracujących na uczelni​ z jednej strony są rewolucyjną wręcz zmianą, a z drugiej strony stanowią ewolucję dobrych praktyk – sprawdzonych w działaniu uczelni podczas pandemii w ramach "awaryjnego kształcenia zdalnego".

Rewolucja czy ewolucja? Cyfrowy uniwersytet to już bezalternatywny fakt dokonany czy raczej wciąż work in progress? Jakie wyzwania dla jakości akademickiego kształcenia niesie ze sobą cyfryzacja, a jakie daje jej szanse? 

Rozmawiają: 

 • prof. dr hab. Armen Edigarian - Prorektor ds. dydaktyki UJ 
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego  
 • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ - Prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - UJ, Prezydent Akademii WSB, Prezes PCG Polska
 • Moderator: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ - Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia

Wydarzenie otwarte - link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI4ZjRkNTktMjNiNS00NmJiLTljMjktZjQ0NWZkYjlkODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2259f1d2f6-e17d-42b1-a2d7-a7c2c8cf8361%22%7d

Forma wydarzenia: seminarium otwierające

Termin: 11 marca (poniedziałek), godz. 9:00-11:30

Tryb spotkania: zdalnie
Platforma online: MS Teams

Uwaga: Seminarium otwierające będzie odbywać się w formie moderowanego spotkania. Niektóre funkcjonalności MS Teams będą więc różnić się podczas niego od tych znanych z codziennej pracy w tej aplikacji: osoby dołączające do spotkania jako Słuchaczki_Słuchacze będą mogły_li w części dyskusyjnej włączyć mikrofony i kamery po podniesieniu "wirtualnej dłoni" oraz udzieleniu głosu przez Moderatora, a zamiast tradycyjnego czata dostępna będzie sesja Q&A (pytań i odpowiedzi).

Język: polski

Grupa docelowa:
nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

Limit miejsc: 400

Tradycyjnie w dniu inauguracji Tygodnia Jakości Kształcenia obok seminarium otwierającego z udziałem ekspertów reprezentujących władze rektorskie polskich uczelni odbędzie się także debata studencko-doktorancka.

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc4NGEwNDktODZkOS00YzYxLThhZWQtZThkNDYzZDc4MzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

Zaprosiliśmy przedstawicieli_ki Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ i Komisji ds. naukowych Towarzystwa Doktorantów naszej Uczelni, aby – już na początku naszego pięciodniowego maratonu ponad 70 tegorocznych wydarzeń, spośród których wiele współtworzonych jest przez doktorantki_ów i studentki_ów lub do nich kierowanych – mógł wybrzmieć głos społeczności osób kształcących się na UJ w sprawach, które zostały przez nią samą uznane za ważne.

Wśród zagadnień do rozmowy znajdą się więc m.in.:  

 • Życie studenckie… w chmurze:​
  Cyfryzacja uniwersytetu a integracja osób kształcących się oraz ich doświadczenie ​studiowania – potrzeby, obawy, trudności i korzyści, ​
 • „Cyfrowi tubylcy”?
  Realne kompetencje cyfrowe studentek_ów i zjawisko cyfrowego wykluczenia,
 • Cyfrowa (r)ewolucja w uczeniu się i nauczaniu:
  Otwarty dostęp do materiałów dydaktycznych publikowanych przez uczelnie oraz pozaakademickie instytucje edukacyjne jako szansa na rozwój dla osób studiujących i przygotowujacych rozprawy doktorskie,  ​
 • Zaufanie i zaangażowanie: 
  Wokół zasad odpowiedzialnego uczenia się i nauczania w realiach cyfrowych.

Rozmawiają: 

 • Anna Kovalenko – Wiceprzewodnicząca UKD SSUJ;
 • Jakub Sekuła – Wiceprzewodniczący WRSS WZiKS;
 • mgr Szymon Gamrat - członek Zespołu ds. Naukowych TD UJ
 • Współmoderatorzy: mgr Patrycja Surma – Radna TD UJ; Ryszard Nocula – UKD SSUJ.

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

Termin: 11 marca (poniedziałek), godz. 14:00-16:00

Tryb spotkania: zdalnie
Platforma online: MS Teams

Język: polski

Grupa docelowa:
nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

Limit miejsc: 400