Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

11-15 marca 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek (14 marca 2024)

Program TJK 2024 Rejestracja na wydarzenia

Tryb spotkania: [S] – stacjonarnie; [Z] – zdalnie; [H] – hybrydowo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Osoba prowadząca: dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ – Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Mikroskop z kamerą cyfrową przydaje się w pracy i dydaktyce. Ale czy umiemy z takiego zestawu korzystać? To krótkie szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w pracy, nauce lub dydaktyce używają mikroskopów świetlnych, bądź stereomikroskopów (lup) w różnych konfiguracjach i wyposażonych w kamery cyfrowe. Nauczymy:

1) jak przygotować mikroskop do pracy,

2) jaką kamerę wybrać do zdjęć i jak skalibrować powiększenia,

3) jak optymalizować pracę kamery i mikroskopu, aby uzyskać najwyższą jakość zdjęć,

4) jak prezentować i publikować zdjęcia mikroskopowe.
Program:

- ustawianie mikroskopu pod obserwacje z pomocą kamery cyfrowej,

- kamery cyfrowe, ich zastosowanie, współpraca z oprogramowaniem,

- skalowanie powiększeń obiektywów i wybór właściwej rozdzielczości obrazu,

- drobne modyfikacje zdjęć, nanoszenie opisów i skal oraz analiza obrazu.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 9:00-11:15

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, sala 0.68 (parter)

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 10

Osoba prowadząca: mgr inż. Katarzyna Pyryt – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Wielu z nas zapewne się zgodzi, że zajęcia w formie zdalnej mają wiele plusów. Można na przykład poprowadzić je ze swojego ulubionego fotela, z kubkiem ciepłej herbaty czy zwierzakiem przy boku, nie wspominając o tym, że możemy to robić z niemal dowolnego miejsca na Ziemi. Niemniej jednak należy pamiętać, że cyfryzacja zajęć, mimo pewnych zalet, niesie ze sobą również wyzwania w obszarze ich dostępności. Zwłaszcza, że często nawet nie wiemy, z jakimi trudnościami mierzą się osoby po drugiej stronie ekranu. Co więc może pójść nie tak? Co zrobić, żeby mieć pewność, że nikomu nie sprawi trudności zapoznanie się z na pozór krótkim tekstem albo udzielenie odpowiedzi na pytania spisane w dokumencie Word przesłanym na czacie? Jak zrobić dostępną, a jednocześnie atrakcyjną wizualnie prezentację? Na co zwrócić uwagę przygotowując kolokwia w MS Word, Forms czy na platformie Moodle? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, dołącz do spotkania! 😊

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 9:15-11:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;

doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 25

Osoba prowadząca: dr hab. Dorota Gierszewski – Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Zastanowimy się wspólnie "Jak nie dać się oszukać sztucznej inteligencji?" - analizując wyzwania związane z coraz bardziej zaawansowaną technologią AI, która ustawicznie zdobywa popularność. Przyjrzymy się roli krytycznego rozumienia mediów, a także rosnącej wagi kompetencji medialnych i cyfrowych. Jednocześnie skupimy się na kwestii, czy nasza coraz większa zależność od technologii nie prowadzi do obniżenia umiejętności krytycznego myślenia, wskazując na potrzebę równowagi między korzystaniem z nowoczesnych narzędzi a rozwijaniem zdolności analitycznego myślenia.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 9:30-11:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 18

Osoba prowadząca: dr Tomasz Jelonek – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: wykład

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZhOTQ0NDMtZjY5Yi00MjhlLTgyZjUtYzFhMjEzMjNiZWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Główny cel wykładu stanowi próba scharakteryzowania utrwalonej w tekstach kultury tożsamości dawnej wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej. Za wspomniane teksty kultury uznano przekazywane z pokolenia na pokolenie i funkcjonujące głównie w polszczyźnie mówionej mikrospołeczności nieoficjalne nazwy własne, np. nazwy części wsi i przysiółków, nazwy terenowe (mikrotoponimy) oraz nazwy kapliczek i krzyży przydrożnych. Analizę przeprowadzono na podstawie materiału onimicznego zgromadzonego podczas badań terenowych, prowadzonych w latach 2011–2023 w gminie Wręczyca Wielka położonej na północy województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim.

Podczas wykładu przybliżona zostanie m.in. specyfika nieoficjalnych nazw własnych jako tekstów kultury. Ponadto omówione będą utrwalone w nieformalnym systemie nazewniczym elementy identyfikujące dawną społeczność wsi z określonym układem kulturowym, zwyczajami, obyczajami i zachowaniami. 

Wydarzenie z cyklu "Wykłady Mistrzowskie Wydziału Polonistyki UJ".

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 10:00-11:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: dr Łukasz Lamża – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych; mgr Wojciech Pudło – Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3NjdmYmItYmM4YS00MDg4LWI4YjAtNmVlOTlkNDRkMjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

Zapraszamy do udziału w jednym z flagowych wydarzeń TJK 2024: debacie o wdrażaniu e-learningowych form kształcenia służących rozwojowi nowoczesnej dydaktyki.

Grono zaproszonych Debatantek_ów z ośrodków akademickich prężenie rozwijających te formy podejmie wraz ze Słuchaczkami i Słuchaczami w swojej rozmowie m.in. następujące zagadnienia: 

 • Rola uczelni oraz ich kadr w dobie transformacji cyfrowej społeczeństwa – i wobec zalewu treści nieprawdziwych, propagandowych, automatycznie generowanych,
 • Czy jest możliwy międzyuczelniany “pakt na rzecz rzetelnej popularyzacji nauki”, a w jego ramach np. platforma wpierająca popularyzatorów – i uniezależniająca popularyzację nauki od algorytmów najpopularniejszych serwisów,
 • Poza mury uniwersytetu? Rozwijanie kształcenia pozaakademickiego i techniki zdalne w kształceniu ustawicznym (life-long learning) oraz szkoleniach,
 • Czy pojęcie e-learningu ma dalej sens? A może techniki kształcenia na odległość powinny już być integralnym elementem nauczania?
 • Czy asynchroniczne edukacyjne wideo może zastąpić tradycyjny wykład?
 • Czy kształcenie zdalne to lekarstwo na nierówny dostęp do nauki?

Rozmawiają:  ​

 • dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG – Dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG,
 • mgr Agnieszka Chrząszcz – Dyrektorka Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH,
 • mgr Anna K. Stanisławska-Mischke – Centrum Jakości Kształcenia UEK, członek-współzałożyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego, 
 • dr Tomasz Walasek - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz, Superbelfrzy RP
 • Współmoderatorzy: dr Łukasz Lamża – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych; mgr Wojciech Pudło – Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 10:00-12:00

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

Język: polski

Grupa docelowa:
nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

Limit miejsc: 400

Osoba prowadząca: dr Jakub Czernik – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Wykład, jedna z najbardziej tradycyjnych form dydaktyki uniwersyteckiej, pozostaje podstawowym sposobem kształcenia studentów i - zwłaszcza w przypadku dużych grup - trudno sobie wyobrazić akademię bez niego. Widać jednak wyraźnie, że jest to forma coraz bardziej wymagająca zarówno dla osób studiujących, jak i prowadzących kształcenie. W trakcie szkolenia sięgniemy zatem po (nie tylko) cyfrowe narzędzia, umożliwiające aktywizację studentów i zamianę słuchaczy wykładu w ich pełnoprawnych uczestników. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zachęcamy do wzięcia ze sobą własnego laptopa lub tabletu!

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 10:00-12:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

Język: polski

Grupa docelowa:

doktorantki_ci;

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 30

Osoba prowadząca: dr Krzysztof Nowak – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami montażu materiałów audiowizualnych (np. wykładów, ćwiczeń) nagrywanych i publikowanych za pomocą aplikacji typu MS Teams czy Zoom.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 10:00-13:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 3.108

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 10

Osoba prowadząca: mgr Angelika Szuba-Zieńko – Jagiellońskie Centrum Językowe

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich nauczających form pisemnych, chcących zwiększyć motywację i zaangażowanie studentów w proces nauczania, promować autonomię studenta oraz poprawić jakość otrzymywanych prac. Podczas warsztatu prześledzimy korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem oceny rówieśniczej oraz narzędzi cyfrowych na zajęciach, zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i uczącego się. Podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami w wykorzystaniu tej funkcji "Warsztat" do aktywizacji studentów oraz zaprezentuję jej wpływ na jakość otrzymywanych prac. Uczestnicy będą mieli okazję poznać i wypróbować narzędzie, skonfigurować "Warsztat" stosownie do swoich potrzeb oraz przedyskutować jego przydatność w swojej dziedzinie.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 10:30-12:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6, sala 0016

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 20

Osoba prowadząca: mgr Kinga Lechowicz – Centrum Informatyki, Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU4YWQ3ZDgtNjdjMy00NTAwLWE1MTgtNzBmM2UwMTQ2MTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej obecne w procesach dydaktycznych, w tym także w procesie oceniania wiedzy nabytej przez studentów. Podczas spotkania przedstawimy Państwu możliwości zadawania pracy domowej online z wykorzystaniem modułu zadań w aplikacji MS Teams, a także sposób oceniania nadesłanych prac oraz tworzenia kryteriów oceniania. Wydarzenie będzie miało charakter prezentacji z panelem pytań i odpowiedzi w drugiej części spotkania.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 11:00-12:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ – Wydział Biologii, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViOTJmNDQtYjMwZS00YWY0LThiYjQtOTdmODYxMTZmNjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Większość z nas pracuje w systemie Windows używając programów “okienkowych”. Praca w linii komend wydaje się przestarzała, trudna, niepotrzebna i często kojarzy się raczej ze starymi filmami albo z “hakerami” niż z nowoczesną pracą naukowca. Okazuje się jednak, że ten sposób porozumiewania się z komputerem może być bardzo przydatny i pozwalać na znaczne przyspieszenie, między innymi dzięki automatyzacji wykonywania wielu zadań, z którymi spotykamy się codziennie, szczególnie w badaniach związanych z bioinformatyką. Zwłaszcza przydatne są liczne małe, ale użyteczne programy, ułatwiające pracę z danymi zapisanymi w plikach tekstowych. Są one dostępne (m.in.) w Linuksie. Na prezentacji pokażę jak:

1. Zainstalować wirtualny system Linux.

2. Pracować w tym systemie w terminalu, używając komend.

3. Pracować z plikami tekstowymi bez użycia edytorów tekstu.

4. Za pomocą jednego polecenia zmodyfikować wiele zdjęć.

Program:

1. Wybranie i pobranie dystrybucji Linuksa.

2. Zainstalowanie wirtualnego Linuksa, który będzie działał w “okienku” systemu Windows.

3. Podstawowe podobieństwa i różnice między systemami Windows i Linux.

4. Uruchomienie terminala i podstawowe komendy.

5. Wybrane komendy/programy ułatwiające pracę z plikami tekstowymi.

6. Praca ze zdjęciami w linii komend.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 11:00-12:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ; dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Wydarzenie otwarte - link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJmNGY0MDItNGZkZi00Y2I4LTllNzUtMTU4Y2QzZTNhY2Yy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d

 

Zapraszamy do corocznej debaty o pozytywnych, a może czasem negatywnych aspektach zajęć w formie zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładów. Do debaty zapraszamy wszystkich, którzy aktywnie lub pasywnie uczestniczą w zajęciach, z jednej i drugiej strony katedry. Zapraszamy także pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie harmonogramów.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 11:00-13:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Hol główny

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200 zdalnie / 200 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Infografiki, komiksy, piktogramy i memy zagościły na dobre w naszym życiu. Pomagają zapanować nad natłokiem informacji, zręcznym rysunkiem i lapidarnym tekstem. Istotne są też z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiają komunikację i orientację (gdy umiejętnie opisują przestrzeń i/lub są trafnym symbolem). Czasem irytują (powielając niechciane stereotypy). Zapraszam na dyskusję o tym, jak otaczający nas obrazkowy świat odzwierciedla rzeczywistość i jak chcielibyśmy, aby to robił. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane ciekawe przykłady z sieci i realnego świata. Zapewne niejeden rysunek nas zmartwi, ale też ucieszą udane rozwiązania i ubawią celne żarty.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 11:30-12:30

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;

uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 200

Osoba prowadząca: mgr Damian Marchewka – Centrum Wsparcia Dydaktyki, Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Rosnąca popularność treści wideo w edukacji skłoniła pracowników Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia do poszukiwania rozwiązań, które poprzez dobór narzędzi pozwolą uprościć i usprawnić proces tworzenia wykładów wideo na platformie Pegaz. Podczas nadchodzącego spotkania planuję przedstawić wyniki naszych ustaleń, zaczynając od procesu przygotowania nagrania, poprzez demonstrację nowego sposobu publikowania plików wideo na platformie Pegaz, aż po omówienie różnych metod weryfikacji osiągnięć studentów.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 12:00-12:45

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
doktorantki_ci

 

Limit miejsc: 100

Osoby prowadzące: mgr Anna Grzęda; mgr Iwona Puziuk – Biblioteka Jagiellońska, Oddział Zbiorów Cyfrowych

 

Forma wydarzenia: prezentacja

 

Prezentacja nowych funkcjonalności multiwyszukiwarki, która zapewnia dostęp do milionów egzemplarzy - od tradycyjnych w wersji papierowej, przez dokumenty elektroniczne, nagrania dźwiękowe, filmy, mikrofilmy, po materiały cyfrowe z licencjonowanych oraz ogólnodostępnych baz danych.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 12:00-13:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci; doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych;

pracowniczki_cy administracyjne_i

 

Limit miejsc: 60

Osoba prowadząca: dr Iwona Maciejowska prof. UJ – Wydział Chemii

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Świadomość etycznych aspektów przyszłej pracy jest jedną z kompetencji opisanych w PRK dla wszystkich kierunków kształcenia. Czy rzeczywiście rozmawiamy na ten temat z osobami studiującymi u nas? - zwłaszcza na wydziałach nauk ścisłych i przyrodniczych? Jak i kiedy? Podzielmy się refleksją, na ile ten temat jest dla nas oraz naszych studentów i studentek ważny. Wymieńmy się przykładami dobrych praktyk, np. z prawa, dziennikarstwa, psychologii, zarządzania i CMUJ, a nawet chemii (kurs Good chemistry - methodological, ethical and social dimensions), które mogą stać się inspiracją dla innych.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 12:00-13:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pomieszczenie PKW: sala nr 0A – 24 (parter)

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;

uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 24

Osoba prowadząca: mgr inż. arch. Anna Dybiec – Centrum Dostępności

 

Forma wydarzenia: szkolenie

 

Jako redaktor strony dowiedz się więcej o tym, jak w łatwy sposób sprawdzić podstawową dostępność swojej strony internetowej oraz umieszczonych na niej treści. Ta wiedza jest niezbędna do prawidłowego redagowania własnej witryny oraz spełnienia obowiązku ustawowego, jakim jest opracowanie deklaracji dostępności.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 12:30-14:00

 

Tryb spotkania: zdalnie

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

pracowniczki_cy administracyjne_i;
redaktorzy witryn w portalu UJ;
nauczycielki_le akademickie_cy

 

Limit miejsc: 200

Osoby prowadzące: prof. Cleber Dutra; dr hab. Zofia Łapniewska – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

The European Commission has been issuing regulations to promote the implementation of Circular Economy (CE) principles into production and consumption practices of European countries.  As an aim to improve economic prosperity in the region, as well as reducing environmental and social impacts from resources depletion and climate change, the roll-out of these programmes and the adoption of their proposed changes face major and complicated barriers.

Among the obstacles, a relevant group of factors corresponds to the lack of understanding and knowledge by pivotal people involved in the programmes’ implementation about CE principles and their meaning. This is a clear indication that the educational efforts to develop competences among participants in the process is still insufficient, inappropriate, or non-existent. The challenges of educating professionals in such matters are of complex nature and depend on educational schemes still under development.

The recent inclusion and adoption of digital technologies in societal daily life represents a drastic change in our practices, including higher education teaching procedures. This sort of revolution offers expanded possibilities of learning, as well as access to an immense variety of knowledge sources and processing tools.

Our seminar aims at offering its participants an opportunity to explore and experience processes of learning about CE and CE implementation in Europe, by experimenting with digital technologies and resources, which might enhance their capacity to acquire useful knowledge for their future careers as professionals involved in the European Commission’s initiatives. During the seminar, theoretical contents on the topic will be discussed and practical activities directed towards building understanding of such issues will allow the participants to develop competences required to overcome the barriers mentioned herein. The workshop is adressed to Master's students and PhD candidates.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 13:00-15:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 0.329 (sala PKW)

 

Język: angielski

Grupa docelowa:

studentki_ci;
doktorantki_ci;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 12

Osoby prowadzące: mgr Andrzej Filip; mgr Dominik Zwiech – Centrum Wsparcia Dydaktyki, Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia

 

Forma wydarzenia: warsztat

 

Warsztaty przeznaczone dla osób, które chciałyby rozpocząć produkcję wideo w swojej jednostce. Podczas zajęć omówimy możliwe zastosowania (nagrania, transmisje na żywo i wideokonferencje), pokażemy, co jest najważniejsze przy tworzeniu treści wideo, wskażemy jaki typ sprzętu kupić oraz jak zorganizować produkcję materiałów. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jakie typy treści wideo będą mogli tworzyć oraz jakie są do tego potrzebne zasoby - zarówno ludzkie, jak i sprzętowe oraz programowe.

Podczas zajęć odpowiemy na szereg pytań organizacyjnych i technicznych, np.:

- Czym się różni produkcja na żywo od nagrań studyjnych?

- Co jest potrzebne do przeprowadzania transmisji na żywo?

- Czy ten sam sprzęt może służyć różnym celom?

- Jakie aspekty techniczne są najważniejsze w tworzeniu treści wideo i dlaczego jest to dźwięk?

- Jakie typy mikrofonów sprawdzają się w praktyce?

- Jaka jest rola oświetlenia?

- Jak dostosować zakupy do budżetu?

- Dlaczego mobilność, modułowość i standaryzacja sprzętu są ważne?

- Jak dużo montażu jest naprawdę potrzebne?

- Jak duży powinien być zespół zajmujący się wideo?

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 13:00-15:00

 

Tryb spotkania: stacjonarnie z transmisją online

Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6, sala 1.09

Platforma online: MS Teams

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych;
kierownicy jednostek

 

Limit miejsc: 400 zdalnie / 15 stacjonarnie

Osoba prowadząca: mgr Dominika Stopa – Jagiellońskie Centrum Językowe

 

Forma wydarzenia: konkurs

 

Konkurs na najlepszą autorską prezentację wygłoszoną w języku angielskim przez osoby studiujące w UJ.
 

Formularz zgłoszeniowy dla Studentek_Studentów chcących wziąć udział w konkursie: 
https://forms.office.com/e/SAfj9L04AM

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia:
Regulamin Best UJ Presentation - link

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 17:00-19:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a, Aula Niebieska

 

Dostęp do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnością.

 

Język: angielski

Grupa docelowa:

studentki_ci

 

Limit miejsc: 130

Osoba prowadząca: Maja Cybulska – Wydział Polonistyki

 

Forma wydarzenia: spotkanie / debata / sejmik

 

Cykliczna debata organizowana na Wydziale Polonistyki przez Samorząd Studencki w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, kierowana do społeczności studentów i wykładowców Wydziału. Spotkanie to daje możliwość stworzenia przestrzeni do poruszania ważnych tematów dotyczących nauczania i funkcjonowania na Wydziale. Debatę poprowadzi Maja Cybulska, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WRSS WP UJ. W tym roku chcemy skupić się następujących zagadnieniach:

1. Uniwersytet a (r)ewolucja cyfrowa, czyli szanse i zagrożenia – jaka jest przyszłość polonisty_ki i miejsce humanistyki w dobie cyfryzacji?

2. Prace dyplomowe i zaliczeniowe – współpraca z opiekunami_kami prac, walka ze źródłami i nadużycia.

3. Inkluzywność na Wydziale – bezpieczeństwo i wspólnotowość w zakresie języka i traktowania.

 

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 18:00-19:30

 

Tryb spotkania: stacjonarnie

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42

 

Język: polski

Grupa docelowa:

nauczycielki_le akademickie_cy;
studentki_ci
;
doktorantki_ci;
pracowniczki_cy administracyjne_i;
uczestniczki_cy studiów podyplomowych

 

Limit miejsc: 45