Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady mistrzowskie

Zapraszamy studentów, pracowników i uczniów szkół średnich do udziału w wykładach prowadzonych przez najlepszych wykładowców wydziału.

Regulamin Wykładów Mistrzowskich dla szkół średnich

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

9:45-12:15 - Wykłady Mistrzowskie Wydział Polonistyki

 

9.45 Słowo wstępne Dziekana Wydziału Polonistyki

9.55-10.40 dr hab. Iwona Węgrzyn, Romantyczne kamizelki. O modzie i dziewiętnastowiecznej literaturze

Kamizelka to dziś niekoniecznie najważniejszy element męskiego ubioru. Romantyczne kamizelki mają jednak do opowiedzenia własną, zdumiewająco interesująca historię, w której romantyczny bunt łączy się z przemianami wzorców męskości, a wielka literatura miesza się z dziewiętnastowieczną codziennością.​​

10.40-11.25 dr hab. Małgorzata Sokalska, Opera – przestrzeń wolności

Wykład poświęconym dwóm epizodom dziejów teatru operowego w Polsce – okolicznościom przeszczepienia tej formy rozrywki z Włoch przez Władysława IV Wazę oraz spektaklowi, który książę Karol Radziwiłł urządził z okazji wizyty Stanisława Poniatowskiego w Nieświeżu. Zarówno opera królewska, jak i opera na dworze magnata, charakteryzowały się przepychem, ceremonialną pompą i konwencjonalnością, a jednak to w tej właśnie w niej odnaleźć można tytułową „przestrzeń wolności” (politycznej, kulturowej, obyczajowej).  

11.30-12.15 prof. dr hab. Anna Burzyńska, Postmodernizm dla opornych

Dlaczego termin „postmodernizm” budzi nadal tak wiele negatywnych emocji w polskiej humanistyce? Skąd biorą się mity i fałszywe opinie na jego temat? Celem wykładu jest próba zdefiniowania tego zjawiska i określenia jego specyfiki oraz ram czasowych na tle innych terminów z przedrostkiem „post”.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 9:45-12:15 

Miejsce: ul. Gołębia 20 (II piętro), s. 20

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 21 dla szkół średnich

10:00-11:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Prawa i Administracji

dr Grzegorz Blicharz, Prawo rzymskie w epoce globalizacji

Nauki prawne nie rozwijają się w sposób linearny, dlatego zawsze można zapytać, czy dawne rozwiązanie nie było bardziej słuszne, czy użyteczne. Aktualny tekst ustaw, orzecznictwo, czy tworząca się doktryna nie wyczerpują całego świata myśli prawnej. Spojrzenie na prawo jako na zbiór rozwiązań wymaga odwołania nie tylko do tradycji prawnej, lecz także do porządków prawnych innych niż krajowy. Metoda pracy naukowej, która łączy analizę dogmatyczną z perspektywą historyczną oraz prawnoporównawczą, pomaga w prowadzeniu badań, które mogą stać się użyteczne dla współczesności.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Krupnicza 33a, s. 109

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 22 dla szkół średnich

10:00-11:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Po co zaglądać do sypialni krwiotwórczych komórek macierzystych?

Krwiotwórcze komórki macierzyste (HSC) są wyjątkowe – jest ich bardzo niewiele i niełatwo je rozpoznać. O tym, że są świadczą przede wszystkim efekty ich działania, czyli funkcjonujący układ krwiotwórczy, reagujący na zmieniające się potrzeby organizmu. Aby HSC mogły prawidłowo działać muszą mieć odpowiednie mikrośrodowisko, czyli niszę w której mogą spokojnie odpoczywać, budząc się jedynie wtedy gdy jest to potrzebne. Brak odpowiednio komfortowej sypialni i trudne warunki mieszkaniowe powodują, że wyczerpane HSC nie mogą działać prawidłowo. Wciąż jednak niewiele wiemy jaka nisza jest sypialnią idealną – nie jesteśmy pewni gdzie tak naprawdę śpią HSC. Czy kiedy budzą się to zostają w tym samym mieszaniu czy przeprowadzają się gdzie indziej? A może przemeblowują dotychczasowe lokum? Czy potomstwo HSC zajmuje podobne mieszkanie czy przenosi się w inną okolicę? Dlaczego tak trudno to badać i dlaczego pomagają nam w tym kolorowe myszy? Wykład poświęcony będzie próbie odpowiedzi na te pytania.

Po wykładzie mistrzowskim dla uczniów szkół średnich odbędą się pokazy eksperymentalne i rozmowy ze studentami, którzy opowiedzą uczniom dlaczego warto studiować na WBBiB.

 

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s. P0.1.1

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 200 dla szkół średnich

odwołane 10:00-11:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Filologiczny

dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, Ivo Andrić w Krakowie. Sekretny świat jugosłowiańskiego noblisty 

Historia fascynacji jugosłowiańskiego pisarza Ivo Andricia (1892-1975) piękną Polką, spotkaną w Krakowie w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej stanowi punkt wyjścia do rozważań nad wpływem genius loci tego miasta na kształtowanie się intelektualnej sylwetki noblisty. Rekonstrukcja krakowskiego doświadczenia twórcy, od spotkania ze środowiskiem jego przyjaciół z Bośni i Hercegowiny do kontaktu z wybitnymi uczonymi Uniwersytetu Jagiellońskiego staje się kluczem do odczytania świata artystycznych, filozoficznych oraz politycznych uniesień i rozczarowań wybitnego artysty.

 

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Ingardena 3, Wydział Filologiczny, s. 115

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 25 dla szkół średnich

11:30-12:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr Agnieszka Nitszke, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dlaczego „głosuję”

W tym roku w maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Jednym z najpoważniejszych wyzwań w kontekście kampanii wyborczej jest niska frekwencja wyborcza. Wielu obywateli Unii Europejskiej, w tym obywateli w Polsce, nie wie, czym zajmuje się Parlament Europejski – jakie są jego kompetencje w procesie decyzyjnym w UE, jak działa ani jakie są efekty jego działań. Tymczasem każdy obywatel UE jest na co dzień beneficjentem działań tej instytucji, mimo że nie zdaje sobie z tego sprawy. Warto zatem przybliżyć zadania Parlamentu Europejskiego, aby w ten sposób uzmysłowić, jak ważne jest wzięcie udziału w wyborach.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 11:30-12:30

Miejsce: al. A. Mickiewicza 3, Kolegium Śląskie, s. 103

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 40 dla szkół średnich

12:15-13:45 - Wykład Mistrzowski Wydział Historyczny

prof. dr hab. Piotr Krasny, Sztuka a spory religijne w XVI i XVII wieku

Podział Kościoła zachodniego na kilka zwalczających się wyznań był jednym najważniejszych wydarzeń w nowożytnych dziejach Europy. Wszystkie te konfesje toczyły ze sobą swoistą wojną kulturową, zmierzającą do odebrania wiernych oponentom lub zachowania jak największej liczby dusz w swoich szeregach. Powszechnie uświadamiano sobie, że olbrzymią rolę w owych zmaganiach odgrywają sztuki piękne, toteż wszyscy najważniejsi pisarze katoliccy i protestanccy rozwijali w swoich dziełach obszerne i wnikliwe rozważaniach na roli sztuki w życiu Kościoła. Każde z wyznań starało się wypracować charakterystyczne układy przestrzenne świątyń, a także rozwiązania ikonograficzne w malarstwie i w rzeźbie, które wyrażałyby jak najlepiej jego tożsamość i odróżniałyby go jak najbardziej wyraziście od innowierców. Równocześnie jednak podpatrywano działania artystyczne przeciwników, starając się adaptować te spośród nich, które okazały się szczególnie użyteczne w „łowieniu dusz”. Wielu artystów przyjmowało zlecenia od różnych wspólnot wyznaniowych, ubierając różne koncepcje teologiczne w zbliżone formy malarskie lub rzeźbiarskie. Nowożytna sztuka religijna w Europie funkcjonowała więc w nieustannym napięciu pomiędzy rozpadaniem się na odrębne tendencje wyznaniowe i działaniami prowadzącym do jej częściowej unifikacji. Taki dynamiczny stan okazał się, o dziwo, znakomitą okolicznością dla powstania bardzo interesujących i wybitnych artystycznie dzieł, które zostaną zaprezentowane na wykładzie.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 12:15-13:45

Miejsce:ul. Grodzka 53, Instytut Historii Sztuki, s. 40

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 20 dla szkół średnich

14:00-15:00 - Wykład Mistrzowski Wydział Biologii

prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Jak wyżywić świat? Pestycydy czy GMO - szanse i zagrożenia

Wykład stanowi krótkie wprowadzenie do problemów demograficznych, wyjaśnienie działania pestycydów i związanych z tym zagrożeń dla środowiska i człowieka, wyjaśnienie czym są organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) i czy ich wprowadzenie do środowiska i diety wiąże się z jakimiś zagrożeniami. Wykład w miarę możliwości (zależnie od wielkości grupy i przygotowania słuchaczy) interaktywny.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 14:00-15:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s. P0.1.1 (Aula w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym)

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 200 dla szkół średnich

14:00-15:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Chemii

dr Leszek Zaraska, Elektrochemia a nanotechnologia - możliwości i wyzwania

W ramach wykładu na wybranych przykładach zostaną omówione możliwości wykorzystania metod elektrochemicznych do wytwarzania różnego rodzaju materiałów nanostrukturalnych, a także wybrane zastosowania tego rodzaju materiałów w energetyce, ochronie środowiska i medycynie.

Termin: piątek, 12.04.2019, godz. 14:00-15:30

Miejsce:ul. Gronostajowa 2, Wydział Chemii, s. A0-04

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy, uczniowie szkół średnich

Limit miejsc: 40 dla szkół średnich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wycieczki

9:00-10:30 - Biblioteka Jagiellońska

Podczas trwającego około 1.5 godz. Zwiedzania Biblioteki Jagiellońskiej uczestnicy wycieczki zapoznają się z historią tworzenia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dowiedzą się także jak wygląda droga dokumentu w procesie digitalizacji, odwiedzą magazyn, Sekcję Reprografii oraz Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową wraz z Repozytorium UJ.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 8:45

Miejsce zbiórki: hol główny, wejście do Biblioteki od ul. Oleandry 3

Czas trwania: 9:00 - 10:30 (1.5h)

Limit miejsc: 18

10:00-11:30 - Ogród Botaniczny UJ

Zwiedzanie zabytkowego, najstarszego w Polsce ogrodu botanicznego będzie podzielone na 2 części. Ekspozycja zewnętrzna prezentuje liczne rośliny użytkowe, lecznicze, chronione i zagrożone zgrupowane w różnych kolekcjach i działach tematycznych. Natomiast w szklarniach prezentowane są kolekcje roślin tropikalnych, w tym najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych, takich jak: kawa, herbata czy kakaowiec.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 9:45

Miejsce zbiórki: ul. Kopernika 27, zbiórka pod kasami biletowymi

Czas trwania: 10:00 - 11:30 (1.5h)

Limit miejsc: 15

10:30-11:30 - Obserwatorium Astronomiczne UJ

Podczas blisko godzinnego oprowadzania po urokliwym terenie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z instrumentami astronomicznymi, obejrzenia ekspozycji oraz dowiedzenia się wielu informacji i ciekawostek z zakresu astronomii. Dodatkowo podczas spaceru zobaczymy Fort „Skała” oraz dowiemy się co nieco o jego historii.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 10:15

Miejsce zbiórki: ul. Orla 171, zbiórka przed budynkiem obserwatorium

Czas trwania: 10:30 - 11:30 (1h)

Limit miejsc: 25

12:20-13:00 - Muzeum UJ Collegium Maius

Uczestnicy zwiedzania będą mieli możliwość zobaczyć stałą ekspozycję, na którą składają się zabytkowe wnętrza, elementy wyposażenia a także obrazy, rzeźby, instrumenty naukowe i rzemiosło artystyczne. Oprowadzanie obejmuje sale: Librarii, Stuby Communis, Skarbca, Pokoju Kopernika, Pokoi Profesorskich oraz Auli. Wycieczka potrwa maksymalnie 40 minut.

Więcej informacji o muzeum znajduje się tutaj

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 12:05

Miejsce zbiórki: ul. Jagiellońska 15, zbiórka na dziedzińcu Collegium Maius

Czas trwania: 12:20 - 13:00 (40 min)

Limit miejsc: 20

14:30-16:00 - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotron SOLARIS

 Zlokalizowane na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ NCPS SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty dostęp do infrastruktury badawczej. Jako unikalne w obszarze Europy Centralnej źródło promieniowania synchrotronowego otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych. NCPS SOLARIS jest platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz pełni funkcję inkubatora nowych technologii. Zwiedzanie krakowskiego synchrotronu rozpoczniemy od projekcji filmu o powstaniu centrum, następnie odbędzie się spacer po hali eksperymentalnej w trakcie którego przewodnik postara się odpowiedzieć na wszystkie zadawane przez uczestników pytania. Cała wizyta w ośrodku potrwa około 1-1.5 godz.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 14:15

Miejsce zbiórki: ul. Czerwone Maki 98, zbiórka pod budynkiem Centrum

Czas trwania: 14:30 - 16:00 (1,5h)

Limit miejsc: 50

13:00-19:00 - Winnica Nad Dworskim Potokiem

Winnica „Nad Dworskim Potokiem” znajduje się w małopolskich Łazach i kontynuuje uniwersyteckie tradycje winiarskie pochodzące już z okresu średniowiecza. Okoliczne wniesienia oraz malownicze pejzaże sprawiają, iż miejsce to śmiało może być nazywane „Małą Toskanią”. W ramach wyjazdu odbędzie się spacer, podczas którego oprócz zwiedzania winnicy zostaną przedstawione informacje o niej, o produkcji wina oraz przybliżone ciekawostki o samym winie i kulturze winiarskiej. Na uczestników czekać będzie dodatkowa atrakcja w postaci degustacji kilku rodzajów uniwersyteckiego wina.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 12:45

Miejsce zbiórki: ul. Oleandry 3, zbiórka na parkingu pod Biblioteką Jagiellońską

Czas trwania: 13:00 - 19:00 (6h)

Limit miejsc: 30

10:00-12:00 - Śladami powojennej historii Żydów krakowskich - wycieczka po Kazimierzu

Spacer śladami powojennej historii Żydów krakowskich. Uczestnicy odwiedzą Instytut Judaistyki UJ, najstarszą polską jednostkę akademicką zajmującą się studiami żydowskimi, przejdą ulicą Szeroką a następnie zwiedzą cmentarz żydowski przy ul. Miodowej.

 

Termin: 12.04.2019

Godzina zbiórki: 9:45

Miejsce zbiórki: ul. Józefa 19, zbiórka przed wejściem

Czas trwania: 10:00 - 12:00 (2h)

Limit miejsc: 25

11:30-16:30 - Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość- spacer tematyczny

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów UJ (4 ostatnich semestrów).

​Termin: 12.04.2019 r

Grupa docelowa: studenci studiów I i II stopnia

Limit miejsc: 20 osób

Rejestracja na to wydarzenie odbywa się poprzez usos (po zalogowaniu się w systemie, można wejść w zakładkę aktualności, gdzie pojawi się z lewej strony zakładka ZintegrUJ - tam dostępna będzie lista kursów i linki do logowania):

Link do rejestracji 

Zajęcia składają się z 3 bloków:

Warsztat I ( g. 11:30-13:00)

prof. dr hab. Krzysztof Stopka, Początki Uniwersytetu Krakowskiego. Uniwersytet w przestrzeni miejskiej. Zwyczaje akademików krakowskich

Wykład będzie dotyczył początków Uniwersytetu Krakowskiego w odniesieniu do narodzin instytucji Uniwersytetu w Europie Średniowiecznej. W dalszej części słuchacze zostaną zapoznani z rolą Uniwersytetu w przestrzeni miejskiej. Kolejnym elementem wykładu będzie przybliżenie audytorium średniowiecznego sposobu nauczania i dalej drogi kariery akademickiej. Podsumowaniem tej części zajęć będzie ukazanie kontrastu pomiędzy średniowiecznym sposobem nauczania a tym znanym współcześnie.

Ostatnim elementem zajęć będzie spacer edukacyjny umożliwiający audytorium poznanie ekspozycji Muzeum Collegium Maius.

Miejsce: Muzeum Collegium Maius, Sala pod Belkami

Forma: Wykład mistrzowski połączony z elementami warsztatów i spaceru edukacyjnego po ekspozycji Muzeum Collegium Maius

Warsztat II (g. 13:15-14:45)

dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej do XIX w.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów terenowych w formie spaceru edukacyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani ze zjawiskami dotyczącymi obyczajowości studenckiej, warunkami życia studenta w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej.  W dalszej części sporu prowadzący ukaże audytorium miejsca i przybliży życiorysy postaci ważnych dla uniwersytetu w epoce nowożytnej. Po omówieniu kwestii związanych z tzw. reformą kołłątajowską I i II, scharakteryzowane zostaną dzieje XIX krakowskiej medycyny w odniesieniu do problemów repolonizacji uczelni w XIX w. W ramach tej części spaceru uczestnicy odwiedzą m. in: Ulicę Kopernika i zewnątrz zobaczą: Theatrum Anatomicum, zespół klinik uniwersyteckich, Kościół i Szpital Św. Mikołaja, Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Kościół oo. Jezuitów, Szpital Św. Łazarza, Szpital św. Ludwika, jak również zapoznają się z  tajemnicami „szarego domu” przy ul. Strzeleckiej. Zajęcia zostaną zakończone w okolicach Ogrodu Botanicznego UJ.

Miejsce: Początek na dziedzińcu Collegium Maius

Forma: Warsztaty terenowe w formie spaceru edukacyjnego

Warsztat III (g. 15:00-16:30)

mgr Marek Wasilewicz, Uniwersytet w okresie II wojny światowej i współcześnie

Zajęcia będą miały charakter warsztatów terenowych w formie spaceru edukacyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z dziejami Uniwersytetu w okresie II wojny światowej oraz elementami najnowszych dziejów Uniwersytetu. Warsztat III składa się z 4 części: 

·         Uniwersytet pod okupacją,

·         Miejsca pamięci związane z martyrologią Uniwersytecką,

·         W walce o wolność,

·         Uniwersytet współczesny

W pierwszej i drugiej części warsztatów zostaną ukazane kwestie dotyczące dziejów Uniwersytetu podczas okupacji. Skupimy się na postaci rektorów Tadeusza Lehra-Spławińskiego i Władysława Szafera. Następnie odwiedzimy miejsca związane z martyrologią uniwersytecką (m.in.: Sonderacktion Krakau – sala 56 Collegium Novum UJ). Dalej zostaną omówione kwestie związane z organizacją tajnego nauczania na Uniwersytecie z perspektywy studentów (Karol Wojtyła, Tadeusz Pankiewicz) tego trudnego czasu. Przedstawione zostaną sylwetki naukowców kontynuujących badania mimo okupacji (Władysław Semkowicz, Roman Dybowski). Trzecim elementem warsztatów będzie omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w okresie PRL (zmiana organizacji uczelni, społeczność akademicka okresu PRL, stan wojenny a Uniwersytet). Ostatnim elementem warsztatów będzie, krótkie podsumowanie dziejów Uniwersytetu oraz przybliżenie audytorium najnowszych osiągnięć społeczności tworzącej Uniwersytet Jagielloński.

Miejsce: początek: okolice Ogrodu Botanicznego UJ, koniec: centrum

Forma: Warsztaty terenowe w formie spaceru edukacyjnego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12:00-12:45 - Warsztaty. Jak można wykorzystać kilka narzędzi internetowych na zajęciach ze studentami.

Komórki nie muszą być wrogiem nauczyciela. Można je także twórczo wykorzystać na zajęciach, nie ma znaczenia jakiego przedmiotu uczymy. Uczestnicy warsztatów muszą posiadać komórkę z dostępem do internetu oraz mieć konto na facebooku lub gmaila (można je założyć tylko na potrzeby warsztatów).

Prowadząca: mgr Maria Talaczyńska

Termin: 12.04.2019, godz. 12:00-12:45

Miejsce: ul. Kijowska 14, s. 205

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy dydaktyczni i naukowi

Limit miejsc: 16

13:00-14:30 - Econ World Café

Ekonomia behawioralna, ekonomia instytucjonalna, ekonomia post-keynesowska, ekonomia feministyczna – to tylko wybrane spośród wielu nowych prądów, które pojawiły się w ekonomii w ostatnich dekadach. Kolejni ekonomiści otrzymują Nagrody Nobla, ale czy dydaktyka nadąża za tymi dynamicznymi zmianami? Czy kolejne modele i nowe podejścia są cenione w praktyce? Czy odpowiadają na globalne wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne? Czy w ogóle mamy wpływ na to, co się dzieje? Zaintrygowani, chcielibyśmy poznać opinię studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych naszej uczelni na ten temat, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania w formule World Café, dla 20 osób (obowiązują zapisy). Będzie to unikalna szansa bezpośredniej rozmowy z zaproszonymi absolwentami naszego Instytutu pracującymi w biznesie, a jednocześnie wymiana  pomysłów i informacji na temat przygotowania akademickiego studentów na rysującą się, wymagającą i zdigitalizowaną przyszłość Gospodarki 4.0. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów pierwszego i drugiego stopnia do zapisów!

13:00-14:30 - Warsztaty. Samoobrona na wyciągnięcie ręki.

Poznaj zasób technik obronnych przed różnego rodzaju atakiem, zacznij ćwiczyć i poczuj się bezpiecznie. Podczas warsztatów przedstawiony zostanie szeroki wachlarz technik jiu-jitsu goshin-ryu stosowanych w obronie przed przeciwnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym oraz niektóre techniki transportowe i interwencyjne wykorzystywane przez służby mundurowe. Uczestnicy powinni mieć ze sobą luźny strój, nie krępujący ruchów.

Prowadząca: mgr Irena Raźny

Termin: 12.04.2019, godz. 13:00 - 14:30

Miejsce: ul. Krupnicza 33a, s. 209 (Wydział Prawa i Administracji)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 40

18:00-19:30 - Warsztaty. Kilka słów o szczęściu

Warsztaty rozwojowe dotyczące fenomenu szczęścia ze szczególnym uwzględnieniem szczęścia i spełnienia człowieka jako jednostki. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest temat refleksji osobistej dotyczącej własnej drogi życiowej i stawianych priorytetów.

 

Prowadząca: mgr Irena Szpuler-Dirak

Termin: 12.04.2019, godz. 18:00 - 19:30

Miejsce: ul. Krupnicza 2, s. 113 (Jagiellońskie Centrum Językowe)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 18

11:00-13:00 - III Debata Jakość Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym

III Debata dotycząca kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym organizowana jest przez samorząd studentów, prodziekana ds. studenckich oraz pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia. Celem debaty jest wspólna dyskusja studentów, władz wydziału i nauczycieli akademickich odnośnie działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym.

 

Termin: 12.04.2019, godz. 11:00 - 13:00

Miejsce: ul. Medyczna 9, hol główny (Wydział Farmaceutyczny UJCM)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 100

16:30-19.00 - VII Debata na temat jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Debata dotycząca jakości kształcenia to cykliczne, organizowane w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, wydarzenie, którego celem jest spotkanie i wspólna dyskusja przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału, studentów oraz Prodziekana ds. Dydaktycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, punktem wyjścia do tegorocznej, siódmej już edycji wydarzenia, będą wyniki przeprowadzonej wśród studentów ankiety.

 

Termin: 12.04.2019, godz. 16:30-19.00

Miejsce: ul. Gołębia 20, s. 18 (Wydział Polonistyki)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 60