Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środa (1.04.2020)

Szkolenia i warsztaty

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

8:00-10:45 - Warsztaty. Wykorzystanie gier szkoleniowych (biznesowych, ekonomicznych) w dydaktyce akademickiej

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane gry szkoleniowe, które w znacznym stopniu mogą urozmaicić zajęcia ze studentami. Uczestnicy samodzielnie zdecydują, w którą grę zagrać. Pozostałe gry zostaną omówione. Uczestnikom warsztatu wskazane zostaną pomysły na wykorzystanie omawianych gier a także pomysły na ich zakup. Zostaną zaprezentowane następujące gry: T jak Transakcja - biznesowa gra kształtująca umiejętności negocjacyjne, Symbole - biznesowa gra komunikacyjna, Kwestia Czasu - biznesowa gra dotycząca planowania i zarządzania,  Chłopska Szkoła Biznesu i Oil City - gry ekonomiczne, Gra z Klimatem - gra on-lina poruszająca temat zmian klimatycznych oraz zarządzania.

 

Prowadzący: dr Łukasz Hajduk

Termin: 01.04.2020, godz. 8:00-10:45

Miejsce: ul. Batorego 12, s.witrażowa (Instytut Pedagogiki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 15

9:00-10:00 - Wykład. Crowdsourcing akademicki w dydaktyce i pracy naukowej

Crowdsourcing akademicki w dydaktyce i pracy naukowej to wykład dla wykładowców akademickich. Crowdsourcing akademicki to nie tylko sięganie do wiedzy znajdującej się w społecznościach wirtualnych, ale także wykorzystywanie społeczności wirtualnych do przedefiniowania procesu uczenia się oraz doskonalenia pracy badawczej pracowników akademickich. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania crowdsourcingu w edukacji akademickiej oraz do prowadzeniu badań naukowych.

 

Prowadząca: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec 

Termin: 01.04.2020, godz. 9:00-10:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 4, s.3.322 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Forma: wykład

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 50

9:00-13:00 - Akcja ankietowa: "Idealne zajęcia" w Instytucie Historii UJ

Akcja ankietowa: "Idealne zajęcia" w Instytucie Historii UJ.

 

Prowadząca: dr Aleksandra Arkusz

Termin: 01.04.2020, godz. 9:00-13:00

Miejsce: ul. Gołębia 13 (Instytut Historii)

Forma: inne

Grupa docelowa: studenci

Limit miejsc: brak

Na wydarzenie nie jest prowadzona rejestracja

10:00-10:55 - Wykład. Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze

Wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych. 

 

Prowadzący: pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Termin: 01.04.2020, godz. 10:00-10:55

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0106 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: wykład

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

 

10:00-11:30 - Warsztaty. Przysypiający, wyglądający na znudzonych studenci? Jest na to sposób!

Badania pokazują, że uwagę można utrzymać przez około 15-20 minut, a zajęcia dydaktyczne trwają półtorej godziny. Co zrobić, żeby pomóc studentom nie zasnąć i wynieść z zajęć jak najwięcej? Na jednym spotkaniu (1,5h) uczestnicy będą mieli możliwość poznania i przetestowania kilku „energizerów” – krótkich ćwiczeń, które w łatwy sposób można dostosować do różnego typu zajęć i używać, gdy poziom energii w naszej grupie spada.
1 część spotkania: Energizery na start: ćwiczenia rozgrzewające, ćwiczenia na poznanie się, ćwiczenia wymagające zaangażowania studentów, powtórka z poprzednich zajęć. Energizery na zakończenie: podsumowanie zajęć, powtórka.
2 część spotkania: Energizery, które mogą być aplikowane w trakcie zajęć w celu przywrócenia uwagi studentów.

 

Prowadząca: mgr Marta Doroszuk

Termin: 01.04.2020, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Ingardena 6, s.1.02 (Instytut Psychologii)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 16

 

10:00-12:00 - Gra. Antropolog w terenie. Gra miejska

Czym zajmuje się antropologia kulturowa? Na czym polega praca etnologa? Na te pytania znajdziecie odpowiedź biorąc udział w grze miejskiej przygotowanej przez pracowników i studentów Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zwycięzcy gry miejskiej otrzymają nagrody oraz wezmą udział w drobnym poczęstunku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Do udziału w naszej grze miejskiej zapraszamy przede wszystkim licealistów oraz studentów wszystkich kierunków studiów, ale mogą w niej wziąć udział również doktoranci, absolwenci i pracownicy UJ.

 

Prowadzący: dr Łukasz Sochacki

Termin: 01.04.2020, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6, s.9 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Forma: gra

Grupa docelowa: studenci, licealiści, a także  doktoranci, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 30

10:30-11:30 - Seminarium. Systematyczny przegląd literatury w pracy dyplomowej i doktorskiej

Jak dokonać selekcji literatury? Która książka i artykuł są ważne? Jak napisać rozdział teoretyczny? Jak zidentyfikować problem badawczy? Na te i wiele innych pytań odpowiada seminarium "Systematyczny przegląd literatury w pracy dyplomowej i doktorskiej". Uczestnicy seminarium poznają praktyczną stronę pisania przeglądu literatury z wykorzystaniem metody systematycznego przeglądu literatury. Uwaga zostanie również poświęcona wykorzystaniu systematycznego przeglądu literatury w pracach dyplomowych i doktorskich.

 

Prowadząca: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec 

Termin: 01.04.2020, godz. 10:30-11:30

Miejsce: ul. Łojasiewicza 4, s.3.113 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 15

11:05-12:00 - Wykład. „Złap oddech”- zapobieganie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc u pracowników woj. małopolskiego

Edukacyjny program promocji zdrowia - wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka, zapobiegania oraz leczenia POChP. Dla zainteresowanych badanie spirometryczne w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy. 

 

Prowadzący: pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Termin: 01.04.2020, godz. 11:05-12:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0106 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: wykład

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

 

11:00-13:00 - Warsztaty. Zajęcia z pasją. Urozmaicenie zajęć dydaktycznych poprzez wprowadzenie nowatorskich narzędzi

Celem warsztatu jest zaprezentowanie narzędzi, których zastosowanie w pracy ze studentami w znaczny sposób może uatrakcyjnić zajęcia a także poprawić ich efektywność. Wszystkie proponowane narzędzia zostaną zaprezentowane w praktyczny sposób - co znaczy, że grupa będzie się bawić. Dlatego należy pamiętać o "luźnym" ubiorze. Zostaną zaprezentowane m.in.: Tower of Power, gumizela, karty DIXIT, gra Leonardo da Vinci. Prezentowane narzędzia mogą być wykorzystywane nie tylko na wydziałach o charakterze humanistycznym czy społecznym. Sposób ich wykorzystanie zależy od pomysłowości prowadzącego.

 

Prowadzący: dr Łukasz Hajduk

Termin: 01.04.2020, godz. 11:00-13:00

Miejsce: ul. Batorego 12, s.witrażowa (Instytut Pedagogiki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 30

11:00-13:00 - Seminarium. Sylabus przedmiotu na kierunku regulowanym czyli jak udoskonalić mój przedmiot

Seminarium poświęcone standardom kształcenia dla kierunków analityka medyczna i farmacja, przeznaczone dla nauczycieli akademickich - koordynatorów przedmiotów na tych kierunkach. Podczas seminarium podjęta zostanie dyskusja na temat doboru efektów kształcenia do przedmiotów fakultatywnych, doboru metod kształcenia do efektów uczenia się, doboru metod weryfikacji efektów uczenia się, zasad określania bilansu punktów ECTS. Przyjrzymy się specyfice związanej z przygotowaniem sylabusa przedmiotu dla kierunków regulowanych oraz ustalimy jak powinien wyglądać wzorcowy sylabus przedmiotu.

 

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

Termin: 01.04.2020, godz. 11:00 - 13:00

Miejsce: ul.Medyczna 9, s.8 (Wydział Farmaceutyczny)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

 

 

 

11:00-13:00 - Meet Up: Pełnomocnicy dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia

Spotkanie "branżowe" pełnomocników dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia mające na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i planów.

 

Prowadząca: dr Agnieszka Małek

Termin: 01.04.2020, godz. 11:00-13:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka)

Forma: inne

Grupa docelowa: pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia

Limit miejsc: 25

11:30-12:30 - Warsztaty. Przyzwyczajenia a jakość życia - czy warto je zmieniać?

Które przyzwyczajenia pomagają, a które utrudniają nam funkcjonowanie? Jak działa nawyk i jak można go zmienić? Podczas sesji przyjrzymy się całej gamie przyzwyczajeń i nawyków oraz ich wpływowi na nasze samopoczucie i funkcjonowanie w codziennym życiu. Sesja dla osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego.

 

Prowadzący: mgr Bernadeta Raczkiewicz

Termin: 01.04.2020, godz. 11:30-12:30

Miejsce: ul. Ingardena 3, s.227 (Jagiellońskie Centrum Językowe)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

12:00-13:30 - Debata. Sejmik studentów WBBiB

Spotkanie studentów WBBiB z Prof. dr hab. Martą Michalik – Prodziekanem ds. studenckich i Zespołem ds. Jakości Kształcenia. Dyskusja dotycząca programów studiów, odnajdywania się w życiu studenckim oraz możliwości przyszłego zatrudnienia.

 

Prowadząca: dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. UJ

Termin: 01.04.2020, godz. 12:00-13:30

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.01.13 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 80

13:00-14:00 - Seminarium. Dydaktyka w antropocenie

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę kryzysu klimatyczno-ekologicznego, skupimy się na kwestii: jak efektywnie i na wysokim poziomie prowadzić zajęcia dydaktyczne, aby:

•przekazywać kluczową wiedzę na temat przyczyn i konsekwencji kryzysu
•przygotować i przekonać studentki i studentów do podejmowania wyzwań, które on przed nami stawia.

 

Prowadzący: dr hab. Zofia Prokop, prof. dr hab. Wiesław Babik

Termin: 01.04.2020, godz. 13:00-14:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.0.1 (Wydział Biologii)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 88

13:30-15:00 - Prezentacja. Możliwości wymiany międzynarodowej i krajowej dla studentów i doktorantów UJ

Możliwości wymiany międzynarodowej i krajowej dla studentów i doktorantów UJ. Podczas spotkania dowiesz się z jakich programów międzynarodowych i krajowych możesz skorzystać w czasie trwania Twoich studiów. Poznasz wysokość dofinansowania, terminy składania aplikacji oraz dowiesz się, gdzie znaleźć więcej informacji na temat interesującego Cię programu oraz kto jest osobą kontaktową.

 

Prowadząca: mgr Agata Wądolna

Termin: 01.04.2020, godz. 13:30-15:00

Miejsce: ul. Czapskich 4, s.109A (Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów)

Forma: prezentacja

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 30

 

13:30-15:30 - Warsztaty. Jak zadbać o komunikację wspierającą uczenie się - sytuacje trudne na zajęciach

Podczas warsztatu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób proste narzędzia komunikacji mogą pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pojawiającymi się na zajęciach trudnymi sytuacjami. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób wspomóc mogą naszą pracę: komunikat ‘ja’, informacja zwrotna i stopniowanie interwencji. Kontekstem dla ćwiczenia komunikacji będą równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie uczenia się. Warsztat jest współorganizowany przez  Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ oraz projekt ACTonGender.

 

Prowadząca: mgr Ewa Stoecker

Termin: 01.04.2020, godz. 13:30-15:30

Miejsce: ul. Gołębia 16, s.42 (Wydział Polonistyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

13:30-15:30 - Warsztaty. Uniwersytet Europejski? Zbudujmy go razem! Dyskusja metodą Open Space.

Warsztat "Uniwersytet Europejski? Zbudujmy go razem! Dyskusja metodą Open Space." będzie okazją do zapoznania się z projektem UNA EUROPA* i twórczego włączenia się w jego działania!Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję i zastanowimy się nad kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoją współczesne uczelnie wyższe. Czy w 2030 roku uczenie będzie odbywało się tylko w wirtualnym świecie? Czy uniwersytety będą jeszcze potrzebne? Jeśli tak, to jak będzie wyglądał uniwersytet przyszłości? Jak zadbać już teraz o jakość procesu kształcenia? Zapraszamy na wspólną dyskusję!

Budujmy razem Uniwersytet Europejski! 


*Uniwersytet Jagielloński jest jednym z ośmiu członków sieci UNA Europa, która została powołana m.in. w celu realizacji projektu Komisji Europejskiej: European Universities Initiative. Zrzeszone uczelnie pozyskały w ramach pierwszego konkursu grant na realizację wspólnego uniwersytetu europejskiego. Współpraca partnerów sieci rozwija się w ramach czterech priorytetowych obszarów tj. studiów europejskich, zrównoważonego rozwoju, dziedzictwa kulturowego oraz sztucznej inteligencji. Obszary te zostały wybrane w oparciu o misję i wartości uczelni stowarzyszonych w sieci UNA Europa, a prowadzone w ramach tych obszarów badania naukowe oraz programy studiów będą się charakteryzować dużym stopniem interdyscyplinarności i innowacyjności. Uniwersytet Jagielloński jest liderem działania o nazwie Future UNiLab mającego na celu wyznaczenie nowych, niestandardowych rozwiązań dla współpracy naukowej i edukacyjnej. 

 

Prowadząca: mgr Hanna Gemza

Termin: 01.04.2020, godz. 13:30-15:30

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni oraz licealiści

Limit miejsc: 25

13:30-18:00 - Warsztaty. Trening rozmów rekrutacyjnych - zajęcia prowadzone przez Trenera Nauki – dr Justynę Makłuch - Świtalską

Co wiesz o pracodawcach i o rekruterach? Czy znasz ich cele i wiesz, jak podjąć rozmowę? I czy podczas tej ostatniej zawsze warto być "najlepszą wersją siebie"? Na te oraz inne pytania odpowiemy podczas treningu rozmów rekrutacyjnych dla studentów i młodych naukowców. Na zajęciach nie tylko przedyskutujemy, ale też przećwiczymy zachowania oraz argumentowanie podczas rozmów o charakterze zawodowym. Weźmiemy pod uwagę indywidualny potencjał uczestników oraz ich cele zawodowe. Wyjątkowość zajęć będzie też polegała na uwzględnieniu w programie narzędzi rozwoju kariery służących pracownikom wysoko wyspecjalizowanym.

 

Prowadząca: dr Justyna Makłuch-Świtalska

Termin: 01.04.2020, godz. 13:30-18:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.01.13 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 16

15:00-16:30 - Warsztaty. Ewakuacja osób z niepełnosprawnością w sytuacji zagrożenia – marzenia i rzeczywistość

Konsekwentnie realizowany obowiązek dokonywania rokrocznych ćwiczeń z zakresu ewakuacji sprawia, że większość procedur staje się bliska wszystkim członkom społeczności akademickiej. Często pojawiającym się wyzwaniem jest konieczność zorganizowania bezpiecznego opuszczenia budynku studentom z niepełnosprawnościami. Zaproponowane warsztaty dotyczyć będą tej tematyki. Zaprezentowane zostaną zasady, jakie obowiązują w trakcie takiego wydarzenia, przepisy to regulujące w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przykłady rozwiązań modelowych stosowanych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

 

Prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Termin: 01.04.2020, godz. 15:00-16:30

Miejsce: ul. Mickiewicza 9A/410, s.412 (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 14

 

15:00-18:00 - Konkurs. Teaching Slam

Nauczyciele akademiccy na UJ mają szereg ciekawych pomysłów dydaktycznych, które do tej pory znali tylko ich studenci. A szkoda! Podzielmy się nimi. Dołączmy do grona uczelni europejskich, których kadra chętnie i systematycznie wymienia się doświadczeniem dydaktycznym, dyskutuje innowacje i przykłady dobrej praktyki w tym zakresie. Teaching Slam to seria 7 -minutowych wystąpień pokazujących ciekawe propozycje z zakresu metod kształcenia, motywowania, oceny, organizacji zajęć oraz rozwiązania problemów dydaktycznych, z jakimi na co dzień spotyka się każdy z nas. To może być gra dydaktyczna, karta pracy na wycieczce naukowej, warsztaty czy lekcje na platformie PEGAZ, aplikacja na komórki, kryteria służące studentom do samooceny lub oceny wzajemnej, metody aktywizacji studentów słuchających wykład w dużej grupie, czy forma 'kontraktu" spisywanego z magistrantem, który wykonuje pod naszym okiem swoją pracę dyplomową.

Zapraszamy tych, którzy w pracy dydaktycznej widzieli już nie jedno i tych, którzy stawiają pierwsze kroki, co rusz się być może potykając. Widzowie nie zostaną pozostawienie sami sobie, będą mieli możliwość głosowania na najlepszą prezentację. Osobną nagrodę przyzna jury konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 marca br., wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie konkursu

Formularz zgłoszeń

Termin: środa, 1.04, godz. 15.00 - 18.00

Miejsce: ul. Gołębia 24, aula (Collegium Novum)

Forma: konkurs

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy

Limit miejsc: 100

Podczas konkursu odbędzie się również prezentacja Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
"Studia online na UJ? Poznajcie Copernicus College"
 
Możecie rozwijać swoje kompetencje także online, partycypując w kursach dostępnych na platformie Copernicus College. Nasz e-Uniwersytet został założony przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ i jest całkowicie bezpłatną platformą MOOC na której znajdziecie kursy z zakresu psychologii, kognitywistyki, matematyki, statystyki, filozofii czy astronomii. Przygotowaliśmy także wykłady międzynarodowych gwiazd świata nauki, takich jak Patricia Churchland, Joseph E. LeDoux czy Robin Dunbar. Dołącz do 20 tysięcy studentów!

15:15-16:00 - Szkolenie. Webquest - sposób na wykorzystanie urządzeń mobilnych na zajęciach akademickich

Webquest - sposób na aktywizację studentów na zajęciach, indywidualizację zadań oraz pozwolenie na autonomiczne działanie przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
 
 

Prowadząca: dr Dorota Czerska-Andrzejewska

Termin: 01.04.2020, godz. 15:15 - 16:00

Miejsce: ul. Czapskich 4, s.109A (Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

16:30-18:00 - Warsztaty. Warsztaty z kreatywnego planowania metodą Bullet Journal

Podczas warsztatów Bullet Journal, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z techniką kreatywnego planowania. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość dostosować teoretycznie poznany system Bullet Journal, do swojego własnego kalendarza. Wszyscy razem będziemy pracować na gotowych listach zadań, drukach do kaligrafii oraz proponowanych tygodniowych rozkładówkach. Uczestnicy warsztatów poznają zarówno teoretyczną stronę planowania i organizacji czasu przy pomocy Bullet Journal, ale także, będą mogli w praktyce spróbować swoich sił w kreatywnej kaligrafii bądź atrakcyjnych metodach plastycznych.
 
 
Prowadząca: Sylwia Domoń
 

Termin: 01.04.2020, godz. 16:30-18:00

Miejsce: ul. Czapskich 4, s.109A (Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, licealiści

Limit miejsc: 12

17:00-18:00 - Wykład. Mit uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prowadzone badania antropologiczne podkreślają obecność myślenia mitologicznego w kulturze współczesnej, jednakże sama akademia nie była przedmiotem badań w tym zakresie. Uniwersytet Jagielloński ze swoją długą historią trwania wydaję się być ciekawym i niezbadanym dotychczas terenem mitotwórczym. Nie myślę o materialnym dziedzictwie uczelni, lecz przede wszystkim o ludziach akademii, którzy od dziesięcioleci zajmują się tworzeniem mitu. Nie wszyscy chcą się do tego przyznać, lecz współczesna historia Uniwersytetu Jagiellońskiego jest „pięknym snem” Karola Estreichera, pierwszego mitologa uczelni. Ten nieobecny od 1984 roku twórca Muzeum UJ nie jest szczególnie dobrze pamiętany, lecz to właśnie on ułożył „plan” mitologizacji dla krakowskiej akademii. Co ważne, plan ten do dzisiaj jest realizowany, choć niejako w sekrecie.
 
 
Prowadzący: mgr Maciej Zborek
 

Termin: 01.04.2020, godz. 17:00-18:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6, s.9 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Forma: wykład

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 36

17:00-18:30 - Warsztaty. ABC epigrafiki żydowskiej

Podstawy epigrafiki żydowskiej - jak czytać inskrypcje nagrobne? Jakie są ich podstawowe elementy? Co znajdziemy na (prawie) każdym nagrobku żydowskim?
 

Prowadzący: dr hab. Leszek Hońdo

Termin: 01.04.2020, godz. 17:00-18:30

Miejsce: ul. Józefa 19, s.16 (Instytut Judaistyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści, studenci JUTW

Limit miejsc: 35

17:00-19:00 - Szkolenie. Crisis is coming! Kryzysy w mediach społecznościowych

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia serdecznie zapraszamy na 2. szkolenie cyklu: "Social Media Masterclass, czyli ścieżka mistrza w SM'', na którym dowiemy się o:
• rodzajach i przykładach kryzysów;
• budowaniu planów antykryzysowych;
• scenariuszach działań w sytuacjach kryzysowych.

Więcej szczegółów: http://www.aip.uj.edu.pl/

 

Prowadząca: dr Aleksandra Powierska

Termin: 01.04.2020, godz. 17:00-19:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, przedsiębiorcy

Limit miejsc: 50

 

Zapisy na wydarzenie: evenea.pl/event/zwalczamykryzysyaipuj/

18:30-19:15 - Warsztaty. Korespondencja urzędowa i nie tylko - sporządzanie pism, zaproszeń, pisanie listów itp. Warsztaty na podstawie protokołu dyplomatycznego

Korespondencja urzędowa i nie tylko - sporządzanie pism, zaproszeń, programów konferencyjnych, pisanie listów itp. Warsztaty. Przekazywana wiedza jest oparta na regułach protokołu dyplomatycznego. W razie zainteresowania po stronie uczestników szkolenia, warsztaty mogą być wzbogacone krótką "wycieczką" po Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego wraz z podaniem informacji o możliwościach niestandardowego wykorzystywania pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (dodatkowe 15 minut)

 

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Termin: 01.04.2020, godz. 18:30-19:15

Miejsce: ul. Gołębia 9, s.121 (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 12

18:30-20:00 - Warsztaty. ABC języka jidysz

Podstawy języka jidysz, czyli żydowskiego. Krótka historia języka, alfabet (i różnice między językami jidysz i hebrajskim), podstawowe zwroty, informacje o tym gdzie i jak można się nauczyć języka.

 

Prowadzący: dr Marek Tuszewicki

Termin: 01.04.2020, godz. 18:30-20:00

Miejsce: ul. Józefa 19, s.16 (Instytut Judaistyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści, studenci JUTW

Limit miejsc: 35