Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13-17 marca 2023

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piątek (17 marca 2023)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wykorzystać programy lub wybrane funkcje dostępne w Microsoft Office 365, które usprawnią proces uczenia się.

Wykorzystywane aplikacje to m.in.:

  • Planowanie zadań - MS Planner
  • Najlepsza notatki z zajęć - MS OneNote.

Wybrane funkcje m.in.:

  • dyktowanie tekstu
  • odsłuchiwanie tekstu
  • zamiana plików dźwiękowych na tekst

Prowadząca: mgr inż. Joanna Dzięglewska (Centrum Dostępności)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 10:00-12:30

Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja z elementami warsztatu
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Limit dolny: 1
Limit górny: 25

Przedstawienie możliwości aplikowania o różnego typu stypendia i staże zagraniczne dostępne dla studentek i studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Prowadząca: dr hab. Ibeth Guevara-Lora (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 10.30-11.30

Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: studenci
Limit dolny: 5
Limit górny: 80

Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania z zakresu projektowania uniwersalnego zastosowane w Centrum Wsparcia Dydaktyki i w Małym Padrerevianum.

Prowadząca: mgr Katarzyna Duraj-Per (Centrum Dostępności)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 11:00-12:30

Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: zbiórka: CWD, ul. R. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a), hall na parterze
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 0
Limit górny: 10

WYDARZENIE ODWOŁANE

 

Krótka prezentacja długich zmagań, by zrobić jak najlepszy użytek z opinii studentów.

Prowadząca: dyr. Dominika Stopa (Jagiellońskie Centrum Językowe)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 11:30-12:30

Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6, sala 1.10
Forma: prezentacja
Język: polski, angielski
Grupa docelowa: studenci, nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 5
Limit górny: 30

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia Biblioteka Jagiellońska umożliwia bezpłatne zwiedzanie budynku. Program wycieczki obejmuje: 

  • wizyty w: Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Dokumentów Audiowizualnych, Czytelni Głównej oraz Bibliotece Austriackiej, 
  • zwiedzanie przestrzeni magazynowych Biblioteki i prezentację nowoczesnego systemu transportu książek - Telelift, 
  • poznanie kulis powstawania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (omówienie technicznych aspektów dygitalizacji, zwiedzanie pomieszczeń reprograficznych wraz z prezentacją wybranych skanerów oraz pokaz szczególnie ciekawych dokumentów cyfrowych dostępnych w JBC). Zbiórka w holu przy szatni.

Prowadząca: dr Barbara Krawczyk (Biblioteka Jagiellońska)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 12:00-13:00

Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
Forma: zwiedzanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 5
Limit górny: 15

Żyjąc w XXI wieku nieustannie spotykamy się ze zjawiskiem rozwoju technologicznego. W związku z czym możemy obserwować takie zjawiska jak cyfryzacja. Zostaną omówione kwestie trendu cyfryzacji kształcenia wyższego, zostaną przedstawione wyniki ankiety, przeprowadzonej  w ramach współpracy z uniwersytetem partnerskim Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, w której studenci mogli się wypowiedzieć na temat swoich oczekiwań, obaw i problemów związanych z cyfryzacją kształcenia.

Prowadząca: Pani Olga Makeeva (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 12:00-13:30

Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 3
Limit górny: 100

Zwięzłe przedstawienie wniosków z badania ankietowego pracodawców przyjmujących na praktyki studentów i studentki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Badanie uwzględniało między innymi oczekiwania pracodawców, stopień ich satysfakcji z przygotowania uczestników praktyki oraz sposoby organizacji praktyk. Wnioski z badania są cennymi drogowskazami w planowaniu kariery zawodowej przez studentów WBBiB UJ, inspiracją dla nauczycieli w optymalizacji procesu uczenia w celu zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów WBBiB UJ.

Prowadząca: mgr Paulina Hojda (Centrum Wsparcia Dydaktyki, Zespół ds. Realizacji Badań)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 12:00-13:30

Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 10
Limit górny: 100

Analiza bibliometryczna jest popularną i rygorystyczną metodą badania i analizowania dużych ilości danych naukowych. Pozwala ona między innymi na odkrywanie pojawiających się trendów w publikacjach naukowych. Wykład obejmuje wprowadzenie do analizy bibliometrycznej. Uczestnicy uzyskają informację na temat strategii wyszukiwania publikacji z baz danych Scopus oraz Web of Science oraz analizowania danych bibliograficznych za pomocą VOSviewer. Uczestnicy wykładu poznają także sposoby interpretacji wyników i przygotowania artykułów naukowych w oparciu o analizę bibliometryczną.

Prowadząca: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 14:00-15:30

Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit dolny: 0
Limit górny: 200

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (PKW) powstaje, by wspierać szereg aktywności kreatywnych i prorozwojowych w zakresie współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz publicznymi przy zapewnieniu merytorycznego i infrastrukturalnego zaplecza.

Celem głównym jest ułatwienie wszechstronnej współpracy w ramach przestrzeni ko-kreacji, umożliwiających wymianę pomysłów i idei w ramach społeczności uniwersyteckiej, jak i efektywną współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zadanie to realizowane będzie w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach. Prezentacja przybliża podstawowe elementy systemu PKW.


Prowadzący: dr Paweł Ścigaj (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), dr hab. Mateusz Lewandowski (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Termin: 17 marca (piątek), godz. 15.00-16.30

Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams, LINK
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci, studenci
Limit dolny: 15
Limit górny: 200

Celem konsultacji będzie zebranie opinii na temat pytań w ankiecie jednego z najważniejszych badań z obszaru jakości kształcenia - Ocena Zajęć Dydaktycznych.  Konsultacje będą miały charakter plebiscytu przeprowadzonego podczas TJK za pomocą narzędzia online. Odbiorcami „wydarzenia” będą różne grupy reprezentujące środowisko akademickie. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane podczas opracowania nowej, odświeżonej wersji narzędzia badawczego.

Prowadząca: mgr Paulina Hojda (Centrum Wsparcia Dydaktyki, Zespół ds. Realizacji Badań)

Termin: 13 - 17 marca 

Tryb spotkania: zdalnie
Forma: ankieta online, LINK (aktywny od 13 marca)
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci