Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13-17 marca 2023

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środa (15 marca 2023)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie to jednostka, która powstała w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, utworzonego w 1815. Posiada w swoich zasobach ok. 750 000 wol. i jedn. inwentarzowych, w tym ponad 100 000 grafik (m.in. prace Rembrandta, Dürera, Rubensa), prawie 18 000 rękopisów (m.in. spuścizny uczonych, literatów, polityków, artystów, a także archiwalia rodzinne i rodowe), ponad 16 000 starych druków.
Spotkanie to zapoznanie z historią, działalnością, zasobami i zasadami korzystania oraz pokazy zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafiki, kurioza). 

Prowadząca: dr Agnieszka Fluda-Krokos (dyr. Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Wydział Filologiczny)

Termin: 15 marca (środa), godz. 9:00-10:30
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17. Zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych,
Limit dolny: 5
Limit górny: 15

Zaprezentowanie zostanie pojęcie projektowania uniwersalnego oraz podstawy prawne zapewniania dostępności architektonicznej w uczelniach. Przedstawione będą wyzwania i dobre praktyki, rozwiązania będące odpowiedzią na szczególne potrzeby studentów i pracowników.

Prowadząca: mgr Katarzyna Duraj-Per (Centrum Dostępności)

Termin: 15 marca (środa), godz. 9:00-10:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 16

Celem spotkania będzie wgląd w proces realizacji badania Ocena Zajęć Dydaktycznych z perspektywy respondentek i respondentów. W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie, o które często pytają osoby wypełniające ankiety (anonimowość, wykorzystanie wyników itp.). Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat wstępnych wyników konsultacji ogólnouniwersyteckich dotyczących treści pytań w ankiecie oceniającej zajęcia.

Prowadząca: mgr Paulina Hojda (Centrum Wsparcia Dydaktyki, Zespół ds. Realizacji Badań)

Termin: 15 marca (środa), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams, LINK
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Limit dolny: 20
Limit górny: 200

Jeśli nie byliście jeszcze w Centrum Edukacji Przyrodniczej, to jest najlepszy moment! 
A jeśli już byliście, to może warto powtórzyć? 
To do Centrum trafiły zbiory przyrodnicze z całego Uniwersytetu: zwierzęta współczesne i wymarłe, minerały, kamienie szlachetne, meteoryty, ludzkie szkielety i mumie. A do tego kolorowe rekonstrukcje ekosystemów z całego świata oraz z minionych epok geologicznych. Słowem, od powstania Ziemi, do powstania cywilizacji. To wszystko na dwóch nowoczesnych salach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 3000 m2. 
Centrum powstało również dla Was - nauczycieli akademickich i pracowników UJ, a zgromadzone tu zbiory to część naszego wspólnego, akademickiego dziedzictwa. Waszymi przewodnikami będą współtwórcy Centrum, czyli... my. To my na co dzień opiekujemy się zbiorami przyrodniczymi UJ i własnoręcznie układaliśmy eksponaty w gablotach. Znamy wystawy jak własną kieszeń, więc wiemy gdzie znaleźć prawdziwe skarby. Czekamy na Was w środę – do zobaczenia!

Prowadząca: dr Anna Zubek, dr Bartłomiej Kajdas (Centrum Edukacji Przyrodniczej)

Termin: 15 marca (środa), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5, sale wystawowe. Zbiórka przy portierni.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 5
Limit górny: 30

Prezentacja będzie poruszać temat filmów wideo dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami w myśl obowiązujących ustaw: o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powiemy sobie, w jakie elementy powinien być wyposażony każdy - krótki bądź dłuższy – film (np. spot promocyjny, nagranie z konferencji, wykład popularnonaukowy), aby był on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odpowiemy na pytania, czym jest audiodeskrypcja i dlaczego należy ją uwzględniać w materiałach multimedialnych, a także czym różnią się napisy od napisów rozszerzonych. Podczas spotkania zostaną pokazane przykłady materiałów filmowych zrealizowanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz inne instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji połączonej z krótką dyskusją i wymianą doświadczeń.

Prowadzące: mgr Marta Bylica (Centrum Dostępności)

Termin: 15 marca (środa), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 2
Limit górny: 20

Na szkoleniu omówimy rolę osób prowadzących zajęcia w kontaktach z osobami transpłciowymi i niebinarnymi a także przedstawimy system wsparcia dostępny na UJ. Pierwsza część szkolenia to krótkie przedstawienie zagadnienia transpłciowości i niebinarności oraz wynikających z nich wyzwań w codziennym funkcjonowaniu na uczelni. W drugiej części zaprezentowane zostaną poszczególne elementy wsparcia dostępnego w różnych jednostkach na UJ, w tym tzw. „nakładka” na systemy informatyczne, umożliwiająca osobom studiującym posługiwanie się danymi zgodnymi z tożsamością płciową. Omówione zostaną również kwestie językowe i komunikacyjne w kontaktach z osobami transpłciowymi i niebinarnymi.

Prowadząca: mgr Ewa Stoecker (Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ)

Termin: 15 marca (środa), godz. 10:00-12:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 12
Limit górny: 20

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie to jednostka, która powstała w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, utworzonego w 1815 r. Posiada w swoich zasobach ok. 750 000 wol. i jedn. inwentarzowych, w tym ponad 100 000 grafik (m.in. prace Rembrandta, Dürera, Rubensa), prawie 18 000 rękopisów (m.in. spuścizny uczonych, literatów, polityków, artystów, a także archiwalia rodzinne i rodowe), ponad 16 000 starych druków. Spotkanie to zapoznanie z historią, działalnością, zasobami i zasadami korzystania oraz pokazy zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafiki, kurioza). Biblioteka Naukowa PAU i PAN (rozpoczęcie w Czytelni Głównej – parter), zbiórka w holu przy pomniku M. Kopernika.

Prowadząca: dr Agnieszka Fluda-Krokos (dyr. Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Wydział Filologiczny)

Termin: 15 marca (środa), godz. 11:00-12:30
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17. Zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 15

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia Biblioteka Jagiellońska umożliwia bezpłatne zwiedzanie budynku. Program wycieczki obejmuje: 

  • wizyty w: Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Dokumentów Audiowizualnych, Czytelni Głównej oraz Bibliotece Austriackiej, 
  • zwiedzanie przestrzeni magazynowych Biblioteki i prezentację nowoczesnego systemu transportu książek - Telelift, 
  • poznanie kulis powstawania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (omówienie technicznych aspektów dygitalizacji, zwiedzanie pomieszczeń reprograficznych wraz z prezentacją wybranych skanerów oraz pokaz szczególnie ciekawych dokumentów cyfrowych dostępnych w JBC). 

 
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry)

Prowadząca: dr Barbara Krawczyk (Biblioteka Jagiellońska)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-13:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry) 3. Zbiórka w holu przy szatni.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 15

Jeśli nie byliście jeszcze w Centrum Edukacji Przyrodniczej, to jest najlepszy moment! 
A jeśli już byliście, to może warto powtórzyć? 
To do Centrum trafiły zbiory przyrodnicze z całego Uniwersytetu: zwierzęta współczesne i wymarłe, minerały, kamienie szlachetne, meteoryty, ludzkie szkielety i mumie. A do tego kolorowe rekonstrukcje ekosystemów z całego świata oraz z minionych epok geologicznych. Słowem, od powstania Ziemi, do powstania cywilizacji. To wszystko na dwóch nowoczesnych salach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 3000 m2. 
Centrum powstało również dla Was - studentów i doktorantów UJ, a zgromadzone tu zbiory to część naszego wspólnego, akademickiego dziedzictwa. Waszymi przewodnikami będą współtwórcy Centrum, czyli... my. To my na co dzień opiekujemy się zbiorami przyrodniczymi UJ i własnoręcznie układaliśmy eksponaty w gablotach. Znamy wystawy jak własną kieszeń, więc wiemy gdzie znaleźć prawdziwe skarby. Czekamy na Was w środę – do zobaczenia!

Prowadząca: dr Anna Zubek, dr Bartłomiej Kajdas (Centrum Edukacji Przyrodniczej)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-13:30
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5, sale wystawowe. Zbiórka przy portierni.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 30

Podczas prezentacji omówione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące komunikowania się z osobami g/Głuchymi oraz korzystanie z usługi Tłumacz Migam, która jest dostępna na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prowadząca: Pani Aneta Uhruska (Centrum Dostępności)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-13:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 2
Limit górny: 25

[WYDARZENIE ODWOŁANE]

Coraz częściej podnosi się, że jednym z głównych problemów dyscypliny nauki o polityce i administracji jest brak consensusu odnośnie do celów kształcenia politologicznego. Zespół takich celów nie jest ani czymś narzucającym się i oczywistym, ani nie jest czymś, co do czego środowisko politologiczne jest zgodne. Co więcej, w obliczu dynamiki zmian społecznych i cywilizacyjnych o charakterze globalnym, oraz wobec kontrowersyjnych uwarunkowań prawnych dotyczących nauki i dydaktyki w Polsce, cele kształcenia politologicznego domagają się rewizji i szerokiej dyskusji. Dyskusja taka ma zasadnicze znaczenie w kontekście dbałości o jakość kształcenia oraz rozwój studentek i studentów.
Konieczna jest zatem odpowiedź na szereg fundamentalnych pytań: jakie są i jakie powinny być cele kształcenia politologicznego? czemu ma ono służyć? jakie skutki ma wywoływać? czy obecny model kształcenia politologicznego jest efektywny i co to oznacza? w jakim kierunku powinien się zmieniać, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby studentów, a także na globalne problemy i wyzwania?, i wreszcie, jak zdefiniować jakość kształcenia politologicznego?
Temat debaty odnosi się do szerszego problemu i wyzwania: tożsamości dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz jej otwartości na zmiany i gotowości do ich przeprowadzania.

Prelegenci:
prof. dr hab. Artur Gruszczak – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ
dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ – kierownik Programu Doktorskiego w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, Katedra Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych UJ
dr hab. Adrian Tyszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ
dr hab. Renata Król-Mazur – Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej UJ
dr Edyta Chwiej – Zastępczyni Dyrektora INPiSM UJ ds. dydaktycznych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

Prowadzący: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-14:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4, sala 140
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 10
Limit górny: 100

Celem wydarzenia jest współtworzenie z uczestnikami otwartej przestrzeni rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz  studiowaniu. Ważne będą postawione przez uczestników pytania oraz grupowe poszukiwania odpowiedzi. Zajmiemy się społecznymi kontekstami rozwoju, podtrzymywania i utraty zdrowia psychicznego w środowisku akademickim m.in.: specyfiką relacji student-nauczyciel, granicami wzajemnej odpowiedzialności, współdzielonymi obawami, sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przejawach piętna i sposobach jego znoszenia, jak również szerszymi - zewnętrznymi wobec organizacji - uwarunkowaniami.

Prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ - (koordynator ds. dostępności, Wydział Filozoficzny)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-14:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 8
Limit górny: 24

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chciałyby rozwinąć swój warsztat dydaktyczny w kierunku tworzenia treści wideo, jak również dla osób planujących zakup sprzętu wideo dla swojej jednostki. Zapraszamy zarówno pracowników dydaktycznych, jak i administracyjno-technicznych. W przypadku, gdyby zainteresowanie przekroczyło limit miejsc, zorganizujemy dodatkowe zajęcia w innych terminach. 
Podczas zajęć zaprezentujemy możliwości zastosowania wideo w dydaktyce, począwszy od prostych nagrań treści wykładowej, przez zajęcia synchroniczne (Teams, Zoom, Webex) po wielokamerowe transmisje na żywo. Pokażemy, jaki sprzęt i oprogramowanie jest potrzebne do różnych zastosowań. Omówimy zarówno rozwiązania budżetowe, jak i bardziej zaawansowane. Wskażemy, jakie narzędzia do tworzenia treści są dostępne dla pracowników UJ.  
W ramach dwugodzinnych zajęć skupimy się na możliwościach i metodach, natomiast szczegółowe kwestie techniczne zostaną poruszone podczas dalszych szkoleń dla osób zainteresowanych konkretnymi umiejętnościami. Szkolenia będą obejmować m.in. montaż nagrań, produkcja na żywo i zaawansowaną pracę z kamerami.

Prowadzący: mgr Andrzej Filip, mgr Wojciech Pudło, mgr Dominik Zwiech (Centrum Zdalnego Nauczania)

Termin: 15 marca (środa), godz. 12:00-14:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Zdalnego Nauczania, Rynek Główny 8, I piętro (lewe skrzydło drzwi, nie wejście do Klubu pod Jaszczurami), mapa: https://czn.uj.edu.pl/kontakt/
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, personel techniczny
Limit dolny: 3
Limit górny: 15

Jednym z działań zawartych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r. jest "wsparcie aktywności edukacyjnej w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu". W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wybrane z już podejmowanych na UJ inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej edukacji klimatycznej, formalne i pozaformalne. Ponadto, wspólnie z uczestniczkami_kami warsztatu, zdiagnozowane zostaną potrzeby związane z uczeniem (się) o klimacie i bioróżnorodności w antropocenie oraz wyzwania stojące przed edukacją klimatyczną w obliczu katastrofalnych zmian klimatu, szóstego wielkiego wymierania i pilności doprowadzenia do koniecznych zmian systemowych. Serdecznie zapraszamy do dyskusji! 
 
Program: 
1. Otwarcie i prowadzenie  – Michał Pałasz (Rada Klimatyczna UJ, Katedra Kultury Współczesnej UJ) / 5 minut 
2. KlimatUJ – Agnieszka Kowalczyk (zastępczyni koordynatorki Rady Klimatycznej UJ, doktorantka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ) / 10 minut 
3. Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatu: perspektywa interdyscyplinarna – Katarzyna Jasikowska (koordynatorka Rady Klimatycznej UJ, Instytut Socjologii UJ) / 10 minut 
4. Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (książka https://za512.uj.edu.pl) - Katarzyna Jasikowska i Michał Pałasz (red.) / 10 minut 
5. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk – kurs w ramach programu ZintegrUJ – Paulina Kramarz (Instytut Nauk o Środowisku UJ), Michał Pałasz / 10 minut 
6. Micro-credential in Sustainability - Una Europa – Maciej Grodzicki (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ) / 10 minut 
7. Katalog kursów, wydarzeń i inicjatyw klimatyczno-ekologicznych na UJ - Jakub Wydra (student MISH), Aleksandra Dudzińska (studentka socjologii) / 10 minut 
8. Interdyscyplinarny kurs dla studentów nt. kryzysu klimatycznego i środowiskowego przygotowywany przez zespół ekspertów powołanych przy KRASP – Katarzyna Jasikowska, Michał Pałasz / 10 minut 
9. Dyskusja: wyzwania i potrzeby / 30 minut
 
Prowadzący: dr Michał Pałasz (Rada Klimatyczna UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 
Termin: 15 marca (środa), godz. 13:15-14:45
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 1
Limit górny: 200

Metody z obszaru prognozowania wykorzystywane są przez rządy oraz największe firmy na świecie do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących ich rozwoju. Te same narzędzia (w mniejszej skali) można zastosować na poziomie osobistym. Warsztat ma pomóc studentom i doktorantom w zmapowaniu kluczowych dla ich rozwoju kompetencji. Wychodząc od marzeń i zmiany do jakiej chcielibyśmy się przyczynić określimy kompetencje i zasoby które są potrzebne. Przechodząc przez cztery etapy:
Marzenia (why)→ kompetencje (how)→ interesariusze (who)→ działania (what). 
uczestnicy określą kluczowe dla ich celów priorytety, organizacje związane z tymi celami oraz potencjalne działania.  Warsztat potrwa około 2 i pół godziny. 

Prowadzący: Pan Arkadiusz Klej (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne)

Termin: 15 marca (środa), godz. 13:30-16:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Rynek Główny 8/16, sala 11
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 4
Limit górny: 8

Tutoring i mentoring stają się coraz bardziej popularnymi metodami na UJ. Jednak sama nazwa nie gwarantuje jeszcze jakości. Dlatego podczas ubiegłego TJK wykiełkował pomysł powołania Międzywydziałowego Zespołu Tutorów i Mentorów UJ. Najwyższy czas na jego finalizację. Podczas warsztatu zastanowimy się nad tym, jak podnosić jakość tutoringu i mentoringu, jak wdrażać te metody na naszych Wydziałach i w Instytutach, jak zachęcać studentów i studentki do korzystania z tychże metod. Poza tym - pamiętając o jakości kształcenia - zastanowimy się, gdzie w prowadzonych przez nas zajęciach, jest miejsce na prawdę, dobro i piękno, stanowiące fundament klasycznego tutoringu.

Prowadzący: dr Łukasz Hajduk (Wydział Filozoficzny)

Termin: 15 marca (środa), godz. 16:15-18:15
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Instytut Pedagogiki, Batorego 12, sala witrażowa
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit dolny: 15
Limit górny: 30

Celem warsztatu jest przekazanie praktycznych technik i wskazówek dotyczących zarządzania projektami. Na warsztacie omówione zostaną sprawdzone metody efektywnego planowania przebiegu projektu, kontrolowania jego rezultatów oraz koordynowania pracą zespołu projektowego. Warsztat skierowany jest zarówno do początkujących project managerów, jak i do osób, które planują rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w tym obszarze, w szczególności do studentów działających w kołach naukowych czy organizacjach studenckich. 

Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości poprzez formularz zamieszczony na stronie: https://bit.ly/AIPUJ-skuteczne-metody-zarzadzania-projektami

Prowadzący: Pan Michał Adamczyk 

Termin: 15 marca (środa), godz. 17:00-19:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Clickmeeting
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci (najbardziej mogą skorzystać członkowie kół naukowych i organizacji studenckich)
Limit dolny: 25
Limit górny: 500

Zapraszamy na debatę poświęconą uczeniu (się) antropologii społeczno-kulturowej, wymianę opinii, problemów i pomysłów dotyczących programu studiów, ścieżek kształcenia, projektów badawczo-dydaktycznych oraz wspólnych działań. Do dyskusji zachęcamy wszystkie osoby studiujące antropologię kulturową (na wszystkich stopniach i latach studiów) oraz pracownice i pracowników dydaktyczno-badawczych IEiAK. Debatę poprowadzi dr Łukasz Sochacki oraz Agata Kokoryn.

Prowadzący: dr Łukasz Sochacki, Pani Agata Kokoryn (Wydział Historyczny)

Termin: 15 marca (środa), godz. 17:00-19:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Gołębia 9, sala 9
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci
Limit dolny: 1
Limit górny: 50

Spotkanie studentów Wydziału z kierownikami kierunków i prodziekanem ds. dydaktyki. 
Będziemy się wspólnie zastanawiać jak możemy udoskonalić jakość kształcenia na Wydziale Chemii. Pytania będą zbierane wcześniej za pomocą formularza oraz specjalnej skrzynki a  także będzie możliwość zadania pytania kierownikom i Dziekanowi ds. dydaktyki w trakcie spotkania.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej.
Rejestracja wewnętrzna jednostki.

Prowadzący: dr hab. Paweł Kozyra (Wydział Chemii), WRSS Wydziału Chemii

Termin: 15 marca (środa), godz. 17:30-19:00
Tryb spotkania: hybrydowo
Miejsce: ul. Gronostajowa 2, sala A0-25
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Limit dolny: 1
Limit górny: 80

Coroczna debata organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ będzie przestrzenią do poruszenia kilku ważnych zagadnień w obrębie tematu TJK "Jakość kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak ją mierzyć i doskonalić?". Rozmowa zostanie poprzedzona ankietą wśród osób studiujących i osób prowadzących zajęcia, której wyniki zaprezentujemy na początku spotkania, a następnie oddamy głos osobom uczestniczącym w wydarzeniu. Głównym celem jest ukazanie tych samych kwestii z dwóch różnych perspektyw (studenci-wykładowcy) oraz poddanie spojrzeń pod dyskusję.
Rejestracja wewnętrzna jednostki.

Prowadząca: Pani Anna Dołba (Wydział Polonistyki)

Termin: 15 marca (środa), godz. 18:00-20:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci
Limit dolny: 5
Limit górny: 200