Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środa (14.04.2021)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. metod obniżania napięcia emocjonalnego, strategii redukcji stresu w obliczu zmian dotychczasowych zwyczajów, schematów i stylów życia. Zostaną przedstawione elementy zarządzania czasem w sytuacji pracy zdalnej oraz wiadomości z obszaru redukcji lęku i objawów paniki. Zajęcia prowadzi magister psychologii.

Prowadzący: mgr Karolina Duniec (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 10:00-11:00
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit miejsc: 50

Dane na temat stanu środowiska oraz dzikiej przyrody są alarmujące. Emisja gazów cieplarnianych, pochodzących między innymi ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do coraz szybszego wzrostu średniej temperatury na Ziemi, określanego jako globalne ocieplenie. Wzrost temperatury prowadzi z kolei do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie, deszcze nawalne, susze. Globalne ocieplenie wraz z zanikiem siedlisk, spowodowanym w dużej mierze przez rolnictwo, ale także z zanieczyszczeniami gleby i powietrza, pochodzącymi miedzy innymi z przemysłu, ale i z rolnictwa, są odpowiedzialne za masowe wymieranie, które już teraz jest nazywane szóstym masowym wymieraniem gatunków. Procesy te, zarówno składowa klimatyczna, jak i ekologiczna, zagrażają nie tylko dzikiej przyrodzie, ale ludzkiej cywilizacji. 
Na spotkaniu, po mojej wstępnej prezentacji, będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania związane ze stanem naszej Planety i ludzkiego społeczeństwa: Czy jest możliwe zatrzymanie powyższych procesów? A jeżeli tak, to co należało by zrobić? Czy jest konieczne adaptowanie się zarówno do nieuchronnych zmian, jak i do warunków niezbędnych by zatrzymać nadchodzącą katastrofę? Jak przekonać jak największą cześć społeczeństwa o konieczności natychmiastowych działań? I w końcu – jak komunikować o możliwych zagrożeniach, tak, by nie spowodować depresji klimatycznej?

Prowadzący: dr hab. Paulina Kramarz, prof UJ (Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 12:00-13:00
Miejsce: MS Teams -> link
Forma: seminarium,dyskusja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni
Limit miejsc: 300

Mało znane lub niedoceniane funkcjonalności, przydatne w realizacji dydaktyki (...i nie tylko) w oparciu o MS Teams i chmurę Office 365.

Prowadzący: mgr Kinga Lechowicz, Monika Jeleń (Centrum Informatyki)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 12:00-13:00
Miejsce: MS Teams -> link
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, słuchacze studiów podyplomowych
Limit miejsc: 300

Celem wykładu będzie omówienie zasad prowadzenia zajęć akademickich w formie zdalnej, w tym wykorzystania materiałów dydaktycznych, z punktu widzenia prawa autorskiego. Konieczność wdrożenia kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym rodzi wyzwania dla procesu dydaktycznego w kontekście reguł praw własności intelektualnej. Nauczyciele akademiccy muszą dysponować pełną wiedzą o możliwościach, ale i ograniczeniach, jakie pojawiają się podczas zajęć ze studentami w formule on-line.
Po części wykładowej (1 godz.) będzie część konsultacyjno-dyskusyjna, w której uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi wątpliwościami.

Prowadzący: dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 14:00-15:30
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit miejsc: 40

Spotkanie ma na celu wymianę poglądów, opinii, pomysłów dotyczących nauczania zdalnego prowadzonego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, poszukamy przykładów dobrej praktyki, okreslimy plusy zdalnego nauczania i zastanowimy się z czego należy zrezygnować.

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 14:00-16:00
Miejsce: MS Teams -> link
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni
Limit miejsc: 300

Każdy student ma prawo do przeszkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, a za realizację tego zadania odpowiedzialny jest samorząd studencki. Podczas szkolenia studenci zostaną zapoznani między innymi z organizacją uczelni, w tym z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi uniwersytetu, możliwościami uzyskania Indywidualnego Planu Studiów, urlopu studenckiego czy też usprawiedliwienia nieobecności.

Prowadzący: Anna Rudzińska (Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 15:00-16:00
Miejsce: MS Teams
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: studenci
Limit miejsc: 30

Co, poza zmianą metod prowadzenia kształcenia, zmieniło się w wyniku pandemii? Czy długotrwałe korzystanie z komputera może mieć negatywne skutki dla zdrowia psychicznego? Jak zapobiegać konsekwencjom długiego lockdownu, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem? Jak pracować efektywnie, kiedy okoliczności są raczej demotywujące? Na wszystkie te pytania postarają się odpowiedzieć goście panelu: specjaliści z dziedziny zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Prowadzący: Jagna Kazienko (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA), Kinga Dymowska (fizjoterapeutka)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 15:00-16:00
Miejsce: MS Teams
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci
Limit miejsc: 100

Do udziału w warsztacie zapraszamy dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników studiów. Podczas warsztatu zostaną poruszone kwestie dotyczące z jednej strony przeprowadzania hospitacji zajęć, a z drugiej równie ważnej „rozmowy pohospitacyjnej”. Najpierw uwaga zostanie skupiona na opracowaniu/dopracowaniu kryteriów hospitacji. W tej części porozmawiamy sobie też o celach hospitacji. Następnie przy pomocy aktywnych pytań zostanie wypracowany sposób przeprowadzania rozmowy „pohospitacyjnej”. Całość zakończy podsumowanie prac warsztatowych.

Prowadzący: dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ (Pełnomocnik Rektora UJ. ds jakości kształcenia)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 16:00-17:30
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy
Limit miejsc: 25

Spotkanie będzie poświęcone nauczaniu języków żydowskich w formie zdanej. Dr M. Tuszewicki, wicedyrektor Instytutu Judaistyki, jidyszysta i dydaktyk języka jidysz w pierwszej części spotkania opowie o metodach pracy i wyzwaniach związanych z nauczaniem zdalnym języka. W drugiej części spotkania zapozna uczestników z podstawami języka jidysz.

Prowadzący: dr Marek Tuszewicki (Instytut Judaistyki, Wydział Historyczny)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 16:00-17:30
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy administracyjni, studenci, studenci Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Limit miejsc: 70

Spotkanie studentów wydziału z kierownikami kierunków i prodziekanem


Prowadzący: dr hab. Paweł Kozyra, dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii)

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 16:00-18:00
Miejsce: MS Teams -> link
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: studenci
Limit miejsc: 40

Jagiellońskie Centrum Językowe przy współpracy z Samorządem Studentów UJ zaprasza serdecznie na debatę dotyczącą kształcenia językowego na uczelniach wyższych w odniesieniu do kierunków rozwoju Uczelni oraz analizy korzyści płynących z rozwijania swoich umiejętności językowych z perspektywy studenckiej oraz potrzeby studentów w zakresie kształcenia językowego.

W spotkaniu wezmą udział: Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego - Pani Dominika Stopa; Członek Sustainability Self-Steering Committee w ramach UNA Europa Alliance, Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UJ - Profesor Piotr Szwedo; Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki - Pan Piotr Szumliński oraz Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ - Pani Marcelina Kościołek.

Prowadzący: Piotr Szefer

Termin: 14 kwietnia (środa), godz. 18:00-19:30
Miejsce: MS Teams
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy
Limit miejsc: 300

Dołącz do wydarzenia (bez konieczności rejestracji)!

9:00-16:30 - Targi Pracy

TARGI PRACY ONLINE 12-16.04.2021 

To wyjątkowa okazja do spotkania z przedstawicielami 25 firm i instytucji, poznania ofert pracy, stażów i praktyk oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie, nawet najtrudniejsze, pytania. Zapraszamy na dedykowane sesje Q&A. 

  • JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Wystarczy uzupełnić formularz: link. Gdy prześlesz go do nas, skontaktujemy się z Tobą, by poinformować o szczegółach technicznych spotkań. 

Informacje o 25 Wystawcach biorących udział w Targach są dostępne na stronie: https://biurokarier.uj.edu.pl/targi-pracy 

  • JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SPOTKANIE Z DANĄ ORGANIZACJĄ? 

Spotkanie z każdym Wystawcą dzieli się na dwie części - prezentację danej organizacji oraz sesję Q&A. Każda z części trwa 45 minut, więc na spotkanie z jednym Wystawcą należy zarezerwować sobie 1,5 godziny.