Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek (2.04.2020)

Szkolenia i warsztaty

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

8:00-10:30 - Warsztaty. Stosowanie materiałów obcojęzycznych podczas zajęć-podejście CLIL

Zapraszam na zajęcia z szeroko stosowanego na świecie podejścia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Przećwiczymy i podyskutujemy w jaki sposób dostosować np. filmy czy artykuły obcojęzyczne do Panstwa zajęć.

 

Prowadząca: mgr inż. Anna Żądło

Termin: 02.04.2020, godz. 8:00-10:30

Miejsce: ul. Św. Łazarza 16, s.227 (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 12

9:00-10:30 - Szkolenie. Nie tylko brajl! Dostosowywanie materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie sposób adaptacji materiałów dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do nauki języków obcych) do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się oprogramowaniem umożliwiającym osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z komputera, a także dowie się z jakimi trudnościami spotykają się te osoby w przypadku materiałów niedostosowanych.

 

Prowadząca: mgr inż. Katarzyna Pyryt

Termin: 02.04.2020, godz. 9:00-10:30

Miejsce: ul. Mickiewicza 9a/410, s.412 (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 12

9:00-11:00 - Warsztaty. Gry planszowe w edukacji akademickiej

Nowoczesne gry planszowe stają się coraz popularniejszą formą rozrywki. Umożliwiają rozwój kreatywności, zdolności poznawczych a także wzmacniają relacje interpersonalne. Ich wykorzystanie okazuje się być dużo szersze, gdyż, odpowiednio wykorzystane, mogą wspomagać proces edukacji. Warsztat przeznaczony jest dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, które nie miały dotychczas doświadczeń z nowoczesnymi grami planszowymi a chciałby uatrakcyjnić swoje zajęcia i poszerzyć swój warsztat dydaktyczny.

 

Prowadzący: dr Jakub Lickiewicz

Termin: 02.04.2020, godz. 9:00-11:00

Miejsce: ul. Kopernika 25, s.11 (Instytut Pięlęgniarstwa i Położnictwa)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 10

9:00-15:00 - Warsztaty. Narzędzia Office 365. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

Usługi dostępne w ogólnoświatowych chmurach komputerowych coraz częściej stają się podstawą budowy nowoczesnych stanowisk pracy, pozwalających w sposób efektywny i bezpieczny gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje w organizacji i poza nią. Proponowane szkolenie, odbywające się w trybie warsztatowym, ma na celu zaprezentowanie uczestnikom najważniejszych funkcjonalności chmury Office 365, które będą mogły być wykorzystanie do organizacji własnego „cyfrowego warsztatu pracy”, niezależnie czy jest to praca o charakterze naukowym, dydaktycznym czy administracyjnym. Przedstawione zostaną narzędzia:
do efektywnego i bezpiecznego udostępniania i przetwarzania informacji (OneDrive, Sharepoint);
wspierające zarządzanie zadaniami (Planner, To-Do);
zapewniające mechanizmy komunikacji i współpracy w zespole (Teams);
ułatwiające gromadzenie danych cyfrowych (Forms, OneNote).

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. szkoleń zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu.

 

Prowadzący: mgr inż. Lucjan Stalmach

Termin: 02.04.2020, godz. 9:00-15:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 4, s.3.104 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni

Limit miejsc: 20

 

Na wydarzenie prowadzona jest osobna rejestracja w systemie USOSweb.

9:00-16:30 - Warsztaty. Skuteczna komunikacja wizualna

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów" - Albert Einstein
Jak przyciągnąć uwagę odbiorców? Jak wywołać zainteresowanie i skupienie uczestników wykładów/wystąpień? Jak zaangażować odbiorców do aktywności? Jak zwiększyć skuteczność swoich wykładów/wystąpień? Podczas warsztatu poznasz skuteczne metody komunikacji, nauczysz się jak wykorzystać "myślenie wizualne" w pracy wykładowcy/nauczyciela dzięki czemu zwiększysz skuteczność zrozumienia i zapamiętania informacji przez Twoich odbiorców. Sprawisz, że Twój przekaz będzie efektywny i atrakcyjny. W pracy rysujesz, przewagę zyskujesz!

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. szkoleń zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu.

 

Prowadzący: -

Termin: 02.04.2020, godz. 9:00-16:30

Miejsce: ul. Czapskich 4, s.109A (Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

 

Na wydarzenie prowadzona jest osobna rejestracja w systemie USOSweb.

10:00-11:30 - Warsztaty. Wykorzystanie zbiorów naukowych w dydaktyce nauk przyrodniczych

Warsztaty przeznaczone dla doktorantów i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziedziny szeroko pojmowanych nauk przyrodniczych i o Ziemi. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ofertą dydaktyczną Centrum Edukacji Przyrodniczej z zakresu: paleontologii, geologii dynamicznej i historycznej, mineralogii, zoologii, biogeografii, ekologii i antropologii. Na wybranych przykładach omówione zostaną konkretne scenariusze zajęć dydaktycznych do zrealizowania z wykorzystaniem ekspozycji naukowych oraz propozycje arkuszy pracy samodzielnej dla studentów.

 

Prowadząca: dr Anna Zubek

Termin: 02.04.2020, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Gronostajowa 5, s.wykładowa, s.ekspozycyjne (Centrum Edukacji Przyrodniczej)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

10:00-12:00 - Warsztaty. Problem Based Supervision

Warsztat "Problem Based Supervision" oparty na koncepcji i praktyce dydaktycznej Anne Line Wittek z Departamentu Edukacji Uniwersytetu w Oslo, stanowi okazję do stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla rozwiązania problemów związanych z rolą osoby uczącej na uniwersytecie. Warsztat będzie polegał na zastosowaniu metody grupowej superwizji w celu rozwiązania realnego problemu dydaktycznego, wynikającego z doświadczeń nauczycieli i nauczycielek akademickich uczestniczących w warsztacie. Zgromadzeni pracują w małych grupach i przy wsparciu moderatora. Metoda jest nieiznwazyjna, skoncentowana na ustrukturalizowanym zadawaniu pytań i wypracowywaniu rozwiązania w formie rekomendacji i wskazań dydaktycznych.

 

Prowadzące: dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Termin: 02.04.2020, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Grodzka 52, s.73 (III brama) oraz s.75 (Instytut Socjologii)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 16

10:00-14:00 - Dzień otwarty AIP UJ

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2020 zapraszamy na dzień otwarty Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ. Będzie można zapytać o wszystko, co dotyczy Inkubatora, start-upów, pomysłów biznesowych i nie tylko. Nie zabraknie też gier, quizów oraz konkursów. Wydarzenie ma charakter otwarty, do udziału w dniu otwartym zapraszamy wszystkich chętnych.

Więcej szczegółów: http://www.aip.uj.edu.pl/

 

Prowadzący: mgr Łukasz Gacek

Termin: 02.04.2020

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Wydział Matematyki i Informatyki)

 

Na wydarzenie nie jest prowadzona rejestracja.

 

10:30-12:30 - Warsztaty. Feedback – czym karmić studentów i nauczycieli żeby dobrze rośli

Czemu służy informacja zwrotna (feedback)? Czy przekazywanie informacji zwrotnej to tylko uciążliwy obowiązek? Czy przyjmowanie krytycznej oceny zawsze musi być przykre? Czy student może rzetelnie ocenić swojego kolegę? Podczas warsztatów odkryjemy wspólnie informację zwrotną jako narzędzie wielofunkcyjne, które wspomoże studentów w efektywnym uczeniu się, a Was w doskonaleniu metod nauczania.

 

Prowadzący: dr hab. Anna Więckowska, dr Krzysztof Więckowski

Termin: 02.04.2020, godz. 10:30-12:30

Miejsce: ul. Św. Łazarza 16, s.S1 (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

11:00-12:15 - Prezentacja. Hospitacje nie takie straszne

Podczas spotkania poznamy system hospitacji przyjęty w JCJ i porozmawiamy o wyzwaniach związanych z działaniami projakościowym i standaryzacją.

 

Prowadząca: mgr Beata Batko

Termin: 02.04.2020, godz. 11:00-12:15

Miejsce: ul. Ingardena 3, s.228 (Jagiellońskie Centrum Językowe)

Forma: prezentacja

Grupa docelowa: pełnomocnicy dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia, pracownicy dydaktyczni i administracyjni

Limit miejsc: 10

11:00-12:30 - Szkolenie. Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Szkolenie o charakterze warsztatowym dla wykładowców. Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu komunikacji ze studentem w sytuacjach kryzysowych występujących w praktyce dydaktycznej.

 

Prowadzące: mgr Jagna Kazienko, mgr Magdalena Pająk

Termin: 02.04.2020, godz. 11:00-12:30

Miejsce: ul. Kopernika 27 (budynek kordegardy), s.wykładowa na parterze (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 25

11:00-13:00 - Meet Up: koordynatorzy praktyk studenckich

Spotkanie branżowe wydziałowych/instytutowych koordynatorów praktyk studenckich.

 

Prowadzące: mgr Aneta Bochenek, mgr Magdalena Kwak-Wójcik

Termin: 02.04.2020, godz. 11:00-13:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka)

Forma: inne

Grupa docelowa: koordynatorzy praktyk studenckich

Limit miejsc: 30

11:00-13:15 - Szkolenie. Biologu! Medyku! Czy na pewno dobrze znasz swój mikroskop?

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy w pracy, nauce lub dydaktyce rutynowo używają mikroskopów świetlnych i różnych ich konfiguracji. Pokażemy w jaki sposób zoptymalizować obrazowanie preparatów biologicznych (niebarwionych i barwionych), aby uzyskane obrazy miały najwyższą jakość pod względem kontrastu i rozdzielczości przestrzennej. Właściwe zobrazowanie materiału biologicznego może mieć wpływ na postawioną diagnozę, dalszą analizę (morfometryczną) uzyskanego obrazu mikroskopowego, czy publikację zdjęć w pracy magisterskiej, licencjackiej oraz naukowej, w renomowanych czasopismach naukowych.

 

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ

Termin: 02.04.2020, godz. 11:00-13:15

Miejsce: ul. Gronostajowa, s.0.59 (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 15

11:30-13:00 - Warsztaty. Job interview - practical approach. How to: avoid making common mistakes, talk about weaknesses, handle rejection

Rozmowa kwalifikacyjna o pracę w praktyce. Jak uniknąć błędów i wybrnąć z trudnych sytuacji.

 

Prowadząca: mgr Anna Bała

Termin: 02.04.2020, godz. 11:30-13:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 4, s.1.201 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci

Limit miejsc: 16

12:00-12:55 - Wykład. Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego

Zapoznanie pracowników z czynnikami wpływającymi na stan narządu głosu oraz z zasadami higieny pracy głosem. Wykład poprowadzi lekarz, specjalista medycyny pracy. Uczestnicy zyskują prawo do indywidualnych zajęć w Małopolskim  Ośrodku Medycyny Pracy:   
- nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą), 
- konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu (zabiegi inhalacyjne)

 

Prowadzący: lekarz, spec. medycyny pracy, pracownik Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

Termin: 02.04.2020, godz. 12:00-12:55

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0009

Forma: wykład

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

12:00-13:00 - Wykład. Uniwersytet – ethos i etykieta

Uniwersytet jest koinonią – wspólnotą wartości i celów. Wartością zwornikową ładu aksjonormatywnego tej wspólnoty jest prawda – dobro naczelne będące ideałem motywującym dążności poznawcze ludzi nauki. Dążenie do ustalania prawdy naukowej skutkuje wytwarzaniem i poszerzaniem wiedzy o otaczającym nas świecie. Aby wiedza pochodząca z aktywności poznawczych ludzi tworzących Uniwersytet była wiedzą prawomocną, odmienną od innych porządków wiedzy, musi być wiedzą ustalaną w oparciu o reguły metodologiczne (wewnątrznaukowe) i reguły ethosowe ( pochodzące z otoczenia kulturowego nauki i Uniwersytetu). Wykład poświęcony będzie próbie spojrzenia na Uniwersytet jako przestrzeń w obrębie której uczestnicy „gry o prawdę naukową” żyją i pracują wedle reguł „gry o adaptację” ( perspektywa ekologiczna) i „gry o tożsamość" ( perspektywa ethosowa). Innymi, dla ludzi Uniwersytetu ważne jest trwanie i żywotność, ale trwanie jest sprawą zachowania tożsamości, a żywotność jest możnością i umiejętnością wypełniania misji.

 

Prowadzący: dr Jerzy Baradziej

Termin: 02.04.2020, godz. 12:00-13:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6, s.109 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Forma: wykład

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 30

12:00-14:00 - Debata studentów i pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Tradycyjnie studenci i nauczyciele akademiccy z Wydziału Farmaceutycznego spotykają się, aby podyskutować o tym co dzieje się na Wydziale Farmaceutycznym, W tym roku chcemy także podsumować co z postulatów z poprzednich debat udało się zrealizować. W tym roku debatę poprowadzą wspólnie studenci i młodzi nauczyciele z naszego wydziału, a o zgłoszenie pytań/rekomendacji/pomysłów prosimy nie tylko studentów, ale także wszystkich nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia dla studentów kierunków analityka medyczna, drug discovery and development, farmacja i kosmetologia.

 

Prowadząca: dr hab. Urszula Hubicka

Termin: 02.04.2020, godz. 12:00-14:00

Miejsce: ul. Medyczna 9, hol główny (Wydział Farmaceutyczny)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 200

12:00-15:00 - Szkolenie. Niech Jadwiga w to nie klika! A ja i tak w to kliknę, proszę pana!

W co Jadwiga klika, chociaż nie powinna? czyli szkolenie dla każdego, kto posiada:  komputer podłączony do internetu, smartphona, korzysta z programu pocztowego, przeglądarki lub pakietu biurowego Office oraz jest aktywny w internecie (nie tylko na portalach społecznościowych).
Szkolenie prowadzone w lekki i humorystyczny sposób, ale bazujące na realnych przykładach.
Podczas szkolenia nauczymy każdego jak je wykrywać i prawidłowo na nie reagować.
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników jak odpowiedzialnie korzystać z internetu i programów komputerowych tak, aby nie wpaść w problemy, nie stracić pieniędzy oraz nie przynieść wstydu samemu sobie (np. na skutek ułatwienia wycieku kompromitujących danych).

W ramach szkolenia wykonujemy demonstracje ataków na żywo, dodatkowo pokazujemy kulisy ataków socjotechnicznych przeprowadzonych przez zespół bezpieczeństwa Niebezpiecznik.pl w latach 2014-2020 w wielu polskich firmach.
Prezentujemy również rzeczywiste zrzuty ekranów z e-maili, jakimi na nasze "zaczepki" odpowiadały ofiary.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- jak prawidłowo rozpoznać oraz ochronić się przed atakami zarówno komputerowymi oraz socjotechnicznymi
- jak bezpiecznie korzystać z programu pocztowego, pakietu Office oraz przeglądarki internetowej
- jakie hasła są bezpieczne
- jak bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych w podróży oraz jak bezpiecznie korzystać z sieci bezprzewodowych
 

Osoby zainteresowane prosimy o zadanie ciekawego pytania prowadzącemu poprzez poniższy formularz, pytanie zostanie przedstawione wcześniej lub zadane podczas szkolenia tak, aby prowadzący mógł wpleść odpowiedź w prezentowany materiał: link

 

Prowadzący: Mateusz Ossowski

Termin: 02.04.2020, godz. 12:00-15:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, aula P0.1.1 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 400

12:30-14:00 - Warsztaty. Ukróć odpisywanie i daj wgląd online do poprawionych egzaminów z systemem examtest.pl

System Egzaminator (examtest.pl) jest oprogramowaniem od wielu lat wykorzystywanym w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ do usprawnienia przeprowadzania pisemnych egzaminów, kolokwiów i wszelkiego rodzaju zamkniętych i otwartych sprawdzianów. Uczestnicy warsztatów przećwiczą tworzenie spersonalizowanych testów i zadań otwartych, ich automatyczne ocenianie oraz udostępnianie online, w zgodzie z RODO, skanów poprawionych prac, kluczy odpowiedzi i statystyk.

Prowadzący: prof. dr hab. Marian Mrozek, dr Tomasz Kapela

Termin: 02.04.2020, godz. 12:30-14:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0016 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 15

13:00-15:00 - Warsztaty. Po sylabusach do celu. Dobry plan kluczem do skutecznego nauczania

Warsztaty będą poświęcone metodzie projektowania kursów dydaktycznych z ukierunkowaniem nie na treści, lecz założone cele dydaktyczne. W trakcie spotkania uczestnicy będą pracować nad tym, jak rozpoznawać, wyznaczać i komunikować cele dydaktyczne, jak dopasowywać do nich metody oceniania oraz konkretne zadania i strategie dydaktyczne. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem wiedzy wyniesionej z udziału w programie "Mistrzowie dydaktyki", z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań kształtowania uniwersyteckich kursów dydaktycznych.

 

Prowadzący: dr Jakub Czernik

Termin: 02.04.2020, godz. 13:00-15:00

Miejsce: ul. Gołebia 20, s.19 (Wydział Polonistyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni, nauczyciele

Limit miejsc: 18

13:05-14:00 - Wykład. Zdrowe serce

Edukacyjny program promocji zdrowia - wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia i instruktaż prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

 

Prowadzący: lekarz, spec. medycyny pracy, pracownik Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

Termin: 02.04.2020, godz. 12:00-12:55

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0009

Forma: wykład

Grupa docelowa: pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

13:30-16:00 - Warsztaty. Jak uzyskać dofinansowanie projektu w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Dział Spraw Studenckich UJ oraz Rada Kół Naukowych zapraszają na warsztaty w pisaniu wniosku o fundusze na realizację projektu. Podczas spotkania przedstawiony zostanie proces składania wniosków oraz zasady ich rozliczania.

 

Prowadzący: mgr Paweł Trzaska, mgr Monika Nowicka, Weronika Poskrobko

Termin: 02.04.2020, godz. 13:30-16:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, członkowie kół naukowych

Limit miejsc: 35

13:30-18:00 - Warsztaty. Jak napisać curriculum vitae? - zajęcia prowadzone przez Trenera Nauki – dr Justynę Makłuch-Świtalską

Jak często aktualizujesz swoje CV i których narzędzi używasz do edycji? Czym różni się Twoje CV biznesowe od naukowego? Jak każdą z tych wersji napisać najlepiej, pokazując to, co dla Ciebie najważniejsze? Curriculum vitae to najbardziej złożony dokument aplikacyjny, którego forma i treść ulegają ciągłej ewolucji. Nawet od naukowca wymaga to zdobycia dodatkowych umiejętności. Warto wiedzieć, jak poszczególne części cv odbierane są przez pracodawcę, kluczowe jest jednak nie tylko przekazanie informacji, ale też przećwiczenie prawidłowego opisywania swoich umiejętności i zasobów. Spotkajmy się więc na warsztacie, na którym nastąpi wymiana doświadczeń i seria tematycznych ćwiczeń.

 

Prowadząca: dr Justyna Makłuch-Świtalska

Termin: 02.04.2020, godz. 13:30-18:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.01.17 (Wydział Biochemii, Biofiki i Biotechnologii)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 16

14:30-16:30 - Warsztaty. „Learning is active and teaching must be active” – aktywne metody uczenia w pracy ze studentami nakierowane na zdobywanie umiejętności

Interaktywny wykład i część warsztatowa będą moją „relacją” z doświadczenia zdobytego podczas szkolenia na Uniwersytecie w Groningen, które odbyło się w ramach ministerialnego programu „Mistrzowie Dydaktyki”, a także z mojej późniejszej praktyki dydaktycznej. Chciałabym podzielić się z Państwem spostrzeżeniami, jak zastosowanie metod ze szkolenia wpłynęło na zaangażowanie, chęć uczenia się i wyniki w nauce studentów. Podczas programu „Mistrzowie Dydaktyki” poruszane były takie zagadnienia, jak: sposoby angażowania studenta oraz jego kreatywna rola w przebiegu zajęć, umożliwienie osiągnięcia założonych dla danego kursu efektów kształcenia przez każdego studenta (niezależnie od poziomu wyjściowego), przystępność zajęć. Moja obecność na szkoleniu zaowocowała zmianą stylu prowadzonych przeze mnie w minionym roku zajęć – z klasycznego transferu wiedzy na interaktywną współpracę nauczyciel–student. Studenci mieli okazję rozwiązywać problemy aktywnie oraz zmierzyć się z różnorodną formą ćwiczeń, dzięki czemu wzrosło ich zaangażowanie i zainteresowanie nauką. Wprowadzone przeze mnie metody dydaktyczne sprawdziły się nie tylko w większej seminaryjnej grupie, ale także podczas zajęć tutoringowych (zajęcia indywidualne i z zespołami do 3 osób). Chciałabym, aby Państwo – nauczyciele akademiccy i doktoranci zajmującymi się dydaktyką akademicką – wcielili się w role studentów i spróbowali zrealizować zadania, które przygotuję. Podczas warsztatów skupimy się na „aktywnym procesie uczenia się” – wprowadzonym w miejsce klasycznego ustnego przekazywania wiedzy. Zaprezentuję Państwu metody i rozwiązania, jakie można wprowadzić do swoich zajęć, aby stały się one bardziej nowoczesne, atrakcyjne i efektywne. Mam nadzieję zachęcić Państwa do wprowadzania metod i idei aktywnego uczenia do swojej praktyki dydaktycznej.

 

Prowadząca: dr Anna Bentke

Termin: 02.04.2020, godz. 14:30-16:30

Miejsce: ul. Kopernika 7, s.konferencyjna (Katedra Biochemii Lekarskiej)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 16

15:00-16:00 - Warsztaty. USOS bez tajemnic

Warsztaty dla pracowników prowadzone przez dr Małgorzatę Dutkę dotyczące możliwości wykorzystania narzędzia "Sprawdziany" w systemie USOS do zarządzania ocenami i obecnościami uczestników kursu, z gwarancją zachowania RODO.

 

Prowadząca: dr Małgorzata Dutka

Termin: 02.04.2020, godz. 15:00-16:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.D110 (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 14

15:00-16:30 - Warsztaty. Uczyć jak mistrzowie - inspiracje dydaktyczne z University College London

Jeśli poszukujecie Państwo nowych pomysłów na ciekawe i efektywne zajęcia (w tym motywujące sposoby przekazywania wiedzy, aktywizowania i oceniania studentów oraz metoda tutoringu) zapraszamy na nasze warsztaty, na których chcemy podzielić się doświadczeniami z wizyty studyjnej w ramach projektu MNiSW "Mistrzowie Dydaktyki".

 

Prowadzący: dr Malgorzata Jędrusiak, dr Magdalena Trepczyńska, dr Piotr Michalik, dr Katarzyna Ciesielczyk, dr Marcin Kleban, dr Błażej Sajduk

Termin: 02.04.2020, godz. 15:00-16:30

Miejsce: ul. Mickiewicza 9A, s.2 (Wydział Filologiczny)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 16

15:00-16:30 - Warsztaty. Wykorzystanie materiałów wideo do uatrakcyjnienia zajęć

YouTube to źródło, z którego obecnie młodzi ludzie czerpią wiedzę o świecie i w którym szukają rozrywki. Jak można wykorzystać ten fakt na zajęciach? Materiały autentyczne, powszechnie stosowane do nauki języków obcych, doskonale się sprawdzą także w innych dziedzinach, a zastosowanie takich narzędzi z pewnością uatrakcyjni niejeden przedmiot.

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Machała

Termin: 02.04.2020, godz. 15:00-16:30

Miejsce: ul. Łojasiewicza 4, s.0.310 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 25

15:00-17:00 - Warsztaty. Skecznotki o niepełnosprawności. Spotkanie w Sketchnoting Caffé

Osoby z niepełnosprawnościami w naszej wspólnocie akademickiej funkcjonują od wielu lat. Z roku na rok pojawiają się nowe rozwiązania mające na celu pełne ich włączenie. Ciągle istnieją jednak trudności, bariery i uprzedzenia. O tych sprawach będziemy rozmawiać w trakcie warsztatów Sketchnoting Caffé, równocześnie notując graficznie – za pomocą kluczowych słów i prostych kształtów.

 

Prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Termin: 02.04.2020, godz. 15:00-17:00

Miejsce: ul. Mickiewicza 9A/410, s.412 (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci

Limit miejsc: 12

15:30-17:15 - Warsztaty. Nowoczesne narzędzia internetowe (mentimeter, socrative) na zajęciach ze studentami

Mentimeter i socrative to jedne z wielu fantastycznych pomocy do uaktywnienia i większego zaangażowania studentów na naszych zajęciach. Jedyne co potrzebne nauczycielowi to dostęp do internetu, studentom wystarczy komórka z internetem.

 

Prowadzący: mgr Maria Talaczyńska

Termin: 02.04.2020, godz. 15:30-17:15

Miejsce: ul. Łojasiewicza 6, s.0103 (Wydział Matematyki i Informatyki)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 8

15:30-17:30 - Warsztaty. Szkolenie z podstaw prenatalnej diagnostyki Wrodzonych Wad Serca w środowisku Wirtualnej Rzeczywistości

Proponujemy nowoczesne warsztaty na przenośnych urządzeniach Wirtualnej Rzeczywistości mające na celu wprowadzenie do podstaw diagnozowania prenatalnego Wrodzonych Wad Serca. Za pomocą kontrolera VR będzie można przeprowadzić wirtualne badanie prawidłowego i obarczonego Wadą Wrodzoną serca płodu.

 

Prowadzący: dr hab. med. Marcin Wiecheć

Termin: 02.04.2020, godz. 15:30-17:30

Miejsce: ul. Św. Łazarza 16, s.S1 (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 30

16:00-17:00 - Debata. Sejmik doktorantów WBBIB „Przyszłość doktoranta wg Ustawy 2.0”

Spotkanie Doktorantów WBBiB wszystkich roczników z Przewodniczącym Rady Dyscypliny i Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Informacje o wymogach dotyczących finalizacji studiów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed wprowadzeniem nowej ustawy oraz informacje dla słuchaczy Szkół Doktorskich.

 

Termin: 02.04.2020, godz. 16:00-17:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.01.5

Forma: debata

Grupa docelowa: doktoranci

Limit miejsc: 50

16:00-17:00 - Seminarium. Jak aktywnie pracować ze studentami?

Planujemy przedstawić i pokazać metody pracy ze studentami przydatne na wielu formach zajęć akademickich. W założeniu metody te mają:
-otworzyć studentów na aktywny udział w zajęciach (także wykładzie) poprzez ich odpowiednie motywowanie i zaangażowanie,
-wspomóc wymianę wiedzy i wątpliwości między studentami,
-pomóc wytwarzać połączenia między poszczególnymi fragmentami wiedzy,
-pomóc rozwijać określone umiejętności, kompetencje,
-dostarczyć informacji zwrotnej o aktualnym opanowaniu przedmiotu.

Zachęcamy do podzielania się własnym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze studentami - “dobre i sprawdzone praktyki”.

 

Prowadzący: dr hab. Paweł Kozyra, dr Małgorzata Krzeczkowska

Termin: 02.04.2020, godz. 16:00-17:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 2, s.A0-24 (Wydział Chemii)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 30

16:00-18:00 - Warsztaty. Zastosowanie coachingu akademickiego w rozmowie pohospitacyjnej

Podczas warsztatu zostaną poruszone kwestie dotyczące z jednej strony przeprowadzania hospitacji zajęć, a z drugiej równie ważnej „rozmowy pohospitacyjnej”. Najpierw uwaga zostanie skupiona na opracowaniu/dopracowaniu kryteriów hospitacji. W tej części porozmawiamy sobie też o celach hospitacji. Następnie przy pomocy aktywnych pytań zostanie wypracowany sposób przeprowadzania rozmowy „pohospitacyjnej”. Całość zakończy podsumowanie prac warsztatowych.​


Zapraszamy osoby odpowiedzialne za ten proces na wydziałach oraz wszystkich zainteresowanych.

 

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Termin: 02.04.2020, godz. 16:00-18:00

Miejsce: ul. Gołębia 24, s.013

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 25

16:30-18:00 - Warsztaty. Podstawy treningu personalnego na siłowni

Wykorzystanie prawidłowych wzorców ruchowych - koncepcja FMS, podczas podstawowych ćwiczeń wykonywanych na siłowni. Wpływ prawidłowo wykonywanych ćwiczeń na zdrowe człowieka.

 

Prowadzący: mgr Mariusz Stańczuk

Termin: 02.04.2020, godz. 16:30-18:00

Miejsce: ul. Piastowska 26, s.17 (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 20

16:30-18:00 - Warsztaty. ABC Fitnessu

Zwiększ świadomość swojego ciała uczestnicząc w zajęciach ruchowych typu fitness. Poznasz podstawowe zasady jakimi rządzą się zajęcia wzmacniające, wytrzymałościowe i mieszane. Dowiesz się jak skutecznie angażować poszczególne mięśnie do pracy. Poznasz przybory, dzięki którym urozmaicisz oraz zwiększysz efektywność swojego treningu.

 

Prowadzące: mgr Milena Matura, Karolina Czepiel

Termin: 02.04.2020, godz. 16:30-18:00

Miejsce: ul. Piastowska 26, s.gimnastyczna (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 25

16:30-18:00 - Warsztaty. Pomysł na praktyczne studia magisterskie - REMIT

Na warsztat zapraszamy Studentki i Studentów zainteresowanych praktycznymi formami kształcenia na studiach magisterskich. Warsztat będzie okazją poznania projektu REMIT – finansowanego ze środków Unii Europejskiej – adresowanego do osób chcących poszerzyć wiedzę, kompetencję i praktyczne umiejętności w zakresie turystyki kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz relacji międzykulturowych.Jak wykorzystać i upraktycznić już zdobytą wiedzę?Jak rozpocząć karierę zawodową w dynamicznie rozwijających się segmentach turystyki XXI wieku?

Będzie zatem o winie, muzyce, sztuce, szlakach, dalekich i bliskich podróżach, muzeach i instytucjach kultury, dziedzictwie kulturowym, niestandardowych sposobach zaliczeń i egzaminów, inspiracjach, pomysłach i ich wykorzystaniu w trakcie dwóch lat przygody z REMITem. O potencjale i osiągnięciach specjalizacji REMIT- Relacje międzykulturowe w turystyce będą mówili członkowie zespołu projektowego, w tym przedstawiciele przedsiębiorców, pracodawców i absolwentów.

 

Prowadząca: dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

Termin: 02.04.2020, godz. 16:30-18:00

Miejsce: ul. Św. Anny 6 (Strefa Studencka)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, absolwenci

Limit miejsc: 35

16:30-18:45 - Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej Spadkobiercy Puszkina (Конкурс художественного чтения русской поэзии Наследники Пушкина)

"Spadkobiercy Puszkina" to Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Gorąco zachęcamy studentów, którzy uczestniczą w lektoracie z języka rosyjskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub ukończyli go w aktualnym toku studiów do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim "Spadkobiercy Puszkina". Każdy z uczestników będzie miał okazję zaprezentować w języku rosyjskim jeden lub dwa wybrane przez siebie utwory poetyckie i przenieść słuchaczy w magiczny świat poezji. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia osób recytujących przyjmujemy do 22 marca 2020 r. Nie spóźnij się i wyślij nam swoje zgłoszenie. Zapraszamy również wszystkie osoby zafascynowane językiem i kulturą rosyjską, Wykładowców i Studentów, aby towarzyszyły nam na widowni tego dnia. Liczymy na Państwa obecność.

 

Prowadząca: mgr Małgorzata Bachan-Kołodziejska

Termin: 02.04.2020, godz. 16:30-18:45

Miejsce: ul. Ingardena 3, s.15 (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej)

Forma: konkurs

Grupa docelowa: studenci

Limit miejsc: 80

17:00-18:30 - Szkolenie. ABC współczesnego języka hebrajskiego

Podstawy współczesnego języka hebrajskiego - krótka historia i powstanie języka, jego charakterystyka, alfabet i podstawowe zwroty.

 

Prowadząca: dr Alicja Maślak-Maciejewska

Termin: 02.04.2020, godz. 17:00-18:30

Miejsce: ul. Józefa 19, s.16 (Instytut Judaistyki)

Forma: szkolenie

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści oraz studenci JUTW

Limit miejsc: 35

17:00-19:00 - VIII Debata na temat jakości kształcenia Wydziału Polonistyki

Debata dotycząca jakości kształcenia to cykliczne, organizowane w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, wydarzenie, którego celem jest spotkanie i wspólna dyskusja przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału, studentów oraz Prodziekana ds. Dydaktycznych.

 

Prowadzący: Maciej Wcisło

Termin: 02.04.2020, godz. 17:00-19:00

Miejsce: ul. Gołębia 16, s.42 (Wydział Polonistyki)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 60

18:00-19:00 - Debata o jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Spotkanie społeczności studenckiej z dziekanem ds. dydaktyki, kierownikami kierunków, członkiem rady szkoły doktorskiej oraz pełnomocnikami Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia. Przed wydarzeniem planowane jest zebranie za pomocą formularzy elektronicznych i pogrupowanie pytań do ww. osób.

 

Prowadzący: dr hab. Paweł Kozyra

Termin: 02.04.2020, godz. 18:00-19:00

Miejsce: ul. Gronostajowa 2, s.A0-25 (Wydział Chemii)

Forma: debata

Grupa docelowa: studenci, doktoranci

Limit miejsc: 80

18:00-19:30 - Seminarium. Uniwersytet przyszłości - nowe formy kształcenia

„Studia bez nauczycieli akademickich? Nauka bez wychodzenia z domu? Jak może wyglądać uniwersytet w niedalekiej przyszłości?

Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć eksperci podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego szkolnictwa wyższego w czasach nowych technologii oraz rozwoju gospodarczego. Dyskutanci pochylą się nad problematyką tego jak powinno wyglądać przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu. Zostaną poruszone m.in. kwestie massive open online cours ("mooc"), blended learning, service learning oraz wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w szkolnictwie wyższym. Na te pytania i wiele innych, postarają się odpowiedzieć zaproszeni eksperci: [...] (wymienienie ekspertów).

Podczas panelu dyskusyjnego zostaną poruszone kwestie nowoczesnych form kształcenia oraz wykorzystania nowych technologii w dydaktyce. Dyskutanci pochylą się m.in. nad problematyką: massive open online cours ("mooc"), blended learning, research-led i research-based learning, czy wykorzystaniem technologii blockchain w szkolnictwie wyższym. Zachęcamy publiczność do aktywnego włączenia się do dyskusji. 

 

Prowadzący: 

Termin: 02.04.2020, godz. 18:00-19:30

Miejsce: ul. Krupnicza 33A, aula A (Wydział Prawa i Administracji)

Forma: seminarium

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych

Limit miejsc: 280

18:00-21:00 - Warsztaty. Terapeutyczna magia komunikacji pozawerbalnej; skupienie, prowadzenie, podążanie i emocje, czyli: ABC tanga argentyńskiego

Podczas warsztatów przybliżę pokrótce historię jednego z produktów kultury latynoamerykańskiej, jakim jest tango argentyńskie, opowiem o co chodzi w relacji między tańczącymi i przedstawię bliską mi szkołę tanga w Krakowie. Chętni będą mogli spróbować pierwszych kroków, poczuć radość, jaka jest udziałem tanecznych partnerów oraz posłuchać muzyki tanga przyglądając się jej różnorodnym interpretacjom tanecznym. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie obuwia zamiennego.

Prowadząca: mgr Irena Raźny

Termin: 02.04.2020, godz. 18:00-21:00

Miejsce: ul. Gołębia 24, s.30 (Collegium Novum)

Forma: warsztaty

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni

Limit miejsc: 40

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do programu wynikających z przyczyn od niego niezależnych.