Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13-17 marca 2023

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek (16 marca 2023)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego funkcjonuje już od 2014 roku. Gromadzi publikacje naukowe, dydaktyczne i popularnonaukowe pracowników, doktorantów i studentów UJ. Obecnie znajduje się w nim ponad 60 tys. pełnych tekstów, które są wsparciem dla studentów i doktorantów w procesie uczenia się, a dla nauczycieli akademickich miejscem, gdzie mogą umieścić swoje publikacje, materiały do zajęć czy prezentacje. Pozwala to osobom studiującym, naukowcom i innym zainteresowanym na bezpośredni nieograniczony dostęp do tych treści. Na wykładzie przedstawione zostaną mechanizmy działania Repozytorium UJ, formy dostępnych publikacji oraz możliwości ich wykorzystania w dydaktyce i dla własnych potrzeb poznawczych i naukowych.

Prowadzący: dr Leszek Szafrański (Biblioteka Jagiellońska)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 9:00-10:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 0
Limit górny: 200

Wskazówki dla organizatorów konferencji i innych wydarzeń nt. możliwości dostosowania wydarzeń dla osób z różnorodnymi potrzebami (np. zróżnicowana dieta, niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa, słuchowa, trudności zdrowotne itd.).

Prowadząca: mgr Katarzyna Gajkowska-Ciuk (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 9:00-11:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Dostępności, Collegium Paderevianum II, al. Adama Mickiewicza 9, IV piętro, sala 411
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 1
Limit górny: 12

Edukacyjny program promocji zdrowia realizowany przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy – prezentacja na temat metod skutecznej komunikacji w pracy zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i klientami.

Prowadząca: Karolina Duniec (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:00-11:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci
Limit dolny: 15
Limit górny: 40

Z prezentacji będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zadbać o dostępność mediów społecznościowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku na przykładzie Facebooka, Instagrama, LinkedIn i YouTube'a. Pokazane zostaną funkcjonalności tych platform społecznościowych, wspierające dostęp do publikowanych treści, np. uzupełnianie tekstów alternatywnych do grafik, dodawanie napisów do wideo. Podane zostaną wskazówki, jakie warto wziąć pod uwagę zajmując się tworzeniem treści cyfrowych z przeznaczeniem głównie do mediów społecznościowych.

Prowadząca: mgr Marta Bylica (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:00-11:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 2
Limit górny: 20

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z możliwościami korzystania z najważniejszych światowych zasobów publikacji naukowych, które powinny stanowić filar wysokiej jakości dydaktyki akademickiej. Bazy piśmiennictwa naukowego pozwalają nie tylko na poznanie wyników badań i śledzenie rozwoju teorii, ale umożliwiają także zidentyfikowanie frontów badawczych, zorientowanie się w ofercie światowych wydawców czy zidentyfikowanie badaczy i ośrodków podejmujących konkretną problematykę. Co ważne z punktu widzenia dydaktyki akademickiej, mogą też służyć jako podstawowe narzędzie solidnej analizy stanu badań, która z reguły stanowi punkt wyjścia dla projektowania i opracowania prac dyplomowych. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z potencjałem wybranych baz piśmiennictwa naukowego, do których dostęp organizuje Biblioteka Jagiellońska.

Prowadząca: dr Barbara Krawczyk (Biblioteka Jagiellońska)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:00-11:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 0
Limit górny: 200

Szkolenie obejmuje następującą tematykę. 
1) Wypadki przy pracy
2) Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy
3) Postępowanie w miejscu zdarzenia
4) Pomoc osobie nieprzytomnej
5) Zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Prowadząca: mgr Karolina Karwat (Inspektorat BHP)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych
Limit dolny: 10
Limit górny: 100

W procesie stawania się nauczycielem akademickim refleksja nad własną praktyką dydaktyczną staje się szansą rozwoju kompetencji związanych z nauczaniem, a także kompetencji osobowościowych, komunikacyjnych czy kształtowania postawy refleksyjności i otwartości w namyśle nad własna praktyką dydaktyczną. Superwizja to czas wspólnego namysłu nad pierwszymi doświadczeniami w nauczaniu innych, nad sobą w nowej roli i wobec nowych zadań. To przestrzeń na rozwój tak osobisty, jak i profesjonalny. Warsztat jest miejscem wymiany myśli na temat znaczenia superwizji w rozwoju zawodowym nauczyciela oraz możliwością indywidualnego doświadczenia "bycia w procesie" superwizji.

Prowadząca: dr Małgorzata Turczyk (Wydział Filozoficzny)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:00-11:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: doktoranci, nauczyciele akademiccy na początku drogi zawodowej, nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 3
Limit górny: 12

Aktualne aspekty związane z kształceniem na Wydziale Chemii z perspektywy nauczyciela akademickiego, w szczególności związane z: systemem doskonalenia jakości kształcenia, organizacji i synchronizacji nauczania, nieklasyczne metody nauczania - możliwość czy konieczność?, wyniki i wnioski z prowadzonych badań (BSS, MLA, BKS...)

Rejestracja wewnętrzna jednostki.

Prowadząca: dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 10:30-12:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-25
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit dolny: 10
Limit górny: 40

Jakie bariery mogą napotkać osoby z niepełnosprawnościami podczas spotkań/zajęć online? Czy odczytanie na pozór prostego e-maila może sprawić trudność osobie niewidomej? Czy dokument Word może być niedostępny? Czy dostępna prezentacja równa się brzydka prezentacja? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania oraz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zwiększyć dostępność swoich maili, dokumentów i materiałów edukacyjnych stworzonych w MS Word, prezentacji PowerPoint oraz spotkań/zajęć online, to to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Prowadząca: mgr inż. Katarzyna Pyryt (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 11:00-12:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 4
Limit górny: 20

W ramach realizacji projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"  zostały przygotowane liczne materiały na temat ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Obok kursu dla studentów i studentek UJ przygotowano odrębne materiały dla osób pracujących na stanowiskach administracyjnych, nauczycielskich i zarządczych (przełamuj.uj.edu.pl). Stworzono również formularz Indywidualnego Planu Ewakuacji, a także przygotowano pierwsze plany ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiona koncepcja tych planów, a także pierwsze wnioski, jakie wyciągnięto z praktyki wprowadzenia ich w życie.

Prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 11:30-12:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 3
Limit górny: 30

Edukacyjny program promocji zdrowia - prezentacja Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji wypalenia zawodowego oraz zaproponowanie metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Prowadząca: Karolina Duniec (Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 12.00-13.00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 15
Limit górny: 40

Jak efektywnie i kiedy warto prowadzić zajęcia ze studentami zdalnie? - wymiana dobrych praktyk, dyskusja o potrzebach oraz problemach. 
Spotkanie zamknięte, wyłącznie dla pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Prowadząca: dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, dr Anna Sochocka (Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 12:00-13:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 3
Limit górny: 100

Kontynuujemy dyskusję o studiowaniu i zapraszamy do kolejnej debaty dotyczącej kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym. Do dyskusji zapraszamy wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a więc studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Tym razem spróbujemy ustalić wspólnie czym są "dobre zajęcia", czy o ich jakości decyduje atmosfera podczas zajęć, aktywność ich uczestników, charyzma prowadzącego, a może funkcjonalna i przyjazna sala, w której się odbywają. Jeśli masz własne przemyślenia na ten temat zapraszamy do podzielenia się nimi, jeśli jesteś ciekaw opinii innych zapraszamy do wysłuchania debaty.

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 12.00-14.00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych,
Limit dolny: 20
Limit górny: 300

Jak błysnąć profesjonalne wykonanym sprawozdaniem? Czym jest wiarygodne źródło informacji i co nim nie jest? Oszczędzić sobie nerwów i poprawek - dowiedz się dlaczego Youtube lub Wikipedia nie są mile widzianymi źródłami do zacytowania w sprawozdaniu, plakacie konferencyjnym czy w pracy licencjackiej. Zobacz jak wyszukiwać publikacje naukowe i na jakie pułapki możesz wpaść szukając informacje. Naucz się cytować poprawnie, szybko i łatwo.

Prowadzący: dr Paweł Jedynak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 12:30-14:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: studenci
Limit dolny: 10
Limit górny: 60

Prezentacja będzie adresowana do studentów i doktorantów UJ, którzy w ramach projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" mogą:

  • skorzystać z zasobu wiedzy zgromadzonego na portalu DORADA,
  • wziąć udział w cyklicznie odbywających się warsztatach wspierających proces studiowania, 
  • wziąć udział w konsultacjach indywidualnych z umiejętności przyswajania wiedzy na studiach.

Podczas spotkania zostaną przybliżone artykuły oraz filmy znajdujące się na portalu DORADA, a także zagadnienia poruszane na warsztatach takie jak: kreatywność, zarządzanie czasem, narzędzia do efektywnego uczenia się, radzenie sobie ze stresem. Powiemy także, w jaki sposób można skorzystać z konsultacji indywidualnych online i w jakim zakresie tematycznym są one realizowane.

Prowadzące: mgr Marta Bylica, mgr Anna Kwaśniewska (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 13:00-14:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Limit dolny: 2
Limit górny: 20

Celem food pairingu jest poszukiwanie akceptowalnych połączeń smakowych, przełamywanie stereotypów smakowo-aromatycznych, sposób łączenia nietypowych składników, pozornie do siebie niepasujących. 
Jeśli te same związki chemiczne odpowiadają za smak i aromat różnych produktów to takie połączenie jest interesujące, zaskakujące, ciekawe. Omówione zostaną piramidy smaku różnych  kuchni  świata oraz drzewka foodpairingowe.  W czasie warsztatów będzie można samemu odkryć smak  połączonych produktów, czasem zaskakujących np. kawa i czosnek.

Prowadząca: dr Joanna Chłopicka (Wydział Farmaceutyczny)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 13:00-15:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, sala 01/7, sala ćwiczeń Zakładu Bromatologii
Forma: wykład i warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, uczestnicy studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 10
Limit górny: 25

Podczas debaty zostaną przedstawione i poddane dyskusji wstępne wyniki konsultacji ogólnouniwersyteckich, których celem jest wyłonienie nowego zestawu pytań w badaniu Ocena Zajęć Dydaktycznych.
W trakcie spotkania zostaną również poruszone najważniejsze kwestie związane z procesem realizacji badania.

Prowadzący: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ (pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 14:00-16:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, Ingardena 6, sala 1.10
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: Debata zamknięta – przewodniczący Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia i pełnomocnicy dziekanów ds. ewaluacji jakości kształcenia i przedstawiciele studentów oraz doktorantów.
Limit dolny: 10
Limit górny: 50

Celem spotkania będzie dyskusja dotycząca kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na WBBiB i integracji środowiska akademickiego WBBiB.

Prowadząca: dr hab. Monika Bzowska (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 15:00-16:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
Forma: sejmik
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 10
Limit górny: 60

W czasie warsztatów prowadzący omówi propozycję wprowadzenia możliwości własnej ewaluacji prowadzonych zajęć poza systemem ankietowania USOSweb. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z systemem ewaluacji, który od kilku lat prowadzący wdraża podczas prowadzonych przez siebie zajęć na Wydziale Prawa i Administracji. W czasie tych zajęć będziesz miał okazję dowiedzieć się między innymi na temat: Czy warto zachęcać studentów do wypełniania ankiet? Czy kontrakt dydaktyczny ma sens? Wady i zalety negatywnej informacji zwrotnej? Jak radzić sobie z krytyką w ankietach przedmiotowych? Czy warto uwzględniać uwagi studentów? Jak prowadzący może poprawić swój warsztat? Zachęcam wziąć udział w zajęciach

Prowadzący: dr Paweł Czarnecki (Wydział Prawa i Administracji)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 15:00-16:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A, sala 12
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci
Limit dolny: 3
Limit górny: 33

Problem opresyjnego języka nurtuje środowisko osób z niepełnosprawnościami od wielu lat. Większość w tym aktywiści i aktywistki bez wahania wskazuje określnie „osoba z niepełnosprawnością” jako najwłaściwsze. Część osób, których ono bezpośrednio dotyczy uważa je za wyraz niepotrzebnej politycznej poprawności, zakłamującej to, co w sposób oczywisty pociąga za sobą utrata sprawności. Pośrodku debaty są osoby bez niepełnosprawności, które nie zdają sobie w ogóle sprawy z istniejącego napięcia. Wyrażają one swoje opinie i często pozytywne uczucia (choćby współczucie), używając słów, które wielu ranią, bo są odzwierciedleniem schematów, uznawanych przez ich adresatów za dyskryminujące i paternalistyczne.  
Jak do tych wątpliwości powinna się odnieść osoba chcąca myśleć o niepełnosprawności w sposób nowoczesny? Jakie określenia wybierać, aby mówić z szacunkiem i poszanowaniem godności osób? Jakiego języka używać, aby budować wzajemne zrozumienie w przestrzeni zarówno faktów jak i emocji dotyczących tego trudnego tematu? Czy wyrażenie przyimkowe „osoba z niepełnosprawnością” rzeczywiście jest obecnie najtrafniejsze? Na te i inne pytania uczestnicy i uczestniczki wydarzenia „W poszukiwaniu inkluzywnego języka” znajdą odpowiedzi. Wykład i przegląd przykładów „z życia wziętych” będzie inspiracją do dyskusji.

Prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Centrum Dostępności)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 15:00-16:30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 6
Limit górny: 30


Metody z obszaru prognozowania wykorzystywane są przez rządy oraz największe firmy na świecie do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących ich rozwoju. Te same narzędzia (w mniejszej skali) można zastosować na poziomie osobistym. Warsztat ma pomóc studentom i doktorantom w zmapowaniu kluczowych dla ich rozwoju kompetencji. Wychodząc od marzeń i zmiany do jakiej chcielibyśmy się przyczynić określimy kompetencje i zasoby które są potrzebne. Przechodząc przez cztery etapy:
Marzenia (why)→ kompetencje (how)→ interesariusze (who)→ działania (what). 
uczestnicy określą kluczowe dla ich celów priorytety, organizacje związane z tymi celami oraz potencjalne działania.  Warsztat potrwa około 2 i pół godziny. 

Prowadzący: Pan Arkadiusz Klej (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 15:30-18:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Ośrodek Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rynek Główny 8/16, sala 11
Forma: warsztat
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy
Limit dolny: 4
Limit górny: 8

Hospitacja zajęć dydaktycznych jest powszechnym sposobem sprawowania nadzoru pedagogicznego w nauczaniu, natomiast w pracy nauczyciela akademickiego jest świetnym narzędziem umożliwiającym podwyższenie jakości zajęć i weryfikacji umiejętności nauczyciela Coraz więcej jednostek na Uniwersytecie Jagiellońskim decyduje się na wprowadzenie specjalnej procedury hospitacyjnej. W czasie spotkania uczestnicy będą mogli się dowiedzieć czy: Jaki jest cel hospitacji zajęć? Czy hospitacja zajęć ma sens? Kim jest hospitant? Kto powinien ją przeprowadzać? W jaki sposób dokumentować jej przebieg? Czy hospitacja ma wady? O tym i wielu innych kwestiach będziesz się mógł dowiedzieć się więcej, ale też wyrazić swoje zdanie. Do zobaczenia.

Prowadzący: dr Paweł Czarnecki (Wydział Prawa i Administracji)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 16:30-18:00
Tryb spotkania: stacjonarnie
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A, sala 12
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci
Limit dolny: 4
Limit górny: 44

Z okazji Tygodnia Jakości Kształcenia zostanie w Zakładzie Filologii Węgierskiej zorganizowana debata dla studentów wszystkich lat studiów I i II stopnia. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe w nowej siedzibie Zakładu debata zostanie zorganizowana w formie online na platformie MS Teams. Podczas debaty zostaną podjęte zagadnienia, które stanowią przewodni temat tegorocznych, jubileuszowych spotkań ze szczególnym uwzględnieniem form narzędzi monitorujących i wykorzystania zgromadzonych danych. Ponadto zostaną poruszone wciąż aktualne problemy związane ze specyficznymi warunkami kształcenia na rzadkiej filologii: np. studenci na ogół nie odróżniają oceny zajęć od oceny pracowników i cały czas znikome jest zainteresowanie wypełnianiem ankiet.

Prowadzący: dr hab. Laszlo Nagy, prof. UJ (Wydział Filologiczny)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 16:30-18:00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, studenci
Limit dolny: 5
Limit górny: 50

WYDARZENIE ODWOŁANE

Tegoroczny „Best” to już 7. edycja konkursu, do którego mogą się zgłosić studenci ze wszystkich wydziałów, by wygłosić po angielsku autorską prezentację o charakterze akademickim na dowolny temat związany z profilem swoich studiów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci kursów dowolnego języka obcego oraz specjalna Nagroda Publiczności. 

Regulamin: LINK

Prowadząca: dyr. Dominika Stopa (Jagiellońskie Centrum Językowe)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 17:00-19:30
Tryb spotkania: hybrydowo, transmisja kanał YT JCJ
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Adama Mickiewicza 22, sala konferencyjna
Forma: konkurs
Język: angielski
Grupa docelowa: studenci
Limit dolny: 10
Limit górny: 100

Debata z udziałem studentów, wykładowców i pracowników biblioteki, zorganizowana przy współudziale Rady Bibliotecznej, zespołu Biblioteki pod kierownictwem dr. Daniela Skwiruta oraz Wydziałowej Komisji Kultury Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WP.

Prowadzący: Pan Paweł Binkowski (Wydział Polonistyki)

Termin: 16 marca (czwartek), godz. 18:30-20:00
Tryb spotkania: hybrydowo
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42 i MS Teams
Forma: spotkanie
Język: polski
Grupa docelowa: doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 10
Limit górny: stacjonarnie 40 + MS Teams 200