Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

11-15 marca 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środa (13 marca 2024)

Program TJK 2024 Rejestracja na wydarzenia

Tryb spotkania: [S] – stacjonarnie; [Z] – zdalnie; [H] – hybrydowo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Osoby prowadzące: dr Agnieszka Fluda-Krokos; pracownicy Biblioteki Naukowej PAU i PAN – Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

 

Forma wydarzenia: wycieczka

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie to jednostka, która powstała w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, utworzonego w 1815 r. Posiada w swoich zasobach ok. 750 000 wol. i jedn. inwentarzowych, w tym ponad 100 000 grafik (m.in. prace Rembrandta, Dürera, Rubensa), prawie 18 000 rękopisów (m.in. spuścizny uczonych, literatów, polityków, artystów, a także archiwalia rodzinne i rodowe), ponad 16 000 starych druków.

Spotkanie to zapoznanie z historią, działalnością, zasobami, zasadami korzystania oraz możliwościami digitalizacji zbiorów oraz pokazy zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafiki, kurioza).

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 9:00-10:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17, Czytelnia Główna - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika


Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 15

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Ziemnicka – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Podczas warsztatu zgłębimy, jak sztuczna inteligencja (SI) może wspierać proces edukacyjny, szczególnie dla osób z dysleksją. Poznamy narzędzia i metody, które ułatwiają czytanie, pisanie oraz organizację nauki. Omówione będą przypadki zastosowania SI w edukacji oraz jej potencjalne korzyści dla wszystkich studentów. Warsztat będzie okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości technologii w nauce.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 9:00-10:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: dr Wioleta J. Karna – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Zapraszam na wydarzenie poświęcone praktycznemu rozwojowi umiejętności rozpoznawania fake newsów i poszukiwania prawdziwych informacji w szybko zmieniającym się świecie medialnym poprzez przykłady i krótkie ćwiczenia. Podczas tego interaktywnego spotkania uczestnicy zdobędą praktyczne wskazówki do identyfikacji fałszywych informacji i efektywnego korzystania z wyszukiwarek internetowych oraz dowiedzą się, jak weryfikować źródła informacji.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 9:00-10:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 3.322

 

Język: polski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 16

Osoby prowadzące: dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ; dr Magdalena Komorowska – Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej / Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU4MTVhOWUtNDYzZi00OTE3LWExOGEtN2MwYmQxZDZkYTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

W dobie (r)ewolucji cyfrowej w naukach humanistycznych pilną potrzebą staje się wypracowanie odpowiedniego programu akademickiego kształcenia specjalistów z zakresu humanistyki cyfrowej, łączących kompetencje humanistyczne ze znajomością nowoczesnych technologii informatycznych. Panel z udziałem filologów, językoznawców, edytorów oraz przedstawicieli kierunków kształcących specjalistów z zakresu elektronicznego przetwarzania informacji poświęcony będzie próbie odpowiedzi na pytanie, jak najefektywniej kształcić interdyscyplinarnych humanistów cyfrowych.

 

W panelu udział wezmą:

 • prof. dr hab. Renata Przybylska (Wydział Polonistyki UJ),
 • prof. dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN),
 • dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ (Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej),
 • dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ (Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej),
 • dr Magdalena Komorowska (Wydział Polonistyki UJ, Projekt Flagowy Digital Humanities Lab),
 • dr Sabina Cisek (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ).

Termin: 13 marca (środa), godz. 9:00-10:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

 

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 400 zdalnie / 45 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Piotr Szumliński – Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMxYTJkMWEtYjlhZC00NmI4LTkxODktMzZjMTc4YjYwZWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

W ramach jednego z flagowych wydarzeń TJK 2024 zapraszamy na transmisję debaty o cyfryzacji w administracji, w której wezmą udział Goście zaproszeni do Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ – reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz międzyuczelniane i uniwersyteckie jednostki administracyjne z wiodących polskich ośrodków akademickich.

Wśród licznych zagadnień związanych z tytułową tematyką znajdą się m.in.:

 • cyfryzacja w zarządzaniu uczelnią: potrzeby oraz wyzwania na najbliższą przyszłość;
 • platformy i narzędzia cyfrowe w administracji (USOS, EZD i in. rozwiązania chmurowe, e-Doręczenia, e-Teczka, e-Legitymacja) a bezpieczeństwo danych;
 • MIKE, e-Dyplomy – jakie korzyści dla absolwentów na rynku pracy?
 • dobre – i niedobre – praktyki w zdalnej i hybrydowej pracy uczelni;
 • zdalne egzaminy dyplomowe z perspektywy administracyjnej;
 • Centralna Rekrutacja: diagnoza ryzyka i korzyści.

Rozmawiają:

 • mgr Łukasz Wawer – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW,
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz, prof. UW​ – Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji,​
 • mgr Maksymilian Sas – Koordynator Centrum Wsparcia Dydaktyki UW,
 • mgr Maciej Sysak ​– Pełnomocnik Rektora UŁ  ds. rozwoju systemów informatycznych ​i komunikacyjnych Uczelni​,
 • Moderator: mgr Piotr Szumliński​ – Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ​

Termin: 13 marca (środa), godz. 9:30-13:30

 

Plan wydarzenia:

 • Wykłady wprowadzające: godz. 9:30-11:00
 • Przerwa kawowa: godz. 11:00-11:30
 • Debata: godz. 11:30-13:30

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:
nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;

pracowniczki_cy administracyjne_i;

uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 400

Osoba prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 

Forma wydarzenia: wykład

 

Czas trwania: godzina zegarowa (45 min wykład/warsztat + 15 min dyskusja/odpowiedzi na pytania.

Treść: zaadaptowane normy protokołu dyplomatycznego przydatne w życiu akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się w czasach rewolucji cyfrowej roli nauczyciela akademickiego.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 10:00-11:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 12

Osoba prowadząca: mgr inż. Joanna Dzięglewska – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Zapraszam na szkolenie, na którym zostaną przedstawione darmowe aplikacje wspierające  studentów i pracowników UJ. Znajdziecie Państwo wśród nich aplikacje zamieniające tekst na mowę, mowę na tekst oraz aplikacje do organizacji czasu pracy.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 10:30-13:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: dr Agnieszka Fluda-Krokos; pracownicy Biblioteki Naukowej PAU i PAN – Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

 

Forma wydarzenia: wycieczka

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie to jednostka, która powstała w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, utworzonego w 1815 r. Posiada w swoich zasobach ok. 750 000 wol. i jedn. inwentarzowych, w tym ponad 100 000 grafik (m.in. prace Rembrandta, Dürera, Rubensa), prawie 18 000 rękopisów (m.in. spuścizny uczonych, literatów, polityków, artystów, a także archiwalia rodzinne i rodowe), ponad 16 000 starych druków.

Spotkanie to zapoznanie z historią, działalnością, zasobami, zasadami korzystania oraz możliwościami digitalizacji zbiorów oraz pokazy zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafiki, kurioza).

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 11:00-12:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17, Czytelnia Główna - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 15

Osoby prowadzące: dr Anna Chudzik; dr Jakub Pstrąg – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Panel dyskusyjny na temat zmian - zagrożeń, szans i nowych  ścieżek rozwoju - jakie współczesne technologie komunikacyjno-medialne, w tym oparte na sztucznej inteligencji, wprowadzają w dwóch istotnych dla środowiska polonistycznego sferach: dydaktyce akademickiej i szeroko pojętej humanistyce (język, komunikacja, kultura, literatura, sztuka). Debata otwarta z udziałem zaproszonych gości - ekspertów panelu, przedstawicieli Wydziału Polonistyki UJ (dr Dominika Bucko, dr Jakub Czernik, prof. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. Tomasz Majkowski).


Dostęp w MS Teams po rejestracji na wydarzenie przez TJK lub przez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBmM2VkNGQtYmJjZC00MjI2LWFhY2MtMDljYzMzZjE4MzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e00dfa0c-7e18-48d6-836f-a7e76ac3b96e%22%7d

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 11:00-12:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

Platforma online: MS Teams

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 400 zdalnie / 45 stacjonarnie

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby prowadzące: dr hab. Marzanna Pomorska; dr Barbara Podolak – Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki, Katedra Turkologii

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Podstawowym celem spotkania studentów obu stopni Katedry Turkologii z pracownikami jest wymiana opinii na temat wprowadzanych ostatnio zmian programowych w programie studiów. Celem jest również zapoznanie się z oczekiwaniami studentów oraz ich uwagami krytycznymi. Chcemy też wspólnie zastanowić się nad tym, jak najlepiej doskonalić jakość nauczania i uczenia się. Spotkanie poprzedzi ankieta wystosowana do studentów w formie formularza elektronicznego w tygodniu je poprzedzającym, w której będą mogli sformułować swoje pytania i problemy.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 11:30-13:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9, sala 210

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci

 

Limit miejsc: 40

Osoby prowadzące: dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć; dr Anna Sochocka – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Informatyki Stosowanej

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Proponujemy interaktywną dyskusję na temat roli i przyszłości wykładów w nowoczesnym systemie edukacji akademickiej. Czy wykład, jako tradycyjna forma nauczania, nadal ma swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie edukacyjnym? Przeanalizujemy zarówno zalety, jak i ograniczenia metod podawczych, biorąc pod uwagę różne style uczenia się i potrzeby współczesnych studentów. Odkryjemy także, jak nowoczesne technologie i innowacyjne metody dydaktyczne mogą rewolucjonizować sposób, w jaki uczymy i uczymy się. Dołącz do nas w tej fascynującej debacie, która ma na celu zrozumienie, czy wykłady pozostaną kluczowym elementem akademickiego przekazu wiedzy, czy może są już reliktem przeszłości.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 12:00-13:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 100

Osoba prowadząca: dr hab. Mateusz Lewandowski – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się o kluczowych aspektach prowadzenia firmy poprzez udział w nowatorskiej grze biznesowej. Na bazie własnych doświadczeń uczestnicy będą mogli zrozumieć od czego zależy sukces firmy na rynku, a także poznać swoje mocne i słabe strony w zakresie prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego. Warsztaty skierowane są do osób, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie mają żadnego doświadczenia biznesowego.


Link do rejestracji na wydarzenie: https://forms.office.com/e/cfsUsh3L8j


Termin: 13 marca (środa), godz. 12:00-16:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 0.329 (sala PKW)

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i

 

Limit miejsc: 15

Osoba prowadząca: mgr Marta Bylica – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Prezentacja będzie poruszać temat filmów wideo dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami w myśl obowiązujących ustaw: o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powiemy sobie, w jakie elementy powinien być wyposażony każdy - krótki bądź dłuższy – film (np. spot promocyjny, nagranie z konferencji, wykład popularnonaukowy), aby był on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odpowiemy na pytania, czym jest audiodeskrypcja i dlaczego należy ją uwzględniać w materiałach multimedialnych, a także czym różnią się napisy od napisów rozszerzonych. Podczas spotkania zostaną pokazane przykłady materiałów filmowych zrealizowanych przez Centrum Dostępności UJ oraz inne instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji połączonej z krótką dyskusją i wymianą doświadczeń.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 13:00-14:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ; dr hab. Patrycja Pałka – Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej / Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Warsztaty mają na celu omówienie dostępnych obecnie najnowszych cyfrowych słowników, korpusów i kompendiów, które są przydatne zarówno w badaniach językoznawczych, socjologicznych, kulturoznawczych, antropologicznych czy historycznych, jak i w dydaktyce. Wiedza o tych narzędziach i zbiorach, a przede wszystkim o rozmaitych możliwościach ich wykorzystania, jest niezwykle cenna, ponieważ zasoby te w ciągu ostatnich kilkunastu lat przyrastają i rozwijają się w bardzo szybkim tempie, o czym świadczą choćby ich zbiorcze omówienia i zestawienia na stronach internetowych typu: Słowniki dawne i współczesne (zob. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/), Language tools and resources for Polish (IPI PAN, zob. http://clip.ipipan.waw.pl/LRT), CLARIN-PL (zob. https://clarin-pl.eu/index.php/zasoby/), a także w licznych pracach naukowych.

Prowadzące zajęcia są autorkami „Przewodnika po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia)" (Pałka, Kwaśnicka-Janowicz 2017), którego drugie wydanie (w formie elektronicznej bazy na portalu TMJP) ukaże się w tym roku akademickim.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 13:00-14:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 20

Osoby prowadzące: Nikodem Łuczak; Iga Kierczak – Organizacja Studentów LGBTQ+ i Sojuszników TęczUJ

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVlNzlhNDktZDY5OS00NWMxLTg0ZGUtNjdjOGEwNWFkMDQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Tematem prezentacji jest tzw. “nakładka”, czyli rozwiązanie informatyczne pozwalające osobom transpłciowym posługiwać się swoimi preferowanymi danymi osobowymi w usługach sieciowych uczelni: m.in. w systemie USOS oraz na platformie Teams. Omówiona zostanie historia wdrożenia nakładki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na innych uczelniach oraz wpływ używania nakładki na komfort studiowania osób transpłciowych.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 13:15-14:45

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4, pok. 09 

 

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci

 

Limit miejsc: 200 zdalnie / 20 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Wojciech Wyżykowski  – Centrum Wsparcia Dydaktyki 

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIwMWIwMWQtZTQyYy00ZDhhLWJjYzYtYTQ4NTAzOTEyNTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Nie istnieje jeden idealny sposób wdrażania e-learningu. Każdy program studiów będzie miał własne wyzwania i innowacje. Mnogość form, pomysłów, problemów praktycznych i warunków prawnych powoduje, iż rozpoczęcie prac nad zmianą może być utrudnione. Spotkanie ma na celu przełamanie tej pierwszej bariery.

Wydarzenie jest dedykowane osobom, które stają przed trudnym zadaniem organizacji różnych form kształcenia na odległość. Zostaną poruszone kwestie zaplanowania zmian, wyboru zespołu, modyfikacji programu studiów, finansowania. Powyższe zagadnienia zostaną omówione na przykładach - zarówno dobrych, jak i tytułowych błędach.

Naturalną konsekwencją spotkania będzie możliwość udziału w dodatkowych konsultacjach ustalonych indywidualnie z prowadzącym oraz udział w wydarzeniu w czwartek o 13:00 pt. „Jak rozpocząć produkcję wideo?”, na którym eksperci Centrum Wsparcia Dydaktyki opowiedzą o technicznych aspektach tworzenia materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w dydaktyce cyfrowej.

Termin: 13 marca (środa), godz. 14:00-15:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy; 
pracowniczki_cy administracyjne_i;

Kierownicy studiów

 

Limit miejsc: 75

Osoba prowadząca: mgr inż. arch. Angelika Mus-Nowak – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Zamieszczone w przestrzeni cyfrowej zdjęcia oraz grafiki, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, muszą zostać zaopatrzone w tzw. tekst alternatywny, czyli opis tego, co przedstawia dany element wizualny. Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób SI, a w szczególności ChatGPT-4, może pomóc w utworzeniu takiego opisowego tekstu zastępczego.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 14:00-15:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: Robert Żuk; Aleksandra Krzywoń; Julianna Dąbrowa – Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki / SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Warsztaty zrealizowane zostaną w małych 6-osobowych grupach i będą polegać na nauce anatomii ludzkiego ciała z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli oglądanych za pomocą gogli Microsoft HoloLens2.

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 14:30-15:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki, ul. Kopernika 7E, Lab. 3D

 

Język: polski

Grupa docelowa:

uczestniczki_cy studiów podyplomowych;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
doktorantki_ci;
studentki_ci;
nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 6

Osoba prowadząca: dr hab. Małgorzata Sokalska, prof. UJ – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Spotkanie dyskusyjne skierowane przede wszystkim do pracowników - wykładowców Wydziału Polonistyki UJ. Tematem spotkania będą wyzwania, jakie stoją przed  nauczycielem akademickim prowadzącym seminarium dyplomowe oraz  sprawującym opiekę nad studentami przygotowującymi prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie). Celem spotkania i dyskusji będzie zidentyfikowanie obszarów problemowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie środków zaradczych i dobrych praktyk dla prowadzących seminaria na Wydziale Polonistyki UJ.


Wydarzenie jest zarazem inauguracją cyklu „DebatUJ w Gołębniku. Forum polonistyczne" – spotkań dyskusyjnych pracowników Wydziału Polonistyki UJ.
 

Dostęp w MS Teams przez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZ1xI3tPT5fPt616qoRKA-UwEd278Js1VmzkIftJ75281%40thread.tacv2/1705068265365?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e00dfa0c-7e18-48d6-836f-a7e76ac3b96e%22%7d

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 18:00-19:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 400 zdalnie / 45 stacjonarnie

Osoba prowadząca: Bartłomiej Mikołajczyk – Samorząd Studentów, Uczelniana Komisja Dydaktyczna SSUJ

 

Forma wydarzenia: konkurs

 

Dydakton to nowa inicjatywa, która przybierze formę konkursu prezentacji. Ma ona na celu wniesienie wartościowego głosu do debaty na temat wykorzystania nowych technologii jako narzędzi mogących pomóc osobom studiującym w procesie nauki. Osoby biorące udział w Dydaktonie zaprezentują krótkie wystąpienia, w których będą miały pokazać, w jaki sposób wspomniane narzędzia mogą zostać wykorzystane w tym procesie. Najlepsza prezentacja zostanie wyłoniona przez powołane jury, w którego skład wejdą przedstawiciele studentów oraz nauczycieli akademickich.

 

Nabór zgłoszeń trwa do 8 marca: 

Zgłoszenia: Link do MS Forms 
Szczegółowe informacje: Link do wydarzenia na fb
Regulamin: Link do regulaminu konkursu Dydakton 

 

 

Termin: 13 marca (środa), godz. 18:00-20:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Mała (parter)

 

Język: polski

Grupa docelowa:

uczestniczki_cy studiów podyplomowych;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 80