Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

TJK 2024: Dziękujemy za zaangażowanie

Pięć dni wypełnionych ponad 70 wydarzeniami już za nami!

Chcemy gorąco podziękować osobom zaangażowanym w tegoroczną edycję.

W imieniu zespołu organizacyjnego TJK 2024 z Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ składamy podziękowanie przede wszystkim Członkiniom _ Członkom społeczności akademickiej naszej Uczelni, a także zaproszonym Gościniom _ Gościom za zaangażowanie w Tydzień Jakości Kształcenia i współtworzenie jego bogatego programu. 

Jesteśmy przekonane_i, że otwarta dyskusja w gronie osób kształcących się i pracujących na UJ (zarówno naukowo i dydaktycznie, jak administracyjnie) o rozwoju e-learningu, sztucznej inteligencji i cyfrowych narzędzi pracy oraz wsparcia procesu dydaktycznego była potrzebna i ważna dla przyszłości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wszystkim osobom Prowadzącym wydarzenia wpisujące się w przewodnią tematykę "(R)ewolucji cyfrowej w dydaktyce i pracy uczelni", a także dotyczącym innych istotnych zagadnień związanych z zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia w Państwa jednostkach UJ, oraz wszystkim Uczestniczkom _ Uczestnikom TJK 2024 jesteśmy wdzięczne_i za włączenie się w tę rozmowę, dzielenie się swymi doświadczeniami, przemyśleniami, pomysłami i wiedzą. 

Słowo szczególnej podzięki zechcą przyjąć:


Współtwórcy TJK 2024 aktywnie zaangażowani w spotkania i rozmowy:

 • prof. dr hab. Armen Edigarian - Prorektor UJ ds. dydaktyki
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ - Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia


Zaproszone Gościnie i Goście

 • JM prof. dr hab. Grzegorz Mazurek  
 • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. Maciej Eder  
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz, prof. UW
 • dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG
 • dr inż. Elżbieta Jarosińska  
 • mgr Łukasz Wawer  
 • mgr Maksymilian Sas  
 • mgr Maciej Sysak 
 • mgr Agnieszka Chrząszcz  
 • mgr Anna K. Stanisławska-Mischke  
 • mgr Marzena Studniarek-Krzywda  
 • mgr Bartłomiej Świstak Piotrowski
 • mgr Arkadiusz Klej  
 • mgr Jacek Mańko
 • mgr inż. Marek Magryś  


Osoby biorące udział w debatach, prowadzące wydarzenia i opiekujące się nimi

 • dr Małgorzata Banach  
 • dr hab. Iwona Barwicka-Tylek  
 • mgr Beata Batko
 • mgr Jakub Będkowski  
 • mgr Aneta Bilnicka  
 • lic. Alicja Boryń  
 • mgr Katarzyna Brezdeń  
 • dr Dominika Bucko  
 • mgr Marta Bylica  
 • dr hab. Małgorzata Bzowska  
 • dr Grzegorz Cebula, prof. UJ
 • dr Anna Ceglarska  
 • dr Anna Chudzik  
 • dr Sabina Cisek  
 • dr Cleber Cunha Dutra 
 • Pani Maja Cybulska  
 • prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon  
 • dr Paweł Czarnecki  
 • dr Jakub Czernik  
 • Pani Julianna Dąbrowa  
 • mgr inż. arch. Anna Dybiec  
 • mgr inż. Joanna Dzięglewska  
 • mgr Andrzej Filip  
 • dr Agnieszka Fluda-Krokos  
 • mgr Katarzyna Gajkowska-Ciuk  
 • mgr Szymon Gamrat  
 • dr hab. Dorota Gierszewski  
 • dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ
 • dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć  
 • mgr Anna Grzęda  
 • dr Łukasz Hajduk  
 • dr Joanna Hałaczkiewicz  
 • mgr Joanna Hedrick  
 • dr hab. Urszula Hubicka  
 • dr Tomasz Jelonek  
 • mgr Jakub Juzwa  
 • dr Wioleta J. Karna  
 • mgr Jagna Kazienko  
 • Osoba Iga Kierczak  
 • dr Magdalena Komorowska  
 • mgr Karol Kondraciuk  
 • dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ
 • prof. dr hab. Dariusz Kosiński  
 • Pani Anna Kovalenko  
 • mgr inż. Małgorzata Kozik 
 • mgr Łukasz Kręglicki 
 • Pani Aleksandra Krzywoń  
 • dr Żaneta Kubic  
 • Pan Bartłomiej Kuchna  
 • dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ
 • dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ
 • dr Łukasz Lamża  
 • mgr Kinga Lechowicz  
 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
 • dr hab. Mateusz Lewandowski  
 • dr hab. Zofia Łapniewska  
 • Pan Przemysław Łoin  
 • Pan Nikodem Łuczak  
 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
 • dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ
 • mgr Damian Marchewka  
 • Pan Michał Markowicz  
 • mgr Marek Maślanka  
 • mgr Aleksandra Migalska  
 • Pan Bartłomiej Mikołajczyk  
 • mgr inż. arch. Angelika Mus-Nowak  
 • dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ
 • mgr Radosław Nawojski  
 • Pan Ryszard Nocula  
 • dr Krzysztof Nowak  
 • dr Kamilla Noworól  
 • Pan Szymon Opoka  
 • prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) 
 • mgr Justyna Palmowska  
 • dr Michał Pałasz  
 • dr hab. Patrycja Pałka  
 • mgr Małgorzata Perdeus-Białek  
 • Pan Wojciech Pilch  
 • dr Barbara Podolak  
 • dr hab. Marzanna Pomorska  
 • prof. dr hab. Renata Przybylska  
 • dr Jakub Pstrąg  
 • mgr Wojciech Pudło  
 • mgr Iwona Puziuk  
 • mgr inż. Katarzyna Pyryt  
 • dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ
 • dr Błażej Sajduk  
 • Pan Jakub Sekuła  
 • mgr Dagmara Sendur  
 • dr Patrycja Siemiginowska  
 • mgr Olha Skakun  
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ
 • dr Anna Sochocka  
 • dr hab. Małgorzata Sokalska, prof. UJ
 • lic. Sandra Soldatova  
 • mgr inż. Lucjan Stalmach  
 • mgr Ewa Stoecker  
 • mgr Dominika Stopa  
 • dr Katarzyna Struzińska  
 • mgr Patrycja Surma  
 • dr Michalina Szafrańska  
 • dr Leszek Szafrański  
 • mgr Urszula Szczocarz  
 • dr Joanna Szewczyk  
 • mgr Agnieszka Sznajder  
 • mgr Angelika Szuba-Zieńko  
 • lic. Natalia Szymańska  
 • dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ
 • Pani Aneta Uhruska  
 • dr hab. Anna Waszkielewicz  
 • dr hab. Dominika Włoch-Salamon  
 • mgr Wojciech Wyżykowski  
 • mgr Natalia Zapart  
 • Pan Radosław Zaremba  
 • mgr Dominik Zwiech  
 • Pan Robert Żuk


Dyrekcja Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz Biuro CWD za wszelkie wsparcie, współudział i współpracę:

 • mgr Piotr Szumliński, mgr inż. Tadeusz Dębowski, dr Monika Nojszewska-Kopta
 • lic. Magdalena Stempin, mgr Katarzyna Sałocha


Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów CWD za stworzenie nowego narzędzia do zapisów oraz całego systemu identyfikacji wizualnej TJK:

 • mgr Karol Kondraciuk, Przemysław Łoin i Michał Markowicz
 • mgr inż. Małgorzata Kozik


Gorące podziękowanie kierujemy także do Dyrekcji i zespołów Centrum Informatyki oraz Centrum Dostępności naszej Uczelni - za tradycyjnie już mocne zaangażowanie w TJK, a także nieocenione wsparcie merytoryczne w pracach organizacyjnych: 

 • mgr Kinga Lechowicz
 • mgr Katarzyna Duraj-Per i mgr Marta Bylica 


Organizację TJK wsparł także Zespół Radców Prawnych oraz Inspektor i Z-ca Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UJ:

 • mgr Monika Bankowicz
 • mgr inż. Monika Tokarczyk i mgr Jowita Dunajska 


oraz cały nasz Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia:

 • mgr Agnieszka Piziak
 • mgr Andrzej Filip
 • mgr Wojciech Kornafel
 • mgr Damian Marchewka
 • mgr Małgorzata Ochmanek
 • mgr Wojciech Pudło
 • mgr Anna Szafrańska-Kopeć
 • mgr Wojciech Wyżykowski
 • mgr Dominik Zwiech


Chcąc objąć naszą wdzięcznością wszystkie osoby, które przyczyniły się do sukcesu kolejnej, jedenastej już edycji Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierujemy podziękowanie także do społeczności poszczególnych Wydziałów, Instytutów, Katedr i innych jednostek UJ - w tym także jednostek administracyjnych - współorganizujących wydarzenia:

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 • Biuro ds. obsługi programu strategicznego ID w UJ
 • Biuro Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa
 • Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki
 • Centrum Wsparcia Dydaktyki - Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
 • Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ
 • Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej
 • Jagiellońskie Centrum Językowe
 • Koło Naukowe Dzienikarstwa i Komunikacji Społecznej "Medity"
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
 • Organizacja Studentów LGBTQ+ i Sojuszników TęczUJ
 • Projekt Flagowy Campus Living Lab
 • Projekt Flagowy Digital Humanities Lab
 • Rada Klimatyczna
 • Samorząd Studentów - Uczelniana Komisja Dydaktyczna
 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Cyfrowej i Robotyki
 • Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA
 • Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
 • Towarzystwo Doktorantów
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Biologii - Instytut Botaniki
 • Wydział Biologii - Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
 • Wydział Biologii - Instytut Nauk o Srodowisku
 • Wydział Biologii - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny - Zakład Chemii Bioorganicznej, Katedra Chemii Organicznej
 • Wydział Filologiczny - Instytut Filologii Angielskiej
 • Wydział Filologiczny - Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Zakład Filologii Węgierskiej
 • Wydział Filologiczny - Instytut Orientalistyki, Katedra Turkologii
 • Wydział Filozoficzny - Instytut Pedagogiki
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Informatyki Stosowanej
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji - Katedra Postępowania Karnego
 • Wydział Prawa i Administracji - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Wydział Prawa i Administracji - Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
 • Wydział Prawa i Administracji - Zakład Socjologii Prawa
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Psychologii Stosowanej
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Spraw Publicznych
 • Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki


Jeszcze raz wszystkim Państwu gorąco dziękujemy! 
Do zobaczenia na TJK 2025. 


Zespół organizacyjny TJK:
Bogusław Wajzer, Agnieszka Kowalska, Laura Rabiej i Julia Michcik
Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

Polecamy również
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">TJK 2024_aktualność 6_koniec</Title></root>

TJK 2024_aktualność 6_koniec

<b>TJK 2024</b>: Wydarzenia dostępne bez rejestracji

TJK 2024: Wydarzenia dostępne bez rejestracji

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">TJK 2024_aktualność 6_koniec</Title></root>

TJK 2024_aktualność 6_koniec

<b>TJK 2024</b>: Materiały graficzne do pobrania

TJK 2024: Materiały graficzne do pobrania